UTCAL 2017

https//www.racom.eu/cz/news/utcal-2017
utcal2017_01

Začátek dubna byl pro obchodní oddělení RACOMu ve znamení velkého vytížení. Tentokrát jsme se zúčastnili konference UTCAL, která se konala v nejstarším brazilském městě Salvadoru. Před vybudováním nového hlavního města Brazilia, byla právě tato metropole na severu země hlavním městem celé Brazílie.

Konference se zúčastnilo přes 400 návštěvníků z celé Latinské Ameriky. Hlavní témata byla zaměřena na problematiku efektivního využití spektra, datové náročnosti sítí, kybernetické bezpečnosti, síťové infrastruktury a smart grid sítí.

Díky účasti na podobných setkáních jsou výrobky RACOMu navrhovány s maximálním porozuměním pro aktuální potřeby trhu a s výhledem jejich dalšího rozvoje. Klíčovým nástrojem je pak sbírání zpětné vazby od uživatelů. Zkušenosti z Jižní a Střední Ameriky ukazují na podobné trendy, jaké se projevují v ostatních částech světa – rostoucí požadavky na kybernetickou bezpečnost a možnost intuitivní uživatelské konfigurace. Samotnou kapitolou jsou pak řešení pro rostoucí trh s obnovitelnými zdroji energie.

Další posilování pozic RACOMu v oblasti Latinské Ameriky je v naprostém souladu se vzrůstající důležitostí tohoto regionu v globálním měřítku. Pozorné naslouchání potřebám trhu a podpora inovací je tou pravou cestou, jak přinášet zákazníkům produkty odpovídající jejich potřebám, ať už se jedná o migraci stávajících zastaralých sítí nebo návrh a budování nových projektů.

Velké obrigado (díky) patří samozřejmě organizátorům UTCAL za přípravu tohoto skvělého setkání. Na viděnou za rok.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.