Rádiový modem MX160

https//www.racom.eu/cz/products/m/mx160/ch01.html

Verze pro tisk

1. Rádiový modem MX160

MX160 je koncepčně nový rádiový modem určený k přenosu dat v pásmech VKV a UKV. Rádiový modem používá 2stavovou modulaci GMSK umožňující maximální komunikační rychlost 133 kbit/s.

Rádiový modem má modulární koncepci a uživatel má k dispozici jeden až čtyři porty standardu RS232 (místo dvou z nich lze použít RS422, případně RS485),  ethernetové rozhraní a dále o modul s analogovými a digitálními vstupy a výstupy. Typicky se vyrábí s dvěma analogovými vstupy a výstupy.

Modul rádiového datového transceiveru je možno konfigurovat na libovolnou frekvenci vysílače a přijímače v rozmezí frekvenčního rozpětí 3,2 MHz v rastru 25 kHz. Výstupní a vstupní pracovní frekvence jsou vzájemně nezávislé a jsou odvozeny z frekvencí čtyř fázově zavěšených systémů programovaných mikroprocesorem transceiveru. Nastavení kanálů je uloženo v paměti FLASH transceiveru a paměti FLASH modulu modemu, jehož komunikační procesor řídí činnost mikroprocesoru transceiveru. Výkon vysokofrekvenčního stupně vysílače rádiového modemu je digitálně nastavitelný v šestnácti krocích od 0,1do 25 W.

Návrh a konstrukce tohoto zařízení umožňuje dlouhodobé zatížení, proto je především určeno pro aplikace s trvalým provozem.

Softwarové ovládání je kompatibilní s ovládáním a konfigurací ostatních routerů systému MORSE. Popis softwarového ovládání a konfigurace je uveden v publikacích popisujících MORSE Firmware.

[Důležité]Důležité

Radiomodem je zařízení, které smí být v České republice provozováno pouze na základě Individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, které vydává odbor správy kmitočtového spektra Českého telekomunikačního úřadu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.