Pokyny pro instalaci OPI200 a OPI400

https//www.racom.eu/cz/products/m/opi/ch04.html

Verze pro tisk

4. Pokyny pro instalaci OPI200 a OPI400

  • Zařízení je určeno pro průmyslové použití pro montáž do prostorů s omezeným přístupem (el. rozvaděčů).

  • Připojení musí provádět osoba znalá dle vyhlášky č. 50/78 Sb. Zdroj je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu. Montážní panel i DIN lišta musí být řádně zeměna dle platných norem. Poloha optoisolátoru musí být taková, aby nebylo bráněno cirkulaci vzduchu nutné pro chlazení.

  • Připojení vodičů musí být provedeno do označených svorek v souladu s platnými normami. Svorky jsou učeny pouze pro připojení měděných vodičů do průřezu max. 2,5 mm2 a neslouží pro vypínání zařízení pod napětím. V případě větší vzdálenosti od optoizolátoru ke zdroji, kdy by bylo nutno použít instalační přívody delší než 3 m, se doporučuje přejít v co nejkratší vzdálenosti od optoisolátoru na vodiče o větším průřezu k omezení výkonových ztrát na vedení při maximálních nabíjecích proudech.

  • Barevné značení vodičů musí splňovat požadavky příslušných norem.

4.1. Montáž optoizolátoru

Optoizolátor je speciální elektronické zařízení, které vyžaduje odbornou montáž.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.