IP adresa v PC s Windows XP

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray/priloha-a.html

Verze pro tisk

Příloha C. IP adresa v PC s Windows XP

Nastavení IP adresy v PC

Pro konfiguraci radiomodemu je nutné nastavit vhodnou IP adresu v použitém PC, například 192.168.1.233.

 • V menu Start zvolíme Nastavení, Síťová připojení

   

   

 • Pravým tlačítkem myši vybereme Připojení a levým zvolíme Vlastnosti

   

 • Vybereme Protokol sítě Internet (TCP/IP) a klepneme na Vlastnosti

 • Pevná adresa:

  • Na kartě Obecné zvolíme Použít následující adresu IP

  • Zapíšeme Adresu IP 192.168.1.233

  • Nastavíme Masku podsítě 255.255.255.0

  • Klepnutím na OK potvrdíme toto okno a podobně potvrdíme i předchozí okna

 • Druhou možností je využití automatického přepínání. Pak je v kartě Obecné zvoleno Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a na kartě Alternativní konfigurace je zapsána požadovaná adresa. Tato detekce a následné přepnutí však pracuje pomaleji a ne vždy úspěšně.

  Alternativní konfigurace:

  • Na kartě Obecné zvolíme Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky

  • Vybereme kartu Alternativní konfigurace

  • Zvolíme Uživatelem definovaná konfigurace

  • Zapíšeme Adresu IP 192.168.1.233

  • Nastavíme Masku podsítě 255.255.255.0

  • Klepnutím na OK potvrdíme toto okno a podobně potvrdíme i předchozí okna

Kontrola IP adresy v PC

V systému Windows postupujeme například takto:

 1. V menu Start klepneme na Spustit…

 2. Vložíme povel cmd

 3. Vložíme povel ipconfig a přečteme IP adresu PC a masku:

Kontrola spojení PC – radiomodem pomocí Pingu

V systému Windows vyšleme ping takto:

 1. Zkontrolujeme propojení mezi PC a rádiovým modemem pomocí kabelu Ethernet.

 2. V menu Start klepneme na Spustit…

 3. Vložíme povel cmd

 4. Napíšeme ping 192.168.1.2 a stiskneme OK

 5. Objeví se okno se zprávou:

  Jestliže komunikace neprobíhá, objeví se zpráva „Vypršel časový limit žádosti“.

Pokud přesto komunikace webového prohlížeče s radiomodemem neprobíhá, zkontrolujeme nastavení prohlížeče. Například v menu Soubor je položka Pracovat offline, která nesmí být zaškrtnutá.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.