RAy 10 – Uživatelský manuál

Verze pro tisk

Mikrovlnný spoj RAy

Uživatelský manuál RAy10

fw 4.1.x.x

12. září 2017
verze 2.6

Seznam obrázků

1. Konfigurace spoje
2.1. Mapa dešťových zón podle Rec.ITU-R PN.837-1
2.2. Specifický útlum způsobený deštěm γR0.01 (dB/km) pro H, V polarizaci a dešťové zóny při 10 GHz
2.3. Fresnelova zóna
2.4. Postup návrhu
3.1. RAy – Mikrovlnný spoj
3.2. Mikrovlnný spoj RAy – anténa a jednotka FOD
3.3. Mikrovlnný spoj RAy – konektory
3.4. Výrobní štítek RAy10-xA
3.5. Výrobní štítek RAy10-xB
3.6. Sada RAy Tool
4.1. Konfigurace linky
4.2. Konfigurační menu Device
4.3. Konfigurační menu Bridge
5.1. Levá montáž – horizontální polarizace
5.2. Levá montáž – vertikální polarizace
5.3. Pravá montáž – horizontální polarizace
5.4. Detail smontovaného držáku s očíslovanými pozicemi dílů
5.5. Připevnění držáku na stožárovou trubku ø 40–80 mm
5.6. Poloha příložky proø 65–115 mm
5.7. Připevnění držáku antény na stožárovou trubku
5.8. Parabola bez desky
5.9. Parabola s deskou
5.10. Zavěšování desky na šroub
5.11. Správná poloha monážní desky
5.12. Utažení horního šroubu na desce
5.13. Utažení spodního šroubuna desce
5.14. Anténa před montáží jednotky FOD
5.15. Utažení šroubů na jednotce FOD
5.16. Horizontální nastavenísměru antény
5.17. Vertikální nastavenísměru antény
5.18. Utažení osy u regulačního šroubu
5.19. Utažení osy držáku
5.20. Montážní schéma antény Arkivator, 30 a 60 cm
5.21. Montážní schéma antény Arkivator, 99 cm
5.22. Držák antény Arkivator
5.23. Držák na stožáru
5.24. Anténa Arkivator o průměru 30 a 60 cm
5.25. Montážní schéma antény Arkivator, 120 cm
5.26. Označení mazacích ploch na čepu antény a pouzdře jednotky FOD
5.27. Připojení komunikační jednotky FOD
5.28. Příklad správné montáže svodu
5.29. Nářadí pro montáž konektorů
5.30. Konektor IE-PS-V01P-RJ45-FH před montáží
5.31. Nástroj pro odstranění izolace
5.32. Stažená izolace
5.33. Stočené stínění
5.34. Stínění omotané kolem kabelu
5.35. Odstřihávání stínění
5.36. Oddělené páry vodičů
5.37. Zasouvání spodních párů do konektoru
5.38. Zasunuté spodní páry
5.39. Zastřihávání horních vodičů
5.40. Všechny vodiče umístěné v konektoru
5.41. Nasazení protikusu konektoru
5.42. Sevření konektoru do zaklapnutí zámků
5.43. Nasunutí krytu na konektor
5.44. Hotový konektor IE-PS-V01P-RJ45-FH
5.45. Konektor IE-PS-RJ45-FH-BK před montáží
5.46. Hotový konektorIE-PS-RJ45-FH-BK
5.47. Odstranění izolace
5.48. Stažená izolace
5.49. Stočené stínění
5.50. Odstraňování hliníkového stínění vodičů
5.51. Oddělené páry vodičů
5.52. Spodní dva páry připravené k zasunutí
5.53. Zasunuté spodní páry
5.54. Všechny vodiče umístěné v konektoru
5.55. Odstřihávání vodičů
5.56. Zasunuté a zkrácené vodiče
5.57. Nasazení protikusu vnitřního konektoru
5.58. Sevření vnitřního konektoru kleštěmi  
5.59. Uzemnění instalace 1
5.60. Uzemnění instalace 2
5.61. Zemnící sada pro kabel S/FTP 4+2
5.62. Zemnící sada detail
5.63. Zemnící sada RAy
5.64. Zemnění jednotky FOD
5.65. Ochranný vodič jednotky FOD
5.66. Ochranný vodič na stožáru připojený svorkou ZSA16 (zemnicí sada RAy)
5.67. Oddálený bleskosvod
5.68. Připojení voltmetru ke konektoru BNC
5.69. Diagram napětí–síla signálu
5.70. Vyzařovací diagramy
5.71. Vyzařovací diagram – chybné nastavení
5.72. 3D příklad složitějšího vyzařovacího diagramu
6.1. Menu Status
6.2. Menu Device
6.3. Menu Bridge
6.4. Menu Diagnostics Graphs
6.5. Menu Diagnostics Statistics
6.6. Menu Diagnostics Logs
6.7. Menu Realtime
6.8. Menu Tools
6.9. Menu Tools – Spectrum analyzer
6.10. Menu Tools – Constellation
6.11. MenuShort Status
7.1. Menu CLI
9.1. Stavový diagram přepínání ACM podle SNR
10.1. Prohlášení o shodě RAy10–xA (10.3 – 10.6 GHz)
10.2. Prohlášení o shodě RAy10–xB (10.15 – 10.65 GHz)
10.3. Značka CE
10.4. Značka CE pro ČR
A.1. Rozměrové uspořádání RAy10 s anténou Jirous
A.2. Anténa Arkivator 0,6 m
A.3. Anténa Arkivator 0,99 m