Command Line Configuration

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray/cli.html

Verze pro tisk

7. Command Line Configuration

Rozhraní CLI (Command Line Interface) je alternativou k přístupu přes HTTPS. S CLI rozhraním můžeme pracovat v textovém režimu pomocí klienta ssh (putty) nebo telnet.

Připojení klientem telnet k jednotce se servisní IP adresou 192.168.169.169. Na povelovou řádku napíšeme:

telnet 192.168.169.169

Pak vložíme uživatelské jméno a heslo uvedené v menu Setting / Device v https přístupu (defaultně admin, admin).

Připojení klientem putty. Do okénka Host Name (or IP address) zapíšeme:

admin@192.168.169.169

Stiskneme Open. Pak vložíme heslo admin. Tento postup (bez klíče) je podmíněn označeným políčkem Settings Device / Service access / passw enable v https přístupu.

Pokud vlastníme privátní část klíče, pak vystačíme bez hesla. V putty pokračujeme volbou Connection / SSH / Auth a vybereme cestu k souboru s klíčem např. klic.ppk. Volbou Session / Logging uložíme konfiguraci pro putty. Pak již vstupujeme do CLI jednotky pouhým výběrem spojení v putty a stiskem Open. Podrobnější popis v příloze.

Připojení klientem ssh v Linuxu.

ssh admin@192.168.169.169 -i key

Pokud známe heslo a to je povoleno v Settings Device / Service access / passw enable v https přístupu, pak můžeme klíč vynechat a v následném dotazu se prokázat heslem.

Menu CLI

Obr. 7.1: Menu CLI

Menu se větví třemi hlavními povely:

show

stav konfigurace, data o komunikaci, toto menu je pouze pro čtení

configure

volba a zápis konfiguračních parametrů

toolsovládá servisní nástroje

Z povelu stačí napsat jen tolik písmen, aby byl odlišen od ostatních, pak Enter. Za mezerníkem pokračuje další úroveň povelu, například:

show radio local Enter dává stejný výsledek jako s r l Enter

Po stisku Enter se vždy dostaneme na úroveň výchozích povelů show-configure-tools, každý krok tedy opět začíná některým z písmen s, c nebo t.

Není-li povel jednoznačný, objeví se nápověda obsahující syntaxi povelu a možné volby v další úrovni:

RAy: t r
---------------------------------------------
WARNING: The given command "r" is not unique within set of possible commands:
restart
rx_scan

Pokračujeme tedy buď povelem t re pro restart nebo t rx pro měření přijímaného spektra.

Pro počáteční orientaci slouží povel help nebo ?, který za úvodní menu připojí schematický přehled povelů:

===========================================================================
to read:      to write:                  to test:

show        configure                  tools
 radio    l|r  radio    fre mod pow          ping
 eth_bridge l|r  eth_bridge  spe dup mdi flow vlan     spectrum
 device   l|r  device    name peer user search time   rx_scan
 service_acc l|r  service_acc htt tel ssh snmp ip def manv  tx_disabl
 keys    l|r  keys     add delete           indicator
 alarm_limit l|r  alarms    cpu mem pow snr rss ber air  restart
 measure   l|r               rf_pow peer_eth
 log     ...                
 graph    ...
 traffic_stat...
 config   ...  config    restore default

Povely v prvním sloupci zakončené volbou l|r tedy local nebo remote jsou kompletní. Ostatní povely se dále větví naznačeným způsobem, který je podrobněji popsán v helpech příslušné úrovně.

Povel ! poskytne zprávu o stavu linky, povelem exit ukončíme funkci CLI.

7.1. Show Command

Zprávy povelu Show jsou přehledné, pouze povely Graph a Configuration jsou zde více rozvedeny:

7.1.1. Show Graph

Povelem show graph vybíráme z několika záznamů, které zachycují průběh vybrané veličiny během poslední hodiny. Graf je reprezentován tabulkou o dvou sloupcích, vlevo je čas, vpravo sledovaná hodnota. K dispozici jsou grafy těchto veličin:

PovelPovel slovyObsahFrekvence záznamů
s g be lshow graph ber localbit error rate1 min
s g m lshow graph modulation localmodulation statusmodulační změny
s g v lshow graph voltage localpower source voltage5 min
s g r lshow graph rss localsignal strength1 min
s g bi lshow graph bitrate localnet bitratezměny rychlosti
s g s lshow graph snr localsignal quality (local unit)1 min
s g t rshow graph temperature remoteunit inside temperature (remote unit)5 min
s g e lshow graph ethernet localtraffic history1 min

Například povelem show graph modulation local Enter zobrazíme průběh stavů modulace v lokální jednotce:

RAy: s g m l
---------------------------------------------
Command> show graph modulation local
["2010-06-29 08:03:39",8],
["2010-06-29 08:46:52",6],
["2010-06-29 08:50:19",5],

Stupeň modulace je vyjádřen číslicemi 0 až 11, viz ACM status.

7.1.2. Show configuration

Povel show configuration Enter připraví konfigurační soubor jednotky ke stažení tftp klientem.

RAy: s c
---------------------------------------------
Command> show configuration
Inactivity timeout expired.
INFO:  The file with configuration "ray.conf" is ready
     to be downloaded by some TFTP client.
     The file is accessible for approx. 60 seconds.

Po provedení povelu je po dobu 60 sec připraven konfigurační soubor ray.conf ke stažení tftp klientem. Soubor obsahuje konfiguraci lokální i vzdálené jednotky.

Způsob stažení souboru závisí na použitém tftp klientovi. Například v Linuxu pracujeme takto:

   tftp 192.168.169.169
   tftp> get ray.conf

7.2. Povel Configure

Povelem configure Enter nebo c Enter otevřeme menu pro zápis konfiguračních hodnot do jednotky. Položky jsou analogické jako v menu show:

RAy: c
---------------------------------------------

NAME
   configure

SYNOPSIS
   configure { radio | eth_bridge | device | service_access
        | alarms | configuration | keys } ...

DESCRIPTION
   Configure device parameters

   radio      Configure radio parameters
   eth_bridge    Configure ethernet bridge parameters
   device      Configure device parameters
   service_access  Configure service access parameters
   alarms      Configure alarm limits
   configuration  Put stored configuration to device
   keys       Configure product keys

Konfigurační menu se dále větví takto:

radiokmitočet, modulace, výkon
eth_bridgerychlost, duplex, mdix, flow control, vlan
devicenázev jednotky, číslo protější jednotky, jméno uživatele, čas
service_accesspovolení přístupových cest, IP adresa, defaultní přístup
alarmsnastavení limitů pro alarmy
configurationvložení konfiguračního souboru do jednotky
keysvložení produktových klíčů

Povely jsou podrobně definovány v helpech, které se vypisují při jejich aplikaci. Povely lze zkracovat ale závěrečný parametr nebo parametry musí být vypsány celé. Například parametry v následujících povelech jsou: 28, CH3, 32-QAM, hi, 16-QAM, low, auto

RAy: c r f m 28 CH3 32-QAM hi 16-QAM low

RAy: c r f m 28 CH3 auto

7.3. Povel Tools

Povel tools Enter nabízí několik diagnostických nástrojů:

 tools { ping | spectrum | rx_scan | tx_disable | indicator_rss | restart } ...
pingvyslání testovacího pingu
spectrumzjištění rss v přijímaném spektru
rx_scanfunkce spectrum pro Local / Remote, s vypnutím protější jednotky
tx_disablezákaz vysílání po zvolenou dobu
indicator_rsszvuková indikace rss
restartrestart jednotky

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.