Řešení problémů

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray/trouble.html

Verze pro tisk

8. Řešení problémů

 • Nesprávná polarizace

  K dosažení stavu polarizace horizontal nebo vertikal v menu Status/Device musí být vyzařovací osa vodorovně, držadlo jednotky vodorovně nebo svisle a konektory směřovat šikmo dolů. Vyhodnocuje se každá jednotka samostatně.

 • Nedaří se navázat spojení

  Začněte s nejodolnější konfigurací, tedy pásmem 7 MHz, TX Modulací QPSK, Coding strength High, RF výkon +3 dBm. TX a RX kanály musí být shodné jako RX a TX kanály protější jednotky. Po navázání spojení a nasměrování antén přejdeme na provozní parametry.

 • Přístup k lokální jednotce je blokován

  Přístup k místní jednotce může být zablokován, například vyřazením HTTPS přístupu. Máte-li přístup na vzdálené jednotce přes HTTPS, zadejte její adresu do adresního pole webového prohlížeče. Odkaz převede paket přes místní jednotku s blokovaným přístupem až ke vzdálené jednotce, která vám umožní přístup k ovládání menu obou jednotek. Pozor, vzdálená jednotka bude odpovídat jako lokální.

 • Rozlišení Local-Remote

  Jednotka, do které vstoupíme servisním přístupem se vždy hlásí jako Local. Pokud jsme k ní připojeni přes druhou jednotku (peer) a rádiový kanál, pak je třeba jisté opatrnosti. Například nezapínat v ní Spectrum analyzer v režimu Continuous.

  Rozlišení lze provést v CLI. Povelem t t l 30s přerušíme rádiovou linku na 30 sec. Pokud při tom ztratíme spojení s jednotkou, byli jsme připojeni ve vzdálené jednotce přes rádiový kanál. Po 30 sec můžeme spojení obnovit. V Linuxu můžeme porovnat délky pingu na Local a Remote. Ping na jednotku za rádiovým kanálem je přibližně o 0,1 msec pomalejší.

 • Zabezpečení přístupu

  Pro lepší ochranu proti neoprávněnému přístupu ke konfiguraci, byste měli povolit pouze nejnutnější možnosti přístupu. Nejbezpečnější je typ SSH s klíčem – nechat zaškrtnuté pouze SSH. Například povolit HTTPS, pole Telnet a Allow password nechat nezaškrtnuté.

 • Grafy se kreslí velmi pomalu

  Použijte jiný prohlížeč než Internet Explorer. Doporučujeme například Mozilla Firefox.

 • RSS

  Pro konfigurování linky a sledování jejího stavu, je několik možností zobrazení síly signálu RSS. Prosím, mějte na paměti, že Ray není měřicím přístrojem, proto je přesnost čtení RSS omezená. Ačkoli vetšinou je přesnost lepší než ±2 dB, neměla by absolutní hodnota RSS být používána pro přesné srovnání, např. mezi dvěma linkami.

 • Problém s https certifikátem

  Tento problém může nastat po upgrade firmware na verzi 4.1.44.0. Viz Příloha F – „Přístupový certifikát

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.