Produkt

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray/product.html

Verze pro tisk

3. Produkt

Mikrovlnný spoj RAy10 je určen k provozu v páteřních sítích pro přenosy v bezlicenčním pásmu 10 GHz.

Podle potřeby uživatele vyhovuje buďto podmínkám všeobecného oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17 (ČTÚ Telekomunikační věstník 2/2007), které specifikuje podmínky pro provoz radioreléových spojů ve volném pásmu 10,3 – 10,6 GHz v České republice, nebo podmínkám doporučení CEPT 12-05 R, které specifikuje podmínky pro provoz radioreléových spojů v pásmu 10,15 – 10,65 GHz v EU.

Pracuje jako spoj Bod-Bod v plně duplexním režimu s přenosovou rychlostí až 170 Mbps. Šířka pásma je volitelná 28/14/7 MHz. Modulace je nastavitelná pevně nebo adaptivně v rozmezí QPSK až 256-QAM.

RAy – Mikrovlnný spoj

Obr. 3.1: RAy – Mikrovlnný spoj

Spoj je tvořen dvěma stanicemi v provedení FOD (Full Outdoor). Jedna z nich s kódovým označením RAy10-LA vysílá ve spodní polovině kmitočtového pásma, druhá označená RAy10-UA vysílá v horní polovině pásma. (Případně RAy10-LA-2 a RAy10-UA-2, viz 3.2 – „Montáž“).

Linka může být postavena s několika druhy antén.

3.1. Nabídka modelů

   eth konektorymikrovlnné pásmostandard
RAy10-LA+RAy10-UAsloučené10,3 – 10,6 GHzČeská republika
RAy10-LA-2+RAy10-UA-2oddělené10,3 – 10,6 GHzČeská republika
RAy10-LB+RAy10-UBsloučené10,15 – 10,65 GHzEvropa
RAy10-LB-2+RAy10-UB-2oddělené10,15 – 10,65 GHzEvropa

Podrobná tabulka kmitočtů viz 9.2.3 – „Jmenovité frekvence RAy10-xA, duplex 168 MHz“.

3.2. Montáž

Anténa je připevněna ke stožáru pomocí držáku seřiditelného ve dvou rovinách. Na anténě je pak zavěšena jednotka RAy. Možné jsou dvě montážní polohy – pro horizontální nebo vertikální polarizaci. Montáž a seřízení držáku je popsáno v kapitole Montáž antény.

Mikrovlnný spoj RAy – anténa a jednotka FOD

Obr. 3.2: Mikrovlnný spoj RAy – anténa a jednotka FOD

Připojení k LAN je možné jedním nebo dvěma konektory:

 • Verze RAy10-LA, RAy10-UA používá společný konektor pro uživatelská data, servisní přístup a napájení PoE

 • Verze RAy10-LA-2, RAy10-UA-2 používá dva konektory, jeden pro uživatelská data a napájení PoE, druhý pro servisní přístup. Sestavení konektorů viz kapitola Konektory .

Třetí konektor typu BNC slouží k připojení voltmetru pro indikaci RSS při seřizování.

Mikrovlnný spoj RAy – konektory

Obr. 3.3: Mikrovlnný spoj RAy – konektory

3.3. Technické parametry

Základní technické parametry jsou uvedeny v kapitole 9 – „Technické parametry

3.4. Rozměry

Komunikační jednotka ODUVnější rozměry 245 x 245 x 150 mm
 HmotnostRAy102.9 kg
Průměry dodávaných antén JirousArkivator
  RAy10
38 cm
65 cm
90 cm
 
30 cm
60 cm
99 cm
120 cm
Průměr stožáru v místě uchycení držáku ø40 – ø115 mm
Vzdálenost osy antény od osy stožáru cca 270 mm
Rozměrové náčrty antén jsou uvedeny v příloze:A – „Rozměry antén
Technická data antén jsou uvedena na www.racom.eu:RAy10

Výrobní štítek

Štítek obsahuje název, záznam čárového kódu, značku CE a dále:

 • Type – označení řady spojů RAy

 • Code – přesné označení typu stanice (podrobnosti viz odstavec 3.5 – „Objednací kódy“)

 • S/N – výrobní číslo, linka sestává ze dvou stanic s různými čísly

 • MAC – HW adresa uživatelského ethernetového portu

Výrobní štítek RAy10-xA

Obr. 3.4: Výrobní štítek RAy10-xA

 

Výrobní štítek RAy10-xB

Obr. 3.5: Výrobní štítek RAy10-xB

3.5. Objednací kódy

3.5.1. Mikrovlnné jednotky

Při objednávání mikrovlnného spoje je třeba vybrat správnou dvojici Lower a Upper jednotek dle požadovaného frekvenčního rozsahu. Toto neplatí pro spoje pracující v ISM pásmu (RAy17, RAy24) kde se používá shodná jednotka pro obě strany spoje.
Upozornění – Vždy je nutné vybírat Lower a Upper jednotku ze stejného sub-pásma (tj ze stejného řádku tabulky).

Pro přehlednost uvádíme i kódy ostatních spojů řady RAy. Jejich uživatelský manuál lze nalézt zde.

V případě dvou-portových jednotek se na konec objednacího kódu připojí “-2”, příklad:

 • RAy10-LA-2

 • RAy10-UB

3.5.2. Produktové klíče

Objednací kód produktových klíčů sestává ze tří částí:
 
   XXX-YYY-ZZZ
      XXX -typ výrobku. Např. “RAy10”.
      YYY – typ produktového klíče.
                klíč na povolení max. uživatelské rychlosti je označen SW, hodnota v Mbps
                klíč pro zvýšený vysílací výkon je označen PWR, hodnota v dBm
      ZZZ – hodnota produktového klíče, příklad:

 • RAy10-SW-170 … Povolení max. uživatelské rychlosti pro RAy10 na hodnotu 170 Mbps.

 • RAy10-PWR-10 … Zvýšení max. vysílacího výkonu pro RAy10 ze 3 dBm na 10 dBm.

3.6. Příslušenství

Kompletní dodávka mikrovlnného spoje standardně obsahuje:

Příslušenství mikrovlnného spoje je třeba objednat samostatně, další informace na www.racom.eu:

 • Parabolické antény (2ks) s držáky pro připevnění na stožár – podle specifikace a potřeb uživatele.
  V současné době (rok 2013) jsou k dispozici antény dvou výrobců, Jirous a Arkivator. Přehled možností je v odstavci Rozměry. Volba antény výrazně ovlivňuje vlastnosti spoje a proto je vhodné používat pro stanovení správné velikosti antény výpočet. Pro přibližný návrh lze použít on-line kalkulačku.
  Se spoji RAy lze použít i antény jiných výrobců. Jednotka může být k anténě připojena buď ohebným vlnovodem nebo přímo na anténu pomocí přechodového dílu. V současné době je k dispozici několik typů těchto dílů pro antény Andrew a Arkivator. Je možné vyvinout přechodové díly i pro další typy antén.

 • napájecí zdroje jednotek FOD – 30W PoE adaptéry

 • dva konektory (plastový IE-PS-V01P-RJ45-FH nebo kovový IE-PS-V01M-RJ45-FH) pro připojení jednotky FOD v provedení pro vnější prostředí – tyto 2 kvalitní konektory umožňují připojení kabelů s vodiči o průřezu 0,129–0,329 mm2 (AWG 26 – AWG 22, tj. ø0,4–ø0,64 mm). Jejich montáž je popsána v kapitole 5.3.2 – „Montáž vnějšího konektoru IE-PS-V01P-RJ45-FH“

 • dva konektory IE-PS-RJ45-BK pro připojení jednotky FOD v provedení pro vnitřní prostředí.

 • Kabel S/FTP Cat.7 pro připojení jednotek FOD k síti.

 • Kabel AGC pro připojení voltmetru k jednotce RAy při seřizování směru antény. (viz „Montáž antény“ – g)

 • Zemnící sada pro uzemnění kabelu CAT7, výrobce PEWTRONIC s.r.o., značení S/FTP 4+2

 • Zemnící sada RAy k uzemnění zařízení RAy na stožár. Obsahuje zemnící svorku ZSA16, zemnící pásku a kabel se zemnícími očky.

Zemnící sada pro uzemnění kabelu CAT7 a zemnící sada RAy – viz obrázky Obr. 5.61 -„Zemnicí sada pro kabel S/FTP 4+2“ a Obr. 5.63 – „Zemnicí sada RAy“.

Další příslušenství, speciálně vybrané pro instalaci mikrovlnných spojů:

 • Sada RAy Tool

  Obr. 3.6: Sada RAy Tool

  Sada nástrojů pro montáž držáku a montáž konektorů v sadě Ray Tool. Značkové nástroje, které umožňují kompletní instalaci mikrovlnného spoje.

   

   

   

   

   

   

   

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.