Konverze klíče

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray17/priloha-putty.html

Verze pro tisk

Příloha E. Konverze klíče

Konverze klíče Linux – PuTTY

Při konfiguaci pomocí CLI používáme přístup do stanice klientem PuTTY. Přístup je chráněn klíčem, který dodá výrobce současně se spojem RAy. Klíč je ve formátu pro Linux, začíná znaky:

-----BEGIN DSA PRIVATE KEY-----
.....

nebo pro PuTTY, pak začíná znaky:

PuTTY-User-Key-File-2: ssh-dss
.....

Konverzi z formátu Linux do formátu PuTTY provedeme takto:

V adresáři c:\Program Files\putty\ spustíme program PUTTYGEN.EXE

Po klepnutí na Load vybereme privátní klíč, který dodal výrobce.

V dalším okně zapíšeme zvolené heslo do okénka Key passphrase a Confirm passphrase a klepneme na Save private key.

Zvolíme umístění klíče a uložíme jej.

Přístup přes PuTTY s použitím klíče

V menu PuTTY vyplníme adresu, např. root@192.168.169.169 a název spojení, např. RAy Racom.

Volbou Connection / SSH / Auth v levém sloupci přepneme na volbu klíče a najdeme jej, zde C:\downloads\ray.ppk

Vrátíme se na volbu Session a uložíme přístupovou konfiguraci Save.

Pro navázání vybereme název spojení a klepneme na Open. PuTTY pak požádá o heslo (passphrase), které jsme vložili při konverzi klíče.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.