RAy – Uživatelský manuál

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray17/index.html

Verze pro tisk

Mikrovlnný spoj RAy

Uživatelský manuál RAy11, RAy17, RAy24

fw 1.x.x.x

13. září 2017
verze 3.6

Seznam obrázků

1. Konfigurace spoje
2.1. Mapa dešťových zón podle Rec.ITU-R PN.837-1
2.2. Útlum pro10 GHz, polarizace H, V
2.3. Útlum pro 11 GHz, polarizace H, V
2.4. Útlum pro17 GHz, polarizace H, V
2.5. Útlum pro 24 GHz, polarizace H, V
2.6. Fresnelova zóna
2.7. Postup návrhu
3.1. RAy – Mikrovlnný spoj
3.2. Mikrovlnný spoj RAy – anténa a jednotka FOD
3.3. Mikrovlnný spoj RAy – konektory
3.4. Stavové LED
4.1. Konfigurace linky
4.2. Konfigurační menu Settings – General
4.3. Konfigurační menu Settings – Service access – Services
4.4. Konfigurační menu Settings – Service access – Services
5.1. Levá montáž – horizontální polarizace přijímaného signálu
5.2. Levá montáž – vertikální RX polarizace
5.3. Pravá montáž – horizontální RX polarizace
5.4. Detail smontovaného držáku s očíslovanými pozicemi dílů
5.5. Připevnění držáku na stožárovou trubku ø 40–80 mm
5.6. Poloha příložky pro ø 65–115 mm
5.7. Připevnění držáku antény na stožárovou trubku
5.8. Parabola bez desky
5.9. Parabola s deskou
5.10. Zavěšování desky na šroub
5.11. Správná poloha monážní desky
5.12. Utažení horního šroubu na desce
5.13. Utažení spodního šroubu na desce
5.14. Anténa před montáží jednotky FOD
5.15. Utažení šroubů na jednotce FOD
5.16. Horizontální nastavení směru antény
5.17. Vertikální nastavení směru antény
5.18. Utažení osy u regulačního šroubu
5.19. Utažení osy držáku
5.20. Montážní schéma antény Arkivator, 30 a 60 cm, provedení 2012
5.21. Montážní schéma antény Arkivator, 99 cm, provedení 2012
5.22. Držák antény Arkivator (2012)
5.23. Držák na stožáru, provedení 2012
5.24. Držák antény Arkivator, provedení 2013
5.25. Držák antény Arkivator (2013)
5.26. Anténa Arkivator o průměru 30 a 60 cm
5.27. Montážní schéma antény Arkivator, 120 cm
5.28. Označení mazacích ploch na čepu antény a pouzdru jednotky FOD
5.29. Připojení komunikační jednotky FOD
5.30. Příklad správné montáže svodu
5.31. Nářadí pro montáž konektorů
5.32. Konektor IE-PI-RJ45-FH před montáží
5.33. Nástroj pro odstranění izolace
5.34. Stažená izolace
5.35. Stočené stínění
5.36. Stínění omotané kolem kabelu
5.37. Odstřihávání stínění
5.38. Oddělené páry vodičů
5.39. Zasouvání spodních párů do konektoru
5.40. Zasunuté spodní páry
5.41. Zastřihávání horních vodičů
5.42. Všechny vodiče umístěné v konektoru
5.43. Nasazení protikusu konektoru
5.44. Sevření konektoru do zaklapnutí zámků
5.45. Nasunutí krytu na konektor
5.46. Hotový konektor IE-PI-RJ45-FH
5.47. Konektor IE-PS-RJ45-FH-BK před montáží
5.48. Hotový konektor IE-PS-RJ45-FH-BK
5.49. Odstranění izolace
5.50. Stažená izolace
5.51. Stočené stínění
5.52. Odstraňování hliníkového stínění vodičů
5.53. Oddělené páry vodičů
5.54. Spodní dva páry připravené k zasunutí
5.55. Zasunuté spodní páry
5.56. Všechny vodiče umístěné v konektoru
5.57. Odstřihávání vodičů
5.58. Zasunuté a zkrácené vodiče
5.59. Nasazení protikusu vnitřního konektoru
5.60. Sevření vnitřního konektoru kleštěmi
5.61. Uzemnění instalace 1
5.62. Uzemnění instalace 2
5.63. Zemnicí sada pro kabel S/FTP 4+2
5.64. Zemnicí sada detail
5.65. Zemnicí sada RAy
5.66. Zemnění jednotky FOD
5.67. Ochranný vodič jednotky FOD
5.68. Ochranný vodič na stožáru připojený svorkou ZSA16 (zemnicí sada RAy)
5.69. Oddálený bleskosvod
5.70. Připojení voltmetru ke konektoru BNC
5.71. Vyzařovací diagramy
5.72. Vyzařovací diagram – chybné nastavení
5.73. 3D příklad složitějšího vyzařovacího diagramu
6.1. Info Refresh
6.2. Přihlášení
6.3. Status bar 1
6.4. Status bar 2
6.5. Menu Status
6.6. Menu Settings – General
6.7. Konfigurační menu Settings – Radio
6.8. Konfigurační menu Settings – Ethernet
6.9. Konfigurační menu Settings – QoS
6.10. Konfigurační menu Settings – QoS – 802.1p
6.11. Konfigurační menu Settings – QoS – DSCP
6.12. Konfigurační menu Settings – QoS – TCP/UDP ports
6.13. Konfigurační menu Settings – QoS – Queue management
6.14. Konfigurační menu Settings – Service access – Services
6.15. Konfigurační menu Settings – Service access – Users
6.16. Konfigurační menu Settings – Alarm limits
6.17. Konfigurační menu Diagnostigs – Graphs
6.18. Konfigurační menu Diagnostigs – Graphs – Viewer
6.19. Konfigurační menu Diagnostigs – Graphs – Data
6.20. Konfigurační menu Diagnostics – Logs
6.21. Konfigurační menu Tools – Ping
6.22. Konfigurační menu Tools – Graphics – Bar indicators
6.23. Konfigurační menu Tools – Graphics – RX constellation diagram
6.24. Konfigurační menu Tools – Graphics – Frequency analyzer
6.25. Konfigurační menu Tools – Maintenance – Restart.
6.26. Konfigurační menu Tools – Maintenance – Backup
6.27. Konfigurační menu Tools – Maintenance – Firmware
6.28. Konfigurační menu Tools – Maintenance – Firmware
6.29. Konfigurační menu Tools – Maintenance – Radio adaptation
6.30. Menu Help
6.31. Parameter help
6.32. Configuration menu help
7.1. Menu CLI
10.1. Shodnost výrobku RAy 11
10.2. Shodnost výrobku RAy 17
10.3. Shodnost výrobku RAy 24
A.1. Rozměrové uspořádání antény Jirous 68
A.2. Rozměrové uspořádání antény Jirous 90

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.