Produkt

Verze pro tisk

3. Produkt

Mikrovlnné spoje RAy jsou určeny pro přenos dat jak v licenčních, tak v bezlicenčních ISM pásmech. Spoje pracují jako Point to Point (bod-bod) v plně duplexním režimu s přenosovu rychlostí až 360 Mbps. Šířka pásma je volitelná v rozmezí od 1.75 do 56 MHz. Modulace je nastavitelná pevně nebo adaptivně v rozmezí QPSK až 256QAM.

RAy – Mikrovlnný spoj

Obr. 3.1: RAy – Mikrovlnný spoj

Spoj je tvořen dvěma stanicemi v provedení FOD (Full Outdoor). V případě spojů pracujících v ISM pásmu (RAy17, RAy24) jsou obě stanice hardwarově shodné. V případě spojů pracujících v licenčních pásmech vysílá jedna ve spodní (jednotka označována jako Lower) a přijímá v horní (jednotka označována jako Upper) části pásma, zatímco druhá jednotka naopak.

Spoje RAy jsou určeny k provozu s externími parabolickými anténami. K dispozici jsou antény různých výrobců.

Křížová polarizace – platí pouze pro spoje pracující v ISM pásmu (RAy17, RAy24):

Jedna strana spoje využívá k vysílání jednu polarizaci (např. horizontální) a pro příjem polarizaci opačnou (např. vertikální). Druhá strana spoje je pootočena o 90°. Vysílá a přijímá tedy v opačných polarizacích, než protější strana.

3.1. Nabídka modelů

RAy11-LAkmitočet 10.70 – 10.96 GHz, jednotka L 
RAy11-LBkmitočet 10.96 – 11.20 GHz, jednotka L 
RAy11-LCkmitočet 10.5005 – 10.5425 GHz, jednotka L 
RAy11-LDkmitočet 10.5425 – 10.5845 GHz, jednotka L 
   
RAy11-UAkmitočet 11.20 – 11.45 GHz, jednotka U 
RAy11-UBkmitočet 11.45 – 11.70 GHz, jednotka U 
RAy11-UCkmitočet 10.5915 – 10.6335 GHz, jednotka U 
RAy11-UDkmitočet 10.6335 – 10.6755 GHz, jednotka U 
RAy17univerzální jednotka pro pásmo 17.10 – 17.30 GHz 
RAy24univerzální jednotka pro pásmo 24.00 – 24.25 GHz 

Všechny modely je možno dodat ve dvou provedeních:

 • s jedním metalickým ethernetovým portem, např. RAy17

 • se dvěma metalickými ethernetovými porty, např. RAy17-2

Podrobněji viz Objednací kódy.

Podrobné tabulky kmitočtů jsou uvedeny v kapitole 9 – „Technické parametry.

3.2. Montáž

Anténa je připevněna ke stožáru pomocí držáku seřiditelného ve dvou rovinách. Na anténě je pak zavěšena jednotka RAy. Možné jsou dvě montážní polohy – pro horizontální nebo vertikální polarizaci. Montáž a seřízení držáku jsou popsány v kapitole Montáž antény.

Mikrovlnný spoj RAy – anténa a jednotka FOD

Obr. 3.2: Mikrovlnný spoj RAy – anténa a jednotka FOD

Připojení k LAN je možné jedním nebo dvěma konektory:

 • Verze RAyXX používá společný konektor pro uživatelská data, servisní přístup a napájení PoE

 • Verze RAyXX-2 používá dva konektory, jeden pro uživatelská data a napájení PoE, druhý pro servisní přístup. Sestavení konektorů viz kapitola Konektory.

Třetí konektor typu BNC slouží k připojení voltmetru pro indikaci RSS při seřizování směru antény.

Mikrovlnný spoj RAy – konektory

Obr. 3.3: Mikrovlnný spoj RAy – konektory

3.3. Stavové LED

Stavové LED

Obr. 3.4: Stavové LED

Tab. 3.1: Význam stavových LED

DiodaBarvaFunkce
ETHZelenáUživatelský port
Bliká pomalu: Auto Negotiation in progress
Bliká rychle: Link Activity 10/100/1000
Trvale svítí: Link 10/100/1000
ŽlutáManagement port
Bliká: Link Activity 10/100
Trvale svítí: Link 10/100
SYSZelenáTrvale svítí: Systém OK
Bliká rychle: Zavádění operačního systému
Bliká pomalu: Operační systém v servisním režimu
ČervenáTrvale svítí : Stanice provádí defaulty.
                     Probíhá zápis firmware do paměti. NEVYPÍNAT.
Bliká pomalu: Vážná porucha systému.
AIRZelenáTrvale svítí: AIR link OK
ČervenáTrvale svítí : AIR LOSS, ztráta konektivity

 

 

3.4. Technické parametry

Základní technické parametry jsou uvedeny v kapitole 9 – „Technické parametry

3.5. Rozměry

Komunikační jednotka ODU

Vnější rozměry
 • 245 x 245 x 150 mm

Hmotnost
 • RAy11 — 2.8 kg

 • RAy17 — 2.5 kg

 • RAy24 — 2.5 kg

Průměry dodávaných antén

Jednotky RAy jsou připraveny pro přímou montáž na Class 2 antény Jirous.
Technická data antén jsou dostupná zde.

 • 10, 11 GHz:

  • 38 cm, 29.0 dBi

  • 65 cm, 35.5 dBi

  • 90 cm, 37.5 dBi

 • 17 GHz:

  • 40 cm, 34.8 dBi

  • 68 cm, 38.6 dBi

  • 90 cm, 41.0 dBi

  • 120 cm, 43.7 dBi

 • 24 GHz:

  • 40 cm, 36.8 dBi

  • 68 cm, 41.7 dBi

S použitím montážního kitu je možné využít i antén Andrew (Class 2 nebo 3) a Arkivator. Pomocí flexibilního vlnovodu je možné připojit libovolnou anténu.

Výrobní štítek

Štítek obsahuje název, záznam čárového kódu, značku CE a dále:

 • Type – označení řady spojů RAy

 • Code – přesné označení typu stanice (podrobnosti viz příloha 3.6 – „Objednací kódy“)

 • S/N – výrobní číslo, linka sestává ze dvou stanic s různými čísly

 • MAC – HW adresa uživatelského ethernetového portu

3.6. Objednací kódy

3.6.1. Mikrovlnné jednotky

Při objednávání mikrovlnného spoje je třeba vybrat správnou dvojici Lower a Upper jednotek dle požadovaného frekvenčního rozsahu. Toto neplatí pro spoje pracující v ISM pásmu (RAy17, RAy24) kde se používá shodná jednotka pro obě strany spoje.
Upozornění – Vždy je nutné vybírat Lower a Upper jednotku ze stejného sub-pásma (tj ze stejného řádku tabulky) !

Pro přehlednost zde uvádíme i objednací kódy spojů RAy10. Uživatelský manuál pro spoje RAy10 lze nalézt zde.

V případě dvou-portových jednotek se na konec objednacího kódu připojí “-2”, příklad:

 • RAy11-LA-2

 • RAy17-2

3.6.2. Produktové klíče

Objednací kód produktových klíčů sestává ze tří částí:

XXX-YYY-ZZZ
      XXX – typ výrobku. Např. “RAy11”.
      YYY – typ produktového klíče.
                V současné době je k dispozici klíč na odemčení uživatelské rychlosti s označením “SW”.
      ZZZ – hodnota produktového klíče. V případě uživatelské rychlosti udává Mbps, příklad:

 • RAy11-SW-100 … Uživatelská rychlost pro RAy11 max. 100 Mbps.

 • RAy17-SW-360 … Uživatelská rychlost pro RAy17 max. 360 Mbps.

3.7. Příslušenství

Kompletní dodávka mikrovlnného spoje standardně obsahuje:

Příslušenství mikrovlnného spoje je třeba objednat samostatně, další informace na www.racom.eu:

3.8. Přehled

RACOM-PART-NUMBERKrátký popis             
         Anténa Jirous 
ANT-JRMA-380-10/11RParabolická anténa 0.38m 10-11GHz s držákem 28.0-29.0 dBi Class2 
ANT-JRMA-650-10/11RParabolická anténa 0.65m 10-11GHz s držákem 34.1-35.5 dBi Class2 
ANT-JRMB-900-10/11RParabolická anténa 0.9m 10-11GHz s držákem 37.0-37.5 dBi Class2 
ANT-JRMB-1200-10/11RParabolická anténa 1.2m 10-11GHz s držákem 40.0-41.0 dBi Class2 
ANT-JRMB-400-17RParabolická anténa 0.4m 17 GHz s držákem 34.8 dBi Class2 
ANT-JRMB-680-17RParabolická anténa 0.68m 17 GHz s držákem 38.6 dBi Class2 
ANT-JRMB-900-17RParabolická anténa 0.9m 17 GHz s držákem 41.0 dBi Class2 
ANT-JRMB-1200-17RParabolická anténa 1.2m 17 GHz s držákem 44.6 dBi Class2 
ANT-JRMB-400-24RParabolická anténa 0.4 m 24 GHz s držákem 36.8 dBi Class 2 
ANT-JRMB-680-24RParabolická anténa 0.68m 24 GHz s držákem 41.7 dBi Class2 
ANT-JRMB-900-24RParabolická anténa 0.9 m 24 GHz s držákem 44.0 dBi Class 2 
ANT-JRMB-1200-24RParabolická anténa 1.2 m 24 GHz s držákem 46.6 dBi Class 2 
         Montážní kit pro anténu 
SET-RAY10-ANWMontážní sada RAy10/11 Antenna Andrew 60, 100 
SET-RAY10-ARKMontážní sada RAy10/11 Antenna Arkivator 30, 60, 99, 120 
SET-RAY17-ANWMontážní sada RAy17 Antenna Andrew 30, 60, 100 
SET-RAY17-ARKMontážní sada RAy17 Antenna Arkivator 30, 60, 99 
SET-RAY24-ANWMontážní sada RAy24 Antenna Andrew 30, 60, 100 
SET-RAY24-ARKMontážní sada RAy24 Antenna Arkivator 30, 60, 99, 120 
         Montážní kit pro ohebný vlnovod 
SET-RAY-FX-R100Montážní sada RAy2 pro přírubu R100 
SET-RAY-FX-R120Montážní sada RAy2 pro přírubu R120 
         Napájecí zdroj PoE 
PWR-POE36U-1ATNapájecí zdroj PoE 1xGb Eth 90-264 VAC/ 33.6 W při 56 VDC Phihong 
PWR-POE36D-1ATNapájecí zdroj PoE 1xGb Eth 36-72 VDC/ 33.6 W při 56 VDC Phihong 
         Držák pro napájecí zdroj 
HOL-POE-PHI-1ADIN rail držák pro PoE Phihong 
HOL-POE-PHI-4A19″ Rack držák pro 1xPOE125U-4-AT-N Phihong 
         Přepěťová ochrana 
OTH-DL-1GRJ45Přepěťová ochrana 1Gb Eth Cat.6 LPZ0B-LPZ1 IP20 -40/+85°C 
OTH-DL-CAT.6-60VPřepěťová ochrana 1Gb Eth Cat.6 LPZ2-LPZ3 IP20 -40/+85°C 
         Konektor CAT7 
CON-V01P-RJ45-FHKonektor RJ45 pro Cat.7 outdoor IP67 -40/+70°C Weidmüller – plastový 
CON-V01M-RJ45-FHKonektor RJ45 pro Cat.7 outdoor IP67 -40/+70°C Weidmüller – kovový 
CON-RJ45-FH-BKKonektor RJ45 pro Cat.7 indoor IP20 -40/+70°C Weidmüller – vnitřní 
         Kabel CAT7 
CAB-S/FTP 4xKabel Cat.7 pro připojení jednotky FOD k síti, PEWTRONIC Ltd. 
         Zemnicí sada RAy 
KIT-GROUDING-1/4″Zemnicí sada pro anténní kabel 
KIT-GROUDING-RAYZemnicí sada pro uzemnění stožáru 

3.8.1. Detaily

Anténa
 

Přehled antén Jirous je uveden v odstavci Rozměry. Volba antény závisí na vlastnostech linky. Pro volbu správné velikosti antény je třeba provést výpočet rádiové linky. Pro přibližnou kalkulaci použijeme jednoduchý on-line kalkulátor.

Montážní kit pro anténu
 

RAy2 může pracovat i s anténami jiných výrobců. Jednotku RAy2 propojíme speciálním propojovacím dílem. K dispozici je několik dílů pro antény Andrew a Arkivator. Propojovací díl je možno vyvinout i pro antény jiných typů.

 • viz Přehled typů

 • Držák pro montáž jednotky FOD na anténu.

Montážní kit pro ohebný vlnovod

 

Jednotka RAy může být připojena k anténě ohebným vlnovodem.

 • SET-RAY-FX-R100

 • SET-RAY-FX-R120

 • Držák pro montáž ohebného vlnovodu k jednotce FOD.

Napájecí zdroj PoE

 
 • PWR-POE36U-1AT

 • orig. part no:   POE36U-1AT

 • Napájecí zdroj pro jednotku FOD, 30 W, PoE adaptér, 1x Eth

 • Vstup 100 až 240 VAC, Výstup 56 V / 33.6 W, Phihong

 • Datasheet AC

 

 • PWR-POE36D-1AT

 • orig. part no:   POE36D-1AT

 • Vstup 36 až 72 VDC / 1.2 A, Výstup 56 V / 33.6 W, Phihong

 • Datasheet DC

Držák pro napájecí zdroj

 
 • HOL-POE-PHI-1A

 • 1x Eth PoE zdroj, pro montáž na DIN lištu

Přepěťová ochrana

 
 • OTH-DL-1GRJ45

 • orig. part no:   DL-1GRJ45

 • Ochrana proti napěťovým špičkám

 • Datasheet

 
 • OTH-DL-CAT.6-60V

 • orig. part no:   DL-Cat. 6-60 V

 • Datasheet

Konektor CAT7

 
 • CON-V01P-RJ45-FH … plastic body

 • CON-V01M-RJ45-FH … metal body

 • orig. part no: IE-PS-V01P-RJ45-FH … plastic body

 • orig. part no: IE-PS-V01M-RJ45-FH … metal body

 • Konektor RJ45 pro Cat.7 outdoor IP67 -40/+70°C Weidmüller

Konektor CAT7 vnitřní

 
 • CON-RJ45-FH-BK

 • orig. part no: IE-PS-RJ45-FH-BK

 • Konektor RJ45 pro Cat.7 indoor IP20 -40/+70°C Weidmüller

Kabel CAT7

 
 • CAB-S/FTP 4x

 • orig. part no: S / FTP 4x (2x23AWG) Cat.7 + 2x (2×24 AWG)

 • Kabel Cat.7 pro připojení jednotky FOD k síti, PEWTRONIC Ltd.

 • Datasheet

Uzemňovací sada RAy

 
 
 • KIT-GROUDING-RAY

 • Souprava pro uzemnění zařízení RAy2 ke stožáru. Obsahuje svorku ZSA16, zemnicí pásku a kabel s uzemňovacím okem.

 • Podrobněji Instalace – Zemnění

 • Datasheet

Podrobnější popis

See www.racom.eu, Mikrovlnné spoje, Příslušenství