Konfigurace

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray17/config.html

Verze pro tisk

6. Konfigurace

Ovládací prvky

Jednotlivé konfigurační obrazovky používají následující tlačítka pro práci s konfigurací:

ApplyProvedení a uložení nastavených parametrů.
CancelNastavené parametry jsou přepsány původními hodnotami.
RefreshZnovu načtení aktuálních hodnot ze stanice / obou stanic.
Je-li konfigurace linky změněna z jiného konfiguračního rozhraní, objeví se na stavovém řádku zpráva Info: Configuration changed, please click refresh (viz obrázek níže). Tlačítko Refresh načte platné hodnoty a aktualizuje okno prohlížeče.
Load defaultsNačtení defaultních hodnot jednotlivých parametrů na obrazovku. Pro případné použití těchto hodnot je nutné použít tlačítko Apply.
Load customNačtení hodnot jednotlivých parametrů ze záložní konfigurace. Pro případné použití těchto hodnot je nutné použít tlačítko Apply. Načtení záložní konfigurace viz menu Tools – Maintenance – Backup – Settings – Upload.
StartTlačítkem Start spustíme automatické občerstvování zobrazených informací. Informace, které podléhají této aktualizaci, jsou zvýrazněny ikonkou zatočených šipek.
StopTlačítkem Stop ukončíme automatické občerstvování zobrazených informací.
Info Refresh

Obr. 6.1: Info Refresh

Nápověda

Konfigurační rozhraní spoje je vybaveno vestavěnou nápovědou. Nápověda je přístupná dvěma způsoby:

 • Kontextová nápověda ke konkrétnímu parametru. Text nápovědy se otevře ve vyskakovacím okně po kliknutí na název parametru.

 • Kompletní nápověda k uživatelskému rozhraní. Text nápovědy se otevře přes celou konfigurační obrazovku po kliknutí na menu Help.

Zabezpečené přihlášení

Do konfiguračního rozhraní se můžeme přihlásit buď pomocí nezabezpečeného http protokolu nebo pomocí zabezpečeného https protokolu – kliknutím na volbu go to secured version. Volba způsobu připojení je možná v přihlašovací obrazovce. Při použití https protokolu nelze odposloucháváním síťové komunikace zjistit přihlašovací údaje do stanice.

Přihlášení

Obr. 6.2: Přihlášení

Funkce Rollback

Pokud na fungující lince přerušíme spojení vložením nevhodných parametrů rádiové linky, pak se po 1 minutě provede návrat parametrů na původní hodnoty. Spojení se automaticky obnoví.

6.1. Status bar

Status bar 1

Obr. 6.3: Status bar 1

Stavový pruh se nachází na horním okraji obrazovky pod titulkovým pruhem. Obsahuje 3 pole:

 • Stav strany Local (stanice, do které je uživatel připojen management IP adresou)

 • Stav linky mezi stranou Local a Peer

 • Stav strany Peer

Pole pro stranu Local a Peer zobrazuje:

 • Název stanice dle položky Station name.

 • Aktuální čas platný v příslušné jednotce.

 • Ikonu varování nebo alarmu v případě výskytu příslušné události.

Pole Link zobrazuje:

 • Informaci o stavu linky mezi oběma stranami spoje.

 • Ikonu varování v případě, že linka není schopna přenášet uživatelská data.

Stav linky může nabývat následujících hodnot:

 UNKNOWNNáběh stanice, zatím neproběhla inicializace.
 SETUPProbíhá inicializace stanice dle platné konfigurace.
 SINGLEStanice v provozu. Není ustavena linka na protější stranu.
 CONNECTINGProbíhá navazování spojení s protější stranou.
 AUTHORIZINGProbíhá autorizace protější strany.
 OKNavázáno spojení, protější strana autorizována.
 ANALYZERStanice v režimu spektrálního analyzátoru. Neprocházejí uživatelská data.

Všechny stavy, kromě stavu OK, jsou zvýrazněny trojúhelníkem:

Status bar 2

Obr. 6.4: Status bar 2

6.2. Status

Menu Status

Obr. 6.5: Menu Status

Menu Status – Brief a Status – Detailed obsahuje základní informace o lokální a vzdálené/protější (Peer) stanici. Informace jsou občerstvovány ručně stiskem tlačítka Refresh, nebo automaticky po stisku tlačítka Start.

Status – Brief uvádí pouze nejdůležitější hodnoty. Status – Detailed uvádí i další detaily. Níže je seznam všech hodnot – dle menu Status – Detailed.

6.2.1. Status – Device

Menu Device poskytuje základní informace o lokální a vzdálené (Remote) stanici. Informace platné v okamžiku otevření stránky nebo po povelu Refresh.

Unit codeOznačení typu stanice.
Serial no.Výrobní číslo stanice.
Station nameJméno stanice zvolené uživatelem.
Station locationUmístění stanice zadané uživatelem.
Firmware versionVerze firmware ve stanici.
Date, TimeStav vnitřních hodin reálného času. Čas je vložen manuálně nebo ze serveru NTP a je nastaven shodně v obou stanicích.
Inside temperature [°C]Teplota uvnitř stanice.
Voltage [V]Úroveň napájecího napětí stanice.

6.2.2. Status – Radio

Radio typeTyp rádiové jednotky: L(Lower-spodní) nebo U(Upper-horní) část frekvenčního pásma.
PolarizationInformace o aktuální orientaci jednotky. Indikuje polarizaci přijímaného kanálu. Local a Peer jsou indikovány samostatně. Správná poloha stanice je s kabelem směřujícím šikmo dolů.
Upozornění pro ISM spoje (RAy17, RAy24): Jedna strana spoje musí být nainstalována pro příjem ve vertikální polarizaci a druhá v horizontální polarizaci.
Frequency tableZobrazí aktuálně vybrané frekvenční tabulky.
Bandwidth [MHz]Jmenovitá šířka kanálu. Shodná pro obě stanice na lince.
TX channel [GHz]
RX channel [GHz]
Použité kanály. Jsou uvedeny jako číslo kanálu i jako kmitočet v GHz.
TX modulationAktuálně použitá modulace pro vysílání. Při zapnuté adaptivní modulaci jsou navíc uvedena písmena ACM a informace o maximální povolené modulaci: „aktuální modulace ACM / maximální modulace“
TX power [dBm]Aktuální výstupní výkon na RF kanálu v dBm. Je-li zapnuto ATPC, jsou navíc uvedena písmena ATPC a informace o maximálním povoleném výkonu: „aktuální výkon ATPC / maximální výkon“
Net bitrate [Mbps]Aktuální přenosová kapacita rádiového kanálu pro uživatelská data.
Max. net bitrate [Mbps]Maximální přenosová kapacita rádiového kanálu podle aktivního produktového klíče.
RSS [dBm]Síla přijímaného signálu. Je-li zapnuto ATPC, jsou navíc uvedena písmena ATPC a informace o prahové hodnotě pro aktivaci regulační smyčky výkonu: „aktuální RSS ATPC / prahové RSS“
SNR [dB]Odstup signál-šum. Je-li zapnuto ATPC, jsou navíc uvedena písmena ATPC a informace o prahové hodnotě pro aktivaci regulační smyčky výkonu: „aktuální SNR ATPC / prahové SNR“
BER [-]Bit Error Rate (bitová chybovost) na přijímací straně. Okamžitá hodnota.
Link uptimeČas uplynulý od navázání spojení na lince.

6.2.3. Status – Ethernet

Ethernet link modeStatus rozhraní ethernet. Aktuální bitová rychlost (10 = 10BASE-T, 100 = 100BASE-TX a 1000 = 1000BASE-T) a stav duplexního provozu (FD = full duplex, HD = half duplex).
MDIXStav interního překřížení datových vodičů ethernetu. (MDIX = vnitřně přehozené vodiče datového páru, MDI = přímé propojení, N/A je neznámý stav).
Storm controlInformace o nastavení ochrany proti zablokování switche.
QoSInformace o nastavení QoS switche.

6.2.4. Status – Service access

MAC addressHW adresa modulu ethernet.
IPv4 addressIP adresa ve standardním desítkovém tvaru včetně bitové šířky masky za lomítkem.
ServicesSlužby povolené ke správě a dohledu stanice (HTTPS, SSH, Telnet SNMP, NTP).
Management VLANServisní přístup pouze přes management VLAN.

6.2.5. Status – Statistics

Podrobná statistika provozu na uživatelském rozhraní.

In All PacketsPočet všech přijatých paketů.
In Unicast PacketsPočet přijatých paketů unicast.
In Multicast PacketsPočet přijatých paketů multicast.
In Broadcast PacketsPočet přijatých paketů broadcast.
In All ErrorsPočet všech chybně přijatých paketů (včetně zahozených).
In Dropped PacketsPočet přijatých paketů, zahozených.
In Crc ErrorsPočet přijatých poškozených paketů (špatné CRC). Většinou indikuje problém na Eth kabelu nebo konektoru.
Out All PacketsPočet všech vyslaných paketů.
Out Unicast PacketsPočet vyslaných paketů unicast.
Out Multicast PacketsPočet vyslaných paketů multicast.
Out Broadcast PacketsPočet vyslaných paketů broadcast.
Out All ErrorsPočet všech chyb při odesílání paketů.
Out Dropped PacketsPočet zahozených paketů při odesílání.
Out Collision PacketsPočet detekovaných kolizí při vysílání.

Informace o statistických datech

Statistics clearedČas smazání logu.
Statistics periodPerioda obnovení logu.

Statistika rádiové linky

Overall Link UptimeCelkový čas, po který byla linka ve stavu spojeno.
Overall Link DowntimeCelkový čas, po který byla linka ve stavu rozpojeno.
Reliability [%]Poměr „Uptime“ a „Downtime“.
Current Link UptimeAktuální čas, po který je linka ve stavu spojeno.
The Longest DropDélka nejdelšího přerušení linky.
The Last DropDélka posledního přerušení linky.
No of DropsPočet přerušení linky.

6.3. Settings

6.3.1. Settings – General

Menu Settings – General

Obr. 6.6: Menu Settings – General

Nastavení obecných parametrů spoje.

Unit codeOznačení typu stanice.
Serial no.Výrobní číslo stanice.
Station nameJméno stanice zvolené uživatelem.
Station locationUmístění stanice zadané uživatelem.
LED indicatorsPovolení LED indikátorů stavu na těle stanice. Pomocí této volby lze všechny LED vypnout.
Date, TimeStav vnitřních hodin reálného času. Čas je vložen manuálně nebo ze serveru NTP a je nastaven shodně v obou stanicích.
Time sourceNastavení zdroje synchronizace času. Možnost ručního nastavení nebo pomocí NTP protokolu. Pro snazší diagnostiku chodu spoje je doporučené nastavit synchronizaci času pomocí NTP.
Adjust timeRuční nastavení času. Pomocí dialogového okna můžeme ručně nastavit aktuální datum a čas. Je možno zkopírovat čas z prohlížeče (lokální PC).    
NTP source IPIP adresa serveru pro synchronizaci času.
NTP periodPerioda pro synchronizaci času.
Time zoneČasové pásmo
Daylight savingPovolení přechodu na letní čas
[Poznámka]Poznámka

Při změně časového pásma a/nebo letního času se zachovají původní hodnoty nastavené v jednotce RAy. Vlastní změna nastane až po restartu operačního systému aby se předešlo neočekávaným stavům při změně lokálního času.

6.3.2. Settings – Radio

Konfigurační menu Settings – Radio

Obr. 6.7: Konfigurační menu Settings – Radio

Nastavení obecných parametrů rádiové linky.

Radio typeInformace o typu rádiové jednotky: L(ower) nebo U(pper) pásmo.
PolarizationInformace o aktuální orientaci jednotky. Indikuje polarizaci přijímaného kanálu. Local a Peer jsou indikovány samostatně. Správná poloha stanice je s kabelem směřujícím šikmo dolů.
Upozornění pro ISM spoje (RAy17, RAy24): Jedna strana spoje musí být nainstalována pro příjem ve vertikální polarizaci a druhá v horizontální polarizaci.
Bandwidth [MHz]Volba jedné ze standardních šířek kanálů, shodně pro stanici Local a Remote.
TX channel [GHz]TX a RX kanály jsou vybírány ze seznamu kanálů. Základní konfigurace má ikonou spojky propojenou volbu TX a RX. V tomto případě je dodržen základní duplexní odstup mezi kanály a volbou jednoho z kanálů jsou definovány i ostatní tři. V případě stanic pracujících ve volných pásmech je možno rozpojit zámek TX-RX a zvolit TX a RX kanál nezávisle. Příslušné kanály na protistanici jsou nastaveny automaticky.
Upozornění – nestandardní duplexní nastavení může vést k horšímu využití kmitočtového spektra.
RX channel [GHz]
Duplex spacing [MHz]Informace o duplexním odstupu TX a RX kanálu.
ACMPovolení automatického řízení modulace.
TX modulationStupeň modulace pro TX kanál. Lze vybrat z rozmezí QPSK (vysoká citlivost pro obtížné podmínky) až 256QAM (vysoká rychlost při vhodných podmínkách). V případě zapnutého ACM má význam maximální (nejvyšší) povolené modulace.
ATPCPovolení automatického řízení RF výkonu.
Výkon je regulován směrem k nižším hodnotám při zachování maximálního nastaveného stupně modulace. Maximální hodnota výstupního výkonu je dána parametrem Tx power.
Regulace výkonu je primárně řízena dle RSS, ale zároveň je sledována i hodnota SNR. V zarušeném prostředí totiž může být vysoké RSS ale přitom nízké SNR.
TX power [dBm]Požadovaný výstupní RF výkon. V případě zapnutého ATPC má význam maximálního povoleného výkonu.
Antenna gain [dBi]Pouze pro spoje pracující v ISM pásmu (RAy17, RAy24).
Zisk použité antény. Slouží k přibližnému výpočtu EIRP.
EIRP ?= limit [dBm]Pouze pro spoje pracující v ISM pásmu (RAy17, RAy24).
Přibližný výpočet EIRP. Pravá číslice udává povolenou hranici EIRP. Znaménko mezi číslicemi dává informaci o dodržení nebo překročení povolené hranice EIRP.

6.3.3. Settings – Ethernet

Konfigurační menu Settings – Ethernet

Obr. 6.8: Konfigurační menu Settings – Ethernet

Management

Nastavení parametrů fyzické vrstvy ethernetového rozhraní.

Ethernet link modePřepnutí mezi automatickým vyjednáním přenosové rychlosti a řízení toku a mezi manuálním nastavením.
MDIXMedia Dependent Interface Crossover je možnost pracovat s oběma typy eth. kabelů, přímým i kříženým. Defaultní volba „auto“ zapne automatickou detekci a případně provede vnitřní překřížení vodičů.
Flow controlMechanismus pro pozastavení vysílání dat na lince ethernetu. Zapnutí flow control umožňuje využívat buffery připojených aktivních síťových prvků pro vyrovnávání nerovnoměrného toku uživatelských dat. Pokud je zapnut flow control, tak nelze použít vestavěných funkcí QoS. Pro správnou funkci je nutné zapnout Flow control i na připojeném zařízení.
MTUNastavení největší povolené délky Ethernetového rámce. V případě, že přes linku není třeba přenášet tagované rámce, lze zvolit menší MTU. Při volbě menšího MTU je interně k dispozici více paměťového prostoru pro QoS.
Internal VLAN idJednotka RAy používá jedno VLAN id pro vnitřní potřeby. Toto číslo může být změněno, jestliže se dostává do konfliktu s uživatelskými daty.

Storm control

Nastavení ochrany proti zaplavování a následnému zablokování vstupního switche spoje pakety typu:

Broadcastprovoz směrovaný na broadcast adresu (DA=FFFFFFFFFFFFH)
Multicastprovoz směrovaný na multicast adresy (DA[40]=1B)
Un-learned unicastprovoz un-learned unicast
100Mb/1Gb threshold
10Mb threshold [pkts/50ms]
Nastavení prahu pro aktivování ochrany. Udává se jako počet paketů za 50ms. Nastavení zvlášť pro 10Mb linkovou rychlost a zvlášť pro 100Mb respektive 1Gb linkovou rychlost.

6.3.4. Settings – QoS

Jednotka disponuje různými možnostmi ovlivňování průchodu uživatelských dat.

Ingress policing

Konfigurační menu Settings – QoS

Obr. 6.9: Konfigurační menu Settings – QoS

Nastavení Ingress policing – omezení rychlosti na vstupu do interního switche.

Ingress policing

Povolení Ingress policing. Platí pro vstupní port interního switche (tj. pro uživatelský port jednotky).

Speed [Mbps]

Datová rychlost na kterou má být provoz na Ethernetu omezen. Při překročení této rychlosti je vyslán Flow control. Pokud přesto přicházejí pakety, tak jsou zahozeny.

Mode

Režim práce Ingress policing:

 • soft – Flow control je aktivován již při nízkém zaplnění vstupního bufferu. Vhodné využít, pokud připojené zařízení má povoleno Flow control a disponuje velkým vyrovnávacím bufferem.

 • default – Univerzální nastavení. Blízké nastavení „hard“, ale při povoleném Flow control v připojeném zařízení ještě nehrozí ztráta paketu.

 • hard – Flow control je aktivován až při téměř úplném zaplnění vstupního bufferu. Vhodné využít, pokud připojené zařízení má malý vyrovnávací buffer.

[Varování]Varování

Aktivování Ingress policing způsobí vypnutí QoS funkcí switche.

802.1p

Konfigurační menu Settings – QoS – 802.1p

Obr. 6.10: Konfigurační menu Settings – QoS – 802.1p

Nastavení QoS řízeným prioritními bity dle IEEE 802.1p.

802.1p

Povolení QoS dle 802.1p

Prefer DSCP

V případě, že je povoleno řízení priorit dle DSCP a příchozí paket je obarven jak prioritou 802.1p, tak DSCP – řídí se prioritizace (při zapnutí této volby) dle DSCP pravidel.

Class of service 0..7

Řazení jednotlivých priorit (zakódovaných v prioritních bitech dle IEEE 802.1p) do vybrané výstupní fronty (0..3).

[Varování]Varování

Aktivování QoS způsobí deaktivování Flow control a Ingress policing.

DSCP

Konfigurační menu Settings – QoS – DSCP

Obr. 6.11: Konfigurační menu Settings – QoS – DSCP

Nastavení QoS řízeném prioritními bity DSCP (Differentiated services nebo také DiffServ) v IP hlavičce.

DSCP

Povolení QoS dle DSCP

DSCP 0..63

Řazení jednotlivých priorit (zakódovaných v DS poli IP hlavičky) do vybrané výstupní fronty (0..3).

[Varování]Varování

Aktivování QoS způsobí deaktivování Flow control a Ingress policing.

TCP/UDP ports

Konfigurační menu Settings – QoS – TCP/UDP ports

Obr. 6.12: Konfigurační menu Settings – QoS – TCP/UDP ports

Nastavení QoS řízeném číslem nebo rozsahem TCP/UDP portů.

TCP/UDP ports

Povolení QoS dle TCP/UDP portů.

Prefer DSCP

V případě, že je povoleno řízení priorit dle DSCP, a příchozí paket je obarven jak prioritou DSCP, tak vyhovuje některému ze zde uvedených pravidel – řídí se prioritizace (při zapnutí této volby) dle DSCP pravidel.

Stream 0..7

Možnost nakonfigurovat až 8 rozsahů TCP/UDP portů. Uvedený rozsah platí pro oba protokoly: TCP i UDP.

 • From – Začátek rozsahu TCP/UDP portů

 • To – Konec rozsahu TCP/UDP portů. Chceme-li prioritizovat pouze jeden port, zadá se „To“ stejné, jako „From“. Rozsah TCP/UDP portů může být maximálně 255.

 • Side – Určení, zda se jedná o zdrojový (source), nebo cílový (destination) TCP/UDP port (porty).

 • Queue – Cílová výstupní fronta pro pakety vyhovující zadanému pravidlu.

[Varování]Varování

Aktivování QoS způsobí deaktivování Flow control a Ingress policing.

Queue management

Konfigurační menu Settings – QoS – Queue management

Obr. 6.13: Konfigurační menu Settings – QoS – Queue management

Nastavení režimu práce výstupních front. Jedná se o vnitřní fronty switche do kterých jsou rozřazovány pakety dle jednotlivých pravidel QoS.

[Poznámka]Poznámka

Pro povolení konfigurování výstupních front je nutné povolit alespoň jedno z QoS pravidel.

Mode

Režim vybírání paketů z jednotlivých front.

 • Strict – Dokud jsou ve frontě s vyšší prioritou pakety, tak jsou pakety vybírány z této fronty. Po úplném vyprázdnění fronty, se teprve začínají vybírat pakety z fronty s nižší prioritou.

 • WFQ – Weighted Fair Queuing. Jednotlivé fronty jsou vybírány dle nastavených poměrů (viz níže).

Ratio Mode

Pro režim WFQ zapíná poměrové vybírání jednotlivých front.

Queue 0..3

Nastavení parametrů (poměrů) vybírání jednotlivých front.

 • Sloupec Strict – Nastavení maximální výstupní rychlosti [Mbps] pro jednotlivé fronty. Povolený rozsah 0 .. 400 [Mbps]

 • Sloupec WFQ – Nastavení poměrů vybírání pro jednotlivé fronty. Vyšší hodnota znamená častější vybírání dané fronty.

Smart discard

Nastavení režimu zahazování paketů při nedostatečné kapacitě výstupního kanálu. Pakety jsou zahazovány s určitou pravděpodobností ještě před úplným zaplněním fronty. Tento mechanismus například zabraňuje zablokování vysoce prioritních paketů méně prioritními pakety. Tento mechanismus „early random discard“ se ukazuje jako výhodný zejména pro TCP provoz.

Smart discard režim lze používat nezávisle na QoS. Pro korektní funkci Smart discard (tj. Mode 1..3) je vypnut Flow control.

Queue 0..3

Nastavení režimu zahazování paketů pro jednotlivé výstupní fronty

 • Mode 0 (0/0) – Pakety jsou zahazovány až po úplném zaplnění výstupní fronty. Smart discard režim je tedy vypnut.

 • Mode 1 (0/25) – Po zaplnění fronty do 3/4 budou pakety zahazovány s 25% pravděpodobností.

 • Mode 2 (25/50) – Po zaplnění fronty do 2/3 budou pakety zahazovány s 25% pravděpodobností. Po zaplnění fronty do 3/4 budou pakety zahazovány s 50% pravděpodobností.

 • Mode 3 (50/75) – Po zaplnění fronty do 2/3 budou pakety zahazovány s 50% pravděpodobností. Po zaplnění fronty do 3/4 budou pakety zahazovány se 75% pravděpodobností.

[Varování]Varování

Aktivování režimu Smart discard způsobí deaktivování Flow control.

6.3.5. Settings – Service access

Services

Konfigurační menu Settings – Service access – Services

Obr. 6.14: Konfigurační menu Settings – Service access – Services

Přístupové cesty pro konfiguraci spoje.

IPv4 addressServisní IP adresa, defaultně 192.168.169.169 pro stanici L a 192.168.169.170 pro stanici U. Čtyři adresy 169.254.173.236/30 jsou používány pro vnitřní komunikaci. Nesmí být použity jako servisní IP adresa.
Neznámá IP adresaPro snadnější zjištění servisní IP adresy je RAy vybaven protokolem LLDP. Protokol vysílá každých 60 sec broadcast s těmito informacemi:
  – IP address – v položce LLDP: Management address
  – Serial number – LLDP: System Description
  – Typ (např. RAY17_L) – LLDP: Chassis Subtype
  – DATA_PORT pro verzi s 1 eth nebo SERVICE_PORT pro verzi se 2 eth – v položce LLDP: Port Subtype
Zprávu lze zachytit a převést do čitelného tvaru pomoci LLDP klienta. Vhodným nástrojem je Wireshark IP traffic analyzing tool, jehož bezlicenční verze je dostupná pro OS Windows i Linux. Pro nalezení zprávy můžeme v programu Wireshark použít Capture filter „ether proto 0x88cc“.
NetmaskMaska pro servisní přístup, defaultně 24.
GatewayDefault gateway pro servisní přístup, defaultně prázdná.
HTTP(S)Povolení přístupu přes HTTP server (platí pro HTTP i HTTPS protokol).
POZOR: po zakázání přístupu přes HTTP server již nebude možno přistupovat do jednotky pomocí webového prohlížeče!
TelnetPovolení přístupu přes Telnet server. Umožňuje přístup do CLI (Command Line Interface) pro jednoduché klienty telnet. Defaultně zakázáno.
SSHPovolení přístupu přes SSH server. Poskytuje bezpečný přístup do CLI. Je-li přednostním požadavkem zamezení neoprávněného přístupu do stanice, pak necháme zapnutý pouze tento server.
Management VLANZapnutí přístupu přes management VLAN. Bude zablokován přístup pro konfiguraci https, ssh a telnet z netagovaných paketů (bez VLAN) a bude možný pouze přes VLAN. Management VLAN je defaultně vypnuta. V případě jednotky RAy se dvěma porty se Management VLAN týká servisního portu.
– POZOR –
Zapnutím Management VLAN se VŠECHNY přístupy zablokují pro konfiguraci pomocí normální (netagované) LAN! Při testech je možno zapnout Manag. VLAN pouze v jedné jednotce. Pak zůstává možný přístup do spoje z LAN i VLAN buď přímo nebo přes rádiovou linku.
Management VLAN idOznačení VLAN pro konfiguraci, defaultně 1. VLAN id musí být vyplněno i když Management VLAN není aktivní.
SNMPZapnutí SNMP serveru. Defaultně vypnuto.
SNMP community stringSNMP community string. Může obsahovat malá i velká písmena, číslice, čtyři znaky . : _ – a délka je max. 256 znaků.
SNMP trap IPAdresa pro odesílání SNMP trapů.
Internal link watchdogHlídání spojení obou jednotek spoje. Při dlouho trvající poruše (10 min) provede cold restart (ekvivalent vypnutí napájení). Defaultně vypnuto.

Users

Seznam a konfigurace uživatelů. Uživatelé mohou být různí na obou stranách spoje.

Konfigurační menu Settings – Service access – Users

Obr. 6.15: Konfigurační menu Settings – Service access – Users

Local, PeerSeznam uživatelů na stanicích Local a Peer.
UsernameUživatelské jméno. Toto jméno se zadává jako Login při přihlašování do managementu spoje.
Group
Skupina uživatelů do které daný uživatel patří.
 cli_guestTato skupina má právo pouze prohlížet nastavení spoje. Nemá právo provádět změny v konfiguraci. Skupina může obsahovat maximálně 10 uživatelů.
 cli_adminSkupina má všechna práva skupiny cli_guest a navíc:
Právo na konfigurování spoje. Má právo prohlížet i měnit veškerá nastavení (kromě uživatelských účtů a speciálních akcí uživatele distributor). Skupina může obsahovat maximálně 10 uživatelů.
 cli_superPráva stejná jako cli_admin plus:
Právo konfigurovat uživatelské účty včetně SSH klíčů. Tato skupina obsahuje pouze dva uživatele:
 Uživatel super.
 Uživatel distributor má navíc právo na změnu zvláštních konfiguračních položek. Tomuto uživateli nelze změnit heslo.
PasswordInformace, zda má uživatel nastavené heslo.
SSH keyInformace, zda má uživatel zadaný alespoň jeden ssh klíč.
Edit user

Kliknutím na tlačítko Edit vedle příslušného uživatelského jména je zobrazena obrazovka s konfigurací tohoto uživatelského účtu.

 
Konfigurační menu Settings – Service access – Users – Edit
 UsernameJméno uživatele
 GroupSkupina, do které uživatel patří.
 PasswordMožnost nastavit nebo smazat heslo.
  Delete – Uživatel nebude mít heslo. Může se přihlašovat pouze pomocí ssh klíče. Pro možnost smazání hesla je nutné nejprve nahrát ssh klíč.
  Set – Nastavení hesla.
 New passwordNové heslo.
 Confirm passwordZopakovat heslo.
 SSH keyPráce s ssh klíčem.
  Delete – Vymazání všech ssh klíčů daného uživatele.
  Set/replace – Přidání nového klíče. Pokud již nějaký klíč (klíče) existoval, bude přemazán.
  Add – Přidání nového klíče. Tímto způsobem lze vložit více ssh klíčů.
 Key fileVložení souboru s klíčem.
 

Kliknutím na tlačítko Apply potvrdíme zvolené akce.

Delete user
 Pro uživatele ze skupiny cli_super je vedle jednotlivých uživatelů viditelné tlačítko Delete. Slouží k vymazání daného uživatele. Uživatel je odstraněn bez dalších dotazů. Uživatele ze skupiny cli_super nelze vymazat.
Add user
 Tlačítko je umístěno na spodní liště.
 Pro uživatele ze skupiny cli_super je aktivní tlačítko Add user. Slouží k založení nového uživatele ze skupiny cli_quest nebo cli_admin.
 UsernameJméno nového uživatele.
 GroupSkupina, do které má tento uživatel patřit.
 New passwordHeslo pro tohoto uživatele.
 Confirm passwordZopakovat heslo.
 SSH keyPokud má mít tento uživatel přístup pomocí ssh protokolu, navíc s možností ověření své totožnosti ssh klíčem, zde je možno zadat ssh klíč.
 Kliknutím na tlačítko Apply potvrdíme založení nového uživatele.
Mirror users
 Tlačítko je umístěno na spodní liště.
 Pro uživatele ze skupiny cli_super je aktivní tlačítko Mirror users. Volbou této funkce dojde ke zkopírování všech uživatelských účtů ze stanice Local do stanice Peer. Stávající uživatelské účty na stanici Peer jsou vymazány (kromě hesla uživatele distributor, které je unikátní pro každou stanici).

6.3.6. Settings – Alarm limits

Konfigurační menu Settings – Alarm limits

Obr. 6.16: Konfigurační menu Settings – Alarm limits

Diagnostický systém spoje monitoruje provoz stanice. Výstupem je generování různých událostí. Ty jsou dvojího druhu: Varování a Alarmy. Událost je vždy zapsána do systémového logu a indikována ve stavovém pruhu. Některé události mají konfigurovatelné prahové hodnoty. U jednotlivých událostí lze zvolit, zda má být při jejich výskytu odeslán SNMP trap.

Seznam konfigurovatelných událostí s defaultními prahovými hodnotami:

Varování

Inside temperature [°C] >80Teplota uvnitř stanice (na modemové desce).
Memory usage [%] >90Využití paměti.
Voltage min [V] <40Dolní hranice napájecího napětí.
Voltage max [V] >70Horní hranice napájecího napětí, SNMP trap
on/off je generován shodně s Voltage min.
RSS [dBm] <−80 Síla přijímaného signálu.
SNR [dBm] <10Odstup signál-šum.

Alarm

BER >10e−6Okamžitá bitová chybovost registrovaná na přijímací straně.
Peer disconnectPřerušení rádiové linky.
Peer eth link downPřerušení uživatelské eth linky jednotky na stanici Peer.
RF power failZtráta vysílacího výkonu (není pro RAy17 a RAy24).

6.4. Diagnostics

6.4.1. Diagnostics – Graphs

Konfigurační menu Diagnostigs – Graphs

Obr. 6.17: Konfigurační menu Diagnostigs – Graphs

Stanice průběžně ukládá informaci o hodnotách významných veličin:

Teplota uvnitř stanice

Okamžitá hodnota vnitřní teploty stanice. Měřeno na modemové desce. Teplota rádiové desky je dostupná pomocí SNMP.

Napájecí napětí

Okamžitá hodnota napájecího napětí stanice.

RSS

Síla přijímaného signálu.

SNR

Odstup signálu od šumu přijímaného signálu.

BER

Okamžitá bitová chybovost na spoji.

Net bitrate

Okamžitá přenosová kapacita spoje.

Ethernet in throughput

Okamžitá rychlost (průměr za 20s) příchozích uživatelských dat na uživatelském Ethernetovém portu.

Ethernet out throughput

Okamžitá rychlost (průměr za 20s) odchozích uživatelských dat na uživatelském Ethernetovém portu.

TX power

Okamžitá hodnota vysílacího výkonu.

Hodnoty jsou ukládány v následujících rozlišeních a délkách historie

 • Rozlišení 1 minuta, délka historie 1 týden

 • Rozlišení 15 minut, délka historie 30 dní

 • Rozlišení 1 den, délka historie cca 180 dní

Zobrazení uložených hodnot je možné třemi způsoby:

ThumbnailsZobrazení náhledu všech hodnot za posledních 24 hodin
ViewerDetailní grafické zobrazení jedné nebo dvou vybraných hodnot za vybraný interval
DataNumerické zobrazení všech hodnot

Viewer

Konfigurační menu Diagnostigs – Graphs – Viewer

Obr. 6.18: Konfigurační menu Diagnostigs – Graphs – Viewer

Detailní grafické zobrazení jedné nebo dvou vybraných hodnot za vybraný interval. Lze zvolit zobrazení dat z jednotky Local nebo Peer nebo z obou zároveň.

Primary Y axisVolba jedné ze sledovaných hodnot.
Secondary Y axisMožnost volby druhé hodnoty.
AlarmZapne zobrazení alarmů, pokud nastaly.
LocalZobrazí graf z jednotky Local.
PeerZobrazí graf z jednotky Peer.
IntervalVýběr šířky zobrazeného intervalu. Dle šířky intervalu jsou data zobrazena v přiměřeném rastru: Do 3 hodin po jedné minutě. Do 4 dnů po 15 minutách. Pro delší intervaly po jednom dnu.
PreviousPosun o jednu šířku vybraného intervalu směrem ke starším hodnotám.
NextPosun o jednu šířku vybraného intervalu směrem k novějším hodnotám.
LastPosun na nejnovější hodnoty.

Data

Konfigurační menu Diagnostigs – Graphs – Data

Obr. 6.19: Konfigurační menu Diagnostigs – Graphs – Data

Detailní grafické zobrazení hodnot za vybraný interval.

PlottedZobrazí pouze hodnoty, které jsou vybrané do grafu.
LocalZobrazí všechny logované hodnoty. Filtrace hodnot z lokální, vzdálené nebo obou stran.
Peer
All

6.4.2. Diagnostics – Logs

Konfigurační menu Diagnostics – Logs

Obr. 6.20: Konfigurační menu Diagnostics – Logs

Zobrazení vnitřních logů stanice. Jednotlivé záložky umožňují celkové nebo filtrované zobrazení.

Při prvním otevření obrazovky je nutné zahájit prohlížení logů stiskem tlačítka Refresh.

Výpisy všech logů lze filtrovat. Do okénka v levém horním rohu lze zapsat část textu, podle které chceme filtrovat výpisy. Např nás zajímá, kdy byla ve stanici měněna konfigurace: V obrazovce Local events zapíšeme do filtru řetězec „Configuration“ a stiskneme tlačítko Filter.

Pro filtrování lze používat jak prostý text, tak regulární výrazy (formát JavaScript).

OverallZobrazuje poslední 3 záznamy ze všech typů logů.
Local events, Peer eventsUdálosti z Lokální, případně Peer stanice.
Local ACM, Peer ACMHistorie přepínání modulací v případě povoleného ACM. Lokální a Peer stanice.
Local alarms, Peer alarmsAlarmy z Lokální, případně Peer stanice.

Maximální délka zobrazených logů je 250 záznamů. Pokud je potřeba zobrazit delší historii, je nutné použít CLI rozhraní.

6.5. Tools

Menu Tools obsahuje několik podpůrných nástrojů pro diagnostiku a správu spoje.

6.5.1. Tools – Ping

Konfigurační menu Tools – Ping

Obr. 6.21: Konfigurační menu Tools – Ping

Nástroj Ping umožňuje vyslání ICMP pingů na zvolenou adresu

DestinationCílová adresa v tečkované desítkové notaci. Defaultní adresa 127.0.0.1 je adresa localhost – tj. samotná stanice.
Size [B]Délka odeslaných dat 7 až 1500 byte, ve výsledku přibude 8 bytů hlavičky.
TimeoutPerioda vysílání pingů je konstantní: 1000 ms.
CountPočet odeslaných pingů.

Test spustíme tlačítkem Send. Výsledek je zobrazen v textovém okně.

6.5.2. Tools – Graphics

Bar indicators

Konfigurační menu Tools – Graphics – Bar indicators

Obr. 6.22: Konfigurační menu Tools – Graphics – Bar indicators

Grafická indikace BER, SNR a RSS.

RefreshJednorázová aktualizace zobrazených hodnot.
Start, StopTlačítkem Start se zahájí automatická aktualizace zobrazovaných hodnot s periodou 1 sekunda. Tlačítkem Stop se ukončí.

RX constellation diagram

Konfigurační menu Tools – Graphics – RX constellation diagram

Obr. 6.23: Konfigurační menu Tools – Graphics – RX constellation diagram

Konstelační diagram vizuálně zobrazuje kvalitu přijímaného signálu.

BufferPočet zakreslených bodů.
RefreshJednorázová aktualizace diagramu.

Frequency analyzer

Konfigurační menu Tools – Graphics – Frequency analyzer

Obr. 6.24: Konfigurační menu Tools – Graphics – Frequency analyzer

Velmi užitečný nástroj pro zjišťování rušení v pásmu a pro nalezení volného kanálu. Nejedná se o plnohodnotný analyzátor, nýbrž o prosté skenování celého pásma přes 7 MHz kanály. Přesnost naměřených výsledků je daná přesností měření RSS.

[Varování]Varování

Probíhající měření spektra způsobí přerušení uživatelského datového toku mezi stanicemi!

Spectrum measure timeVýběr délky měření v rozsahu:
single (jednorázové) … až 15 min
Mute peer TXVypnutí vysílání protistanice po dobu měření.
EnableVstup do funkce analyzátoru
StartPřeruší komunikaci na lince a spustí skenování kmitočtů v pásmu.

6.5.3. Maintenance

Restart

Konfigurační menu Tools – Maintenance – Restart.

Obr. 6.25: Konfigurační menu Tools – Maintenance – Restart.

TargetRestart proběhne ve vybrané jednotce Local nebo Peer.
Restart modeWarm – reboot systému managementu.
Cold – restart celé stanice jako při odpojení napájení.
System restartProvede zvolený restart.

Backup

Konfigurační menu Tools – Maintenance – Backup

Obr. 6.26: Konfigurační menu Tools – Maintenance – Backup

Settings

Ukládání a obnovování konfigurace.

 BackupUložení konfigurace do záložního souboru.
 UploadNahrání konfigurace ze záložního souboru do bufferu. RAy pokračuje v chodu s dosavadní konfigurací.
 Custom settingsObnovení konfiguračních parametrů z bufferu. Parametry musí být připraveny krokem Upload.
 Default settingsUvedení všech konfiguračních parametrů do defaultních hodnot.
Factory settings

Vyvolání funkce factory settings uvede stanici do stejného stavu, jako těsně po vyrobení. Všechny konfigurační položky, uživatelské účty, naměřené hodnoty i systémová hlášení (logy) budou nevratně vymazány.

[Varování]Varování

Tato funkce probíhá několik minut. Nepřerušujte přívod napájení během jejího trvání.

 LocalProvedení Factory settings pro stanici Local.
Users

Ukládání a obnovování uživatelských účtů.

 BackupUložení uživatelských účtů do záložního souboru.
 RestoreObnovení uživatelských účtů ze záložního souboru.
Management Information Base
 SNMP MIBPoskytne tabulku MIB.
Diagnostic package

Pro snazší komunikaci s technickou podporou lze vytvořit archivní soubor s podrobnými informacemi o stanici. V případě funkčního spojení na stanici Peer jsou uloženy informace z obou stanic.

 BackupUložení souboru s informacemi o stanici (Local i Peer).

Feature keys

Konfigurační menu Tools – Maintenance – Firmware

Obr. 6.27: Konfigurační menu Tools – Maintenance – Firmware

Některé vlastnosti spoje RAy jsou určeny instalovanými produktovými klíči.
V současné době jsou dostupné produktové klíče pro nastavení rychlosti přenosu dat [Mbps]. Rychlost přenášených dat je dána použitou šířkou přenosového kanálu (parametr Bandwidth [MHz]) a stupněm modulace (parametr TX modulation). Produktový klíč omezující rychlost tedy povolí pouze určité kombinace šířky kanálu a stupně modulace tak, aby výsledná přenosová rychlost zhruba odpovídala rychlosti deklarované produktovým klíčem (zpravidla je o něco vyšší). Produktový klíč je aktivován až po restartu stanice. Stanici lze dálkově restartovat z menu Tools-Maintenance-Restart. Zvolit Restart mode – warm.

Local
Aktivní produktové klíče pro stanici Local.
 FeatureNázev funkce ovládané produktovým klíčem.
 LimitNumerická hodnota limitu nastaveného klíčem.
 RemoveTlačítkem Delete lze příslušný produktový klíč vymazat. Parametry ovládané klíčem se po restartu vrátí na svoji defaultní hodnotu.
Upozornění: Rádiové parametry linky se mohou změnit (např. na jinou pracovní frekvenci)!
 Upload local feature keysProduktové klíče se do stanice instalují z binárních souborů.
 Open file uploadOtevře dialog pro výběr binárního souboru s požadovaným klíčem.
Peer
Aktivní produktové klíče pro stanici Peer. Pro stanici Peer jsou klíče pouze zobrazeny. Nelze je přidávat ani odebírat. Pro manipulaci s klíči je nutné se přihlásit přímo do managementu příslušné stanice (na IP adresu této stanice).
 FeatureNázev funkce ovládané produktovým klíčem.
 LimitNumerická hodnota limitu nastaveného klíčem.

Firmware

Konfigurační menu Tools – Maintenance – Firmware

Obr. 6.28: Konfigurační menu Tools – Maintenance – Firmware

V případě uvolnění nové verze firmware pro daný typ mikrovlnného spoje, je možné tento firmware nahrát do jednotek RAy.

Firmware upgrade
 Current versionInformace o aktuální verzi firmware na jednotce Local i Peer.
 Version in bufferInformace o verzi firmware připravené v bufferu k instalaci do jednotky (Local, Peer). Tento firmware je nutné nejprve připravit v sekci Firmware upload (viz níže).
 Clean bufferTlačítkem Clean buffer lze vymazat buffer obsahující připravený balíček s firmware.
Firmware upload
 File nameNázev souboru s firmware
 File size [B]Velikost souboru s firmware
 Open file uploadOtevření dialogu umožňujícího nahrát balíček s firmware do bufferu v jednotce. Teprve po připravení firmware v bufferu, lze provést vlastní upgrade.
 UpgradeTlačítkem Upgrade na spodní liště provedeme vlastní instalaci firmware.
[Varování]Varování

Instalace firmware probíhá několik minut (asi 10 min). Během této doby dojde k přerušení přenosu uživatelských dat (cca na 8 minut). Během instalace firmware nepřerušujte přívod napájení!

Radio adaptation

Konfigurační menu Tools – Maintenance – Radio adaptation

Obr. 6.29: Konfigurační menu Tools – Maintenance – Radio adaptation

Radio type
[Důležité]Důležité

Platí pouze pro spoje pracující v ISM pásmu (RAy17, RAy24).

Hardware těchto spojů je univerzální pro celé frekvenční pásmo. Pro usnadnění konfigurace rádiových parametrů jsou jednotky odlišeny pro L (Lower–spodní) a U (Upper–horní) část pásma. Přiřazení jednotky pásmu L nebo U lze změnit.

 Radio typeTyp rádiové jednotky: L (Lower-spodní) nebo U (Upper-horní) část frekvenčního pásma.
Tlačítkem Change provedeme změnu typu rádia.
Frequency tables

Mikrovlnný spoj obsahuje jednu nebo více frekvenčních tabulek. Tyto tabulky obsahují následující informace:

 • Seznam dostupných šířek pásem a modulací.

 • Přiřazení frekvencí ke kanálům a názvy těchto kanálů. Tyto kanály jsou použity při konfiguraci rádiových parametrů spoje (viz obrazovka Settings-Radio).

 • Defaultní hodnoty rádiových parametrů.

 • Sada rádiových parametrů, potřebná k funkci ATPC.

 ActiveNázev aktuálně použité frekvenční tabulky.
 NewVýběr nové frekvenční tabulky. Tlačítkem Change provedeme změnu tabulky.
[Varování]Varování

Použití nesprávné frekvenční tabulky může vést až k porušení příslušných telekomunikačních předpisů.

6.6. Help

Volba Help zobrazí obsah vestavěné nápovědy. Text je zobrazen v celém konfiguračním okně. Členění textu odpovídá jednotlivým konfiguračním obrazovkám.

Menu Help

Obr. 6.30: Menu Help

Každá položka tohoto Helpu vede na nápovědu k příslušnému menu.

Kontextová nápověda ke každému parametru může být také zobrazena přímo kliknutím na název příslušného parametru v jednotlivých konfiguračních obrazovkách. Text helpu je umístěn ve vyskakovacím okně:

Parameter help

Obr. 6.31: Parameter help

Okno můžeme posouvat lištou Hints, jeho velikost změnit tažením spodního rohu.

V textu je odkaz Go to help, který otevře celou nápovědu k příslušnému menu:

Configuration menu help

Obr. 6.32: Configuration menu help

Na začátku a konci každého bloku nápovědy je linka odkazující na příslušnou konfigurační obrazovku.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.