Řešení problémů

Verze pro tisk

8. Řešení problémů

 • Nesprávná polarizace

  K dosažení stavu TX polarizace horizontal nebo vertikal v menu Status/Device musí být vyzařovací osa vodorovně, držadlo jednotky vodorovně nebo svisle a konektory směřovat šikmo dolů. Vyhodnocuje se každá jednotka samostatně.

 • Nedaří se navázat spojení

  Začněte s nejodolnější konfigurací. Tato konfigurace závisí na konkrétním typu stanice. Doporučujeme využít nejužší dostupné pásmo (např. 3.5 MHz), nejnižší stupeň modulace (QPSK) a nejvyšší dostupný výstupní výkon. TX a RX kanály musí být shodné jako RX a TX kanály protější jednotky. Po navázání spojení a nasměrování antén přejdeme na provozní parametry.

  Jednotky v licenčním pásmu (RAy10, RAy11) se montují se shodnou TX polarizací (obě držadla vodorovně nebo obě svisle).

  Jednotky pracující v pásmu ISM (RAy17, RAy24) musí být namontované jedna s horizontální TX polarizací (horizontální rukojeť) a druhá s vertikální TX polarizací (vertikální rukojeť).

 • Přístup k lokální jednotce je blokován

  Přístup k místní jednotce může být zablokován, například vyřazením HTTPS přístupu. Máte-li přístup na vzdálené jednotce přes HTTPS, zadejte její adresu do adresního pole webového prohlížeče. Odkaz převede paket přes místní jednotku s blokovaným přístupem až ke vzdálené jednotce, která vám umožní přístup k ovládání menu obou jednotek. Pozor, vzdálená jednotka se bude hlásit jako „Local“.

 • Rozlišení Local-Remote

  Jednotka, do které vstoupíme servisním přístupem se vždy hlásí jako Local. Pokud jsme k ní připojeni přes druhou jednotku (peer) a rádiový kanál, pak je třeba jisté opatrnosti. Například nesnížit v ní vysílací výkon tak, až je přerušena linka. Chyby tohoto typu však po 1 minutě opraví funkce rollback.

  Rozlišení lze provést porovnáním délky pingu na Local a Remote. Ping na jednotku za rádiovým kanálem je pomalejší. Rozdíl je výraznější při dlouhém paketu a nízké rychlosti na rádiovém kanálu.

 • Zabezpečení přístupu

  Pro lepší ochranu proti neoprávněnému přístupu ke konfiguraci, byste měli povolit pouze nejnutnější možnosti přístupu. Nejbezpečnější je typ SSH s klíčem – nechat zaškrtnuté pouze SSH.

 • RSS

  Pro konfigurování linky a sledování jejího stavu je několik možností zobrazení síly signálu RSS. Prosím, mějte na paměti, že RAy není měřicím přístrojem, proto je přesnost čtení RSS omezená. Přestože je většinou přesnost lepší než ±2 dB, neměla by být absolutní hodnota RSS používána pro přesné srovnání, např. mezi dvěma linkami.

 • Problém s https certifikátem

  Viz příloha Přístupový certifikát.