Bloková schémata jednotky

Verze pro tisk

Příloha A. Bloková schémata jednotky

Blokové schéma jednotky

Obr. A.1: Blokové schéma jednotky


Switch a připojené porty

Switch a připojené porty

Obr. A.2: Switch a připojené porty


Další schémata zpracování rámce:

Menu PIRL
    Kapitola Configuration / Switch setting / Interface

Menu Advanced
    Kapitola Configuration / Switch setting / Advanced

Priority FPri a QPri
    Kapitola Configuration / Switch setting / Advanced