RAy2 – Uživatelský manuál

Verze pro tisk

Mikrovlnný spoj RAy2

Uživatelský manuál

fw 2.2.x.x

11. května 2018
verze 2.10

Obsah

Úvodní poznámka
Nepřehlédněte
Quick guide
Seznam dokumentace
1. RAy2 – Mikrovlnný spoj
2. Implementační poznámky
3. Produkt
3.1. Montáž
3.2. Konektory
3.3. Napájení
3.4. Stavové LED
3.5. Technické parametry
3.6. Rozměry
3.7. Objednací kódy
4. Příslušenství
4.1. Přehled
4.2. Detaily
5. Podrobný průvodce nastavením
5.1. Servisní přístup
5.1.1. Menu Link settings – General
5.1.2. Menu Link settings – Service access – Services
5.1.3. Menu Link settings – Service access – Users
5.1.4. Menu Maintenance – Feature keys
5.2. Základní konfigurace linky
5.3. Test linky
6. Instalace
6.1. Kontrola přímé viditelnosti
6.2. Montáž antény
6.2.1. Způsoby montáže
6.2.2. Mazání čepu antény
6.2.3. Montáž antén LEAX-RAy
6.2.4. Montáž antén Jirous
6.2.5. Montáž ostatních antén
6.2.6. Nástavec pro dvojitou polarizaci (OMT)
6.3. Montáž konektorů
6.4. Oživení spoje
6.4.1. Rušení na stanovišti
6.4.2. Směrování antén
6.4.3. Test linky
6.4.4. Nastavení parametrů
7. Konfigurace
7.1. Úvod
7.2. Status bar
7.3. Status
7.3.1. Status – General
7.3.2. Status – Radio
7.3.3. Status – Switch interface
7.3.4. Status – Service access
7.3.5. Status – Radio link statistics
7.4. Link settings
7.4.1. General
7.4.2. Radio
7.4.3. Service access
7.4.4. Alarms
7.5. Switch settings
7.5.1. Status
7.5.2. Interface
7.5.3. QoS
7.5.4. Advanced
7.6. Tools
7.6.1. Maintenance
7.6.2. Live data
7.6.3. History
7.6.4. Logs
7.6.5. Programs
7.7. Help
8. Command Line Interface
9. Aplikace pro mobilní zařízení RAy Tools
9.1. Nabídka funkcí
9.2. Dostupnost aplikace
9.3. Zpětná vazba společnosti RACOM
10. Troubleshooting
11. Technické parametry
11.1. Obecné parametry
11.1.1. Přehled technických parametrů
11.1.2. Link speed
11.1.3. ACM switching
11.1.4. Multi-Path (Distortion Sensitivity) Signature
11.2. RAy2-10 parameters
11.2.1. Upper/Lower Limits
11.2.2. Radio parameters
11.2.3. Frequency tables 10A, B
11.3. RAy2-11 A,B parameters
11.3.1. Upper/Lower Limits
11.3.2. Radio parameters
11.3.3. Frequency tables 11A, B
11.4. RAy2-17 parameters
11.4.1. Upper/Lower Limits
11.4.2. Radio parameters
11.4.3. Frequency tables 17
11.5. RAy2-18 parameters
11.5.1. Upper/Lower Limits
11.5.2. Radio parameters
11.5.3. Frequency tables 18A, B, C
11.6. RAy2-24 parameters
11.6.1. Upper/Lower Limits
11.6.2. Radio parameters
11.6.3. Frequency tables 24
12. Bezpečnost, prostředí, licence
12.1. Kmitočet
12.2. Vliv elektromagnetického pole
12.3. Dodržení směrnic RoHS a WEEE
12.4. Podmínky a instrukce pro bezpečný provoz zařízení
12.5. Důležitá upozornění
12.6. Odpovědnost za vady
12.7. EU prohlášení o shodě
Přílohy
Bloková schémata jednotky
Rejstřík
A. Přehled revizí

Seznam obrázků

3.1. RAy2 – Mikrovlnný spoj
3.2. Mikrovlnný spoj RAY2 – anténa a jednotka FOD
3.3. Konektory
3.4. Možnosti zemnění
3.5. Napájecí konektor
3.6. Stavové LED ( AIR – SYS – ETH )
3.7. Výrobní štítek
5.1. Konfigurace linky (RAy2-17, držadla kolmo k sobě)
5.2. Menu Link settings – General
5.3. Menu Link settings – Service access – Services
5.4. Menu Link settings – Service access – Services
6.1. Fresnelova zóna
6.2. Horizontální polarizace RX– viz značka šipky
6.3. Vertikální polarizace RX– viz značka šipky
6.4. Levá montáž – horizontální polarizace přijímaného signálu
6.5. Pravá montáž– vertikální polarizace přijímaného signálu
6.6. Pravá montáž – horizontální RX polarizace
6.7. Označení mazacích ploch na čepu antény a pouzdru jednotky FOD
6.8. Silikonové mazivo
6.9. Sestava s ohebným vlnovodem
6.10. Anténní nástavec OMT
6.11. Příklad montáže
6.12. Konektory jednotky FOD
6.13. Sestavení kabelové průchodky
6.14. Průchodka s prodloužením
6.15. Průchodka s delším prodloužením
6.16. Anténní vyzařovací diagram
6.17. Diagram síly signálu
6.18. Správné směrování antény
6.19. Vyzařovací diagramy
6.20. Vyzařovací diagram – špatné nastavení
6.21. 3D příklad složitějšího vyzařovacího diagramu
7.1. Info Refresh
7.2. Přihlášení
7.3. Status bar 1
7.4. Status bar 2
7.5. Příklad stránky
7.6. Status menu
7.7. Link settings – General
7.8. Link settings – Radio
7.9. Link settings – Service access – Services
7.10. Link settings – Service access – USB accessories
7.11. Link settings – Service access – Users
7.12. Link settings – Service access – Users Edit
7.13. Link settings – Alarms – Config
7.14. Link settings – Alarms – Status
7.15. Stupeň závažnosti alarmu
7.16. Link settings – Alarms – Acknowledge
7.17. Switch settings – Status – Port status
7.18. Switch settings – Status – RMON counters
7.19. Switch settings – Status – Queue allocation
7.20. Switch settings – Status – Register dump
7.21. Switch settings – Status – RSTP
7.22. Switch settings – Interface – Port
7.23. Switch settings – Interface – Port advanced
7.24. PIRL and queues
7.25. Switch settings – Interface – PIRL
7.26. Leaky bucket
7.27. Switch settings – Interface – PIRL Resource
7.28. Switch settings – Interface – Egress queue control
7.29. Switch settings – QoS – 802.1p
7.30. Switch settings – QoS – DSCP
7.31. Advanced menu diagram
7.32. Switch settings – Advanced – VLAN
7.33. Switch settings – Advanced – STU – edit, konfigurace jedné položky
7.34. Switch settings – Advanced – STU, celková tabulka
7.35. Switch settings – Advanced – VTU – edit, konfigurace jedné položky
7.36. Switch settings – Advanced – VTU, celková tabulka
7.37. Switch settings – Advanced – ATU settings
7.38. Switch settings – Advanced – ATU – edit, konfigurace jedné položky
7.39. Switch settings – Advanced – ATU, celková tabulka
7.40. Switch settings – Advanced – Monitoring, Policy
7.41. Switch settings – Advanced – RSTP
7.42. Switch settings – Advanced – Trunk
7.43. Zpracování priorit FPri a QPri
7.44. Tools – Backup
7.45. Tools – Feature keys
7.46. Tools – Firmware
7.47. Tools – Radio adaptation
7.48. Tools – Restart
7.49. Tools – Bar indicators
7.50. Ray Tools
7.51. Tools – RX constellation
7.52. Tools – Frequency analyzer
7.53. Tools – History charts
7.54. Tools – History viewer
7.55. Tools – History data
7.56. Tools – Logs
7.57. Tools – Programs – Ping
7.58. Tools – Programs – CLI
7.59. Help – menu
7.60. Help – parametr
7.61. Help – configuration menu
7.62. Help – otazník
12.1. EU Prohlášení o shodě RAy2-10
12.2. EU prohlášení o shodě RAy2-11, RAy2-18
12.3. EU prohlášení o shodě RAy2-17, RAy2-24
98. Blokové schéma jednotky
99. Switch a připojené porty