Instalace

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray2/install.html

Verze pro tisk

4. Instalace

4.1. Kontrola přímé viditelnosti

Před instalací zařízení na stožár ověřte pohledem, že výhled ve směru k protější jednotce je bez překážek.

Berte v úvahu zejména tyto okolnosti:

 • Volná Fresnelova zóna. Signál potřebuje volný prostor širší než je průměr antény.

 • Stromy na spodním okraji Fresnelovy zóny. Za několik let budou vyšší.

 • Možnosti výstavby budov.

 • Objekty v těsné blízkosti antény jako jsou okraje jiných antén, jejich upevňovací konstrukce, okraje střech.

Fresnelova zóna

Obr. 4.1: Fresnelova zóna


4.2. Montáž antény

Montáž antény závisí na výrobci, typu a velikosti vybrané antény. Výsledkem každé instalace je anténa připevněná na stožár, namířená do správného směru a připravená k montáži jednotky RAy na čep s vlnovodem.

Levá montáž – horizontální polarizace přijímaného signálu

Obr. 4.2: Levá montáž
– horizontální polarizace přijímaného signálu


Pravá montáž– horizontální polarizace přijímaného signálu

Obr. 4.3: Pravá montáž
– horizontální polarizace přijímaného signálu


Všechny antény používají stejný držák, který zajišťuje:

 • připevnění antény na stožár

 • seřiditelnost ve dvou rovinách (pro přesné nastavení antény do správného směru)

Držák umožňuje dva způsoby umístění antény na stožár:

 • pravostranná montáž

 • levostranná montáž

Následující sekce podrobně popisují instalaci antény, montážních kitů a ohebného vlnovodu tak, aby byla anténa připravena k namontování jednotky RAy.

[Poznámka]Poznámka

Každá anténa umožňuje namontovat jednotku RAy v horizontální nebo vertikální polarizaci. Viz odstavec 4.3 – „Montáž jednotky RAy“.

4.2.1. Montáž antén LEAX-RAy

Montážní návod pro anténu LEAX-RAy je přiložen ke každé dodávané anténě. Shodný návod je na stránkách RACOM v sekci Download, viz následující seznam:

Vzpěra ANT-LEAX-STRUT-90 (pro antény 90 cm) nebo ANT-LEAX-STRUT-120 (pro antény 120 cm) umožňují zvýšit dovolenou provozní rychlost větru na 65 m/s (místo 50 m/s resp. 55 m/s). Umožňují také snížit potřebný průměr nosné trubky stožáru na Ø50-120 mm (místo standardního Ø90-120 mm).

Nezapomeňte provést namazání čepu při montáži.

4.2.2. Montáž antén Jirous

Montážní návod pro antény Jirous je na stránkách výrobce http://cz.jirous.com. Návod je také na stránkách RACOM v sekci Download:

4 šrouby M8x30 inbus, kterými se připevňuje jednotka RAy k anténě, jsou součástí dodávky antény.

Položka SET-JRMB-1200-FIX nebo SET-JRMB-1200-ADJ (volitelná výztuha proti větru, obě pro antény 120 cm) umožňují zvýšit operační rychlost větru při montáži na exponovaná místa.

Nezapomeňte provést namazání čepu při montáži.

4.2.3. Montáž ostatních antén

Na anténu, která neobsahuje připojovací body pro RAy, je nutno doplnit příslušný montážní mezikus nebo ohebný vlnovod s držákem.

Montážní kit pro anténu (adaptér) může být objednán jako příslušenství (jeden adaptér pro jednu anténu). Vybereme jej podle kmitočtového pásma antény a výrobce – viz Přehled dostupných typů. Další možností je propojení antény s jednotkou RAy ohebným vlnovodem. RACOM nabízí montážní sadu (držák pro RAy) pro různé ohebné vlnovody (viz Příslušenství a obrázek Ohebný vlnovod). Vlastní vlnovod RACOM nedodává, obraťte se na svého dodavatele antén.

Instalace všech uvedených zařízení se provádí běžnými montážními nástroji.

      Montážní kit pro antény Arkivator

Adaptéry pro antény Arkivator (položky „SET-RAYxx-ARK“ kde xx je pásmo) jsou vhodné pro dosavadní antény Arkivator (od společnosti Arkivator, nyní ve skupině LEAX) stejně jako pro nyní dodávané antény Arkivator od společnosti LEAX Arkivator Telecom dodané bez RAy interface.

POZNÁMKA:
Všechny antény LEAX-RAy z nabídky RACOM obsahují RAy interface a proto nepotřebují
montážní kit.

      Montážní kit pro antény Andrew

Adaptéry pro antény Andrew/CommScope (položky „SET-RAYxx-ANW“ kde xx je pásmo) jsou vhodné pro antény Andrew/CommScope s duální polarizací s odmontovaným původním interfejsem. Vhodné typy antén Andrew/CommScope jsou uvedeny níže. Pro pásma 10, 11 a 18 GHz jsou vhodné levnější typy s jednou polarizací, pro pásma 17 a 24 GHz jsou nutné antény s duální polarizací (s kruhovým vlnovodem).

 • pro pásma 10 a 11 GHz použijte SET-RAY10-ANW od RACOMu a objednejte tyto antény s jednou polarizací:

  • VHLP2-11W/A         60 cm

  • VHLP3-11W/A       100 cm

 • pro pásmo 17 GHz použijte SET-RAY17-ANW a objednejte tyto antény s duální polarizací:

  • VHLPX1-18W/A         30 cm

  • VHLPX2-18W/A         60 cm

  • VHLPX3-18W/A       100 cm

  •  

  • POZNÁMKA:
   Antény označené 17.700 – 19.700 GHz jsou vhodné i pro pásmo 17.100-17.300 GHz (potvrzeno od CommScope).

 • pro pásmo 18 GHz použijte SET-RAY17-ANW a objednejte tyto antény s jednou polarizací:

  • VHLP1-18W/A         30 cm

  • VHLP2-18W/A         60 cm

  • VHLP3-18W/A       100 cm

 • pro pásmo 24 GHz použijte SET-RAY24-ANW a objednejte tyto antény s duální polarizací:

  • VHLPX1-26W/A         30 cm

  • VHLPX2-26W/A         60 cm

  • VHLPX3-26W/A       100 cm

  •  

  • POZNÁMKA:
   Antény označené 24.250 – 26.500 GHz jsou vhodné i pro pásmo 24.000-24.250 GHz (potvrzeno od CommScope).

POZNÁMKA:
„W/A“ na konci označuje osazení vlnovodu adaptérem prodejce, který se odmontuje před instalací montážního kitu RAy. Objednací kód zakončený „-GDC“ označuje provedení bez adaptéru prodejce, takže není nutno adaptér odstraňovat.

Pokud se objeví požadavek na připojení jiných typů antén (např. novější typ), je možno adaptér upravit podle nových potřeb.

      Ohebný vlnovod

Montážní kit pro ohebný vlnovod je možno objednat v Příslušenství.

Sestava s ohebným vlnovodem

Obr. 4.4: Sestava s ohebným vlnovodem


4.2.4. Nástavec pro dvojitou polarizaci (OMT)

Anténní nástavec pro provoz ve dvou polarizacích je k dispozici pro pásma 10, 11 a 18 GHz jako OMT extender pro antény LEAX. Umožňuje zdvojení kapacity linky tak, že na jednu anténu namontujeme dvě jednotky RAy s různými polarizacemi. Extender se objednává jako samostatná jednotka (jeden extender pro jednu anténu).

Každá jednotka RAy namontovaná na OMT extender poskytuje stejnou úroveň služeb a stejné technické parametry jako jednotka namontovaná přímo na anténu (bez vloženého OMT). Výjimkou je dvojice jednotek pracující na shodném kanálu (se stejnou frekvencí). V tomto případě řešení s OMT dosahuje mírně horšího SNR a proto vysoké modulace mohou působit obtíže. To může zhoršit dosah a/nebo kapacity linky. Další informace viz Application Notes.

Je možno namontovat i jen jednu jednotku RAy. V takovém případě použijte speciální sadu (SET-LEAX-OMT-LID) pro zakrytí nepoužitého vstupu do OMT. Konzultujte předem s Technickou podporou RACOM.

OMT = Orthomode transducer

Anténní nástavec OMT

Obr. 4.5: Anténní nástavec OMT


Příklad montáže

Obr. 4.6: Příklad montáže


Montážní návod pro anténní nástavec OMT je součástí jeho dodávky (uvnitř každé krabice s OMT). Shodný návod je dostupný v sekci RACOM RAy Download v samostatném dokumentu ANT-LEAX-dual-RAy-inst.pdf.

Nezapomeňte provést namazání čepu při montáži.

[Poznámka]Poznámka

Při použití instalace se dvojí polarizací (2x RAy) je nutno oba konce linky opatřit aktivními prvky (routry). Tyto rozdělí datový tok na obě jednotky RAy a po přenosu linkou je zase spojí. Kontaktujte prosím Technickou podporu RACOM před tímto krokem.

4.3. Montáž jednotky RAy

Jednotka RAy může být namontována na několik typů antén od různých výrobců. Montáž na antény Leax-RAy nebo Jirous nebo pomocí montážní sady na další antény snadná a shodná pro všechny verze. Montáž sestává z namazání anténního čepu, připevnění jednotky RAy do správné polohy a připojení uzemnění.

4.3.1. Mazání čepu antény

Při nasazení spojovacího pouzdra jednotky FOD na čep antény se přesvědčte o správé poloze těsnícího „O“ kroužku (1). Je důležité zabránit vnikání vlhkosti mezi tyto díly. Vlhkost může způsobit oxidaci, která znesnadní příští demontáž tohoto mechanického spoje. Proto ošetříme plochy podle následujícího obrázku mazacím tukem, který je dodán v krabičce jako příslušenství spoje RAy. Pokud použijete k namazání jiný tuk, je třeba použít teflonový nebo silikonový mazací tuk.

Označení mazacích ploch na čepu antény a pouzdru jednotky FOD

Obr. 4.7: Označení mazacích ploch na čepu antény a pouzdru jednotky FOD


Vnitřní plochu pouzdra na jednotce FOD (2), „O“ kroužek (1) a povrch čepu namažeme slabou rovnoměrnou vrstvou, aby šel čep do pouzdra snadno nasadit a „O“ kroužek se nepoškodil. Vrstva musí být tenká, aby tuk nebyl zatlačen dále do dutiny vlnovodu. Plochu za „O“ kroužkem na čepu antény (3) namažeme silnější vrstvou tak, aby se vyplnila mezera vzniklá vůlí mezi čepem a pouzdrem (max. 0,1 mm/ø) a zabránilo se tím pronikání vlhkosti do jednotky. Postupujte podle popisu montáže antény.

Silikonové mazivo

Obr. 4.8: Silikonové mazivo


Krabička s mazacím tukem je dodávána současně s jednotkou RAy2.

[Důležité]Důležité

Mazání čepu je důležitý montážní krok. Jeho zanedbání vede k provozním a montážním komplikacím.

4.3.2. Montáž jednotky RAy na anténu

Každá anténa umožňuje namontovat anténu v jedné ze dvou polarizací:

 • horizontální RX polarizace

 • vertikální RX polarizace

Horizontální polarizace RX– viz značka šipky

Obr. 4.9: Horizontální polarizace RX
– viz značka šipky


Vertikální polarizace RX– viz značka šipky

Obr. 4.10: Vertikální polarizace RX
– viz značka šipky


 

V obou případech montujeme jednotku orientovanou konektory šikmo dolů.

[Poznámka]Poznámka

Linky RAy-17 a RAy-24 pracují s křížovou polarizací a proto se instaluje jedna jednotka s vertikální polarizací a druhá s horizontální polarizací. Linky s RAy-10, RAy-11 a RAy-18 používají shodnou polarizaci na obou stranách spoje.

Pravostranná montáž– vertikální RX polarizace

Obr. 4.11: Pravostranná montáž
– vertikální RX polarizace


Pravostranná montáž– horizontální RX polarizace

Obr. 4.12: Pravostranná montáž
– horizontální RX polarizace


Jednotka RAy je připevněna k anténě čtyřmi inbus šrouby M8x30, které jsou součástí dodávky antény nebo montážní sady. Šrouby částečně uvolníme aby bylo možno pod ně zasunout jednotku. Zkontrolujeme, že je O-kroužek správně nasazen na čepu antény, že není poškozen a je namazán podle 4.3.1 – „Mazání čepu antény“.

Pak odstraníme plastovou krytku ze středového čepu antény a nasadíme na ni přírubu jednotky RAy. Pracujeme opatrně abychom nepoškodili O-kroužek. Po nasazení na čep jednotku pootočíme, aby se upevňovací drážky nasunuly na 4 šrouby. Zkontrolujeme správnou polarizaci jednotky podle a přiměřeně utáhneme šrouby klíčem inbus č. 6.

[Důležité]Důležité

Jemné dotažení všech 4 šroubů stačí. Silné zatažení šroubů může poškodit ochranný lak jednotky a zvýšit korozi nebo i deformovat hliníkové díly. Ztíží se tak pozdější demontáž.

Po jemném dotažení 4 šroubů může mezi distančními sloupky a připevňovacími rameny jednotky zůstat malá mezera. Ta má být na všech 4 ramenech přibližně stejná. Silné zatažení některých šroubů může vést k deformaci vlnovodu mezi jednotkou a anténou a ke zhoršení rádiových parametrů. U starších LEAX-RAy antén, dodávaných v roce 2017, může tato mezera být až 1 mm.

4.3.3. Zemnění jednotky RAy

Jednotka RAy musí být řádně uzemněna, jinak nemůže zaručit správnou funkci a může to vést k jejímu poškození. Uzemnění montáží na anténu nestačí (lakovaný povrch, oxidace a další vlivy), je třeba samostatné uzemnění, které zajistí spolehlivé galvanické propojení.

[Důležité]Důležité

Jednotka RAy musí být uzemněna před připojením k napájení nebo k uživatelské síti.

Zpravidla je jednotka uzemněna na anténní stožár, který musí být řádně uzemněn podle Obr. 4.21 – „Uzemnění 1“ a Obr. 4.22 – „Uzemnění 2“.

Uzemnění se připojuje ke šroubu M8 vedle upevňovacích šroubů na přírubě jednotky. Používá se izolovaný měděný vodič průřezu 6 mm2 zakončený okem. Vodič má po celé délce žluto-zelenou izolaci. Uzemňovací sadu lze objednat jako příslušenství a obsahuje uzemňovací svorku ZSA16, měděný pásek šířky 15 mm, délky 40 cm a kabel dlouhý 100 cm s uzemňovacím okem. Instrukce k montáži viz datasheet Zemnicí svorka ZSA16. Instalaci musí provádět kvalifikovaná osoba.

Instalaci zemnicí sady vidíme na následujících obrázcích:

Ochranný vodič na jednotce RAy

Obr. 4.13: Ochranný vodič na jednotce RAy


Zemnění jednotky RAy

Obr. 4.14: Zemnění jednotky RAy


Zemnicí sada RAy

Obr. 4.15: Zemnicí sada RAy


Ochranný vodič připojenýna terminál ZSA16

Obr. 4.16: Ochranný vodič připojený
na terminál ZSA16


 

 

 

 

4.4. Montáž konektorů

Jednotka RAy je vybavena 4 standardními konektory. Popis včetně rozložení pinů viz 1.2 – „Konektory“. Používejte pouze standardní protikusy těchto konektorů.

Konektory jednotky RAy

Obr. 4.17: Konektory jednotky RAy


Sada základních konektorů a průchodek je dodávána s jednotkou jako příslušenství SET-RAY2- CON-B. Gumové těsnění průchodek je třech průměrech aby pokrylo široký rozsah průměrů kabelů. Těsnění je šikmo rozříznuto aby bylo možno utěsnit kabely s již instalovanými konektory.

V případě potřeby použijte prodloužení průchodky SET-RAY2-EXT35, které prodlouží vnitřní dutinu o 35 mm nebo dlouhé prodloužení SET-RAY2- EXT-F50, které přidá např. 50 cm.

[Důležité]Důležité

Před připojením jednotky RAy k napájení nebo k uživatelské síti musí být jednotka FOD řádně uzemněna podle 4.3.3 – „Zemnění jednotky RAy“.
Kabely musí být zajištěny patřičnými průchodkami s příslušnými O-kroužky. Průchodky musí být utaženy podle instrukcí uvedených dále.
Nevyužité pozice musí být uzavřeny zátkami s O-kroužky. Jinak jednotka není chráněna proti vlhkosti a nemůže zaručit správnou funkci.

Podle délky konektoru použijeme pro montáž jednu z možností, viz obrázky níže:

 • Krátký konektor – základní kabelová průchodka (pro metalický Ethernet s krátkým konektorem nebo pro optický kabel OFA)

 • Delší konektor – průchodka s krátkým prodloužením (pro metalický Ethernet s delším konektorem nebo pro jiné optické kabely než OFA)

 • Dlouhý konektor – pro některé optické kabely použijeme prodloužení pancéřovou hadicí volitelné délky. Její konec s pokračujícím kabelem je nutno zajistit proti pohybu ve větru.

Postup montáže:
Sestava kabelové průchodky

Obr. 4.18: Sestava kabelové průchodky


Průchodka s krátkým prodloužením

Obr. 4.19: Průchodka s krátkým prodloužením


 • Navlékneme na kabel: matici No.1, gumové těsnění No.2, průchodku No.3 a O-kroužek No.4.
  (Pokud použijeme prodloužení No. 6 s O-kroužkem No.7 navlékneme je na kabel také.)

 • Připojíme na kabel příslušný konektor No.5. Pokud konektor projde díly 1 a 3, může být namontován předem. Kroužek 2 je rozříznutý.

 • Zasuneme konektor No.5 do jednotky RAy2.
  (Pokud použijeme prodloužení No. 6 s O-kroužkem No.7, namažeme jeho závit tukem a zašroubujeme do jednotky RAy).

 • Průchodku No.3 s těsnicím O-kroužkem zašroubujeme do jednotky RAy2.

 • Gumové těsnění No.2 posuneme do dutiny průchodky. Našroubujeme matici No.1 a utáhneme ji.

Postup demontáže:

 • Sejmeme matici No.1

 • Vyjmeme gumové těsnění No.2

 • Vyšroubujeme průchodku No.3 s O-kroužkem No.4 (a prodloužením No.6 s O-kroužkem No.7).

 • Vyjmeme konektor.

[Tip]Tip

Praktické doporučení – utáhněte průchodku No. 3 a kroužek No. 6 silněji, tak aby se nepootočily, až budete utahovat matici No. 1. Jinak hrozí poškození kabelu uvnitř kroucením při utahování matice. Totéž hrozí při demontáži, pokud se při povolvání matice současně pootočí i průchodka 3 nebo kroužek 6.

[Varování]Varování

Jestliže gumové těsnění No.2 zůstane „přilepené“ na kabelu, je nutno jej uvolnit a vyjmout dříve, než vyšroubujeme průchodku No.3. Jinak hrozí poškození vnitřního konektoru na desce RAy vlivem kroucení celého kabelu. K uvolnění kroužku 2 v průchodce 3 použijte například malý šroubovák.
     Je lepší, v případě potíží, raději zničit průchodku než poškodit konektor uvnitř jednotky RAy.

Průchodka s dlouhým prodloužením

Obr. 4.20: Průchodka s dlouhým prodloužením


Při montáži dlouhého prodloužení použijeme na jeho vnějším konci plochý těsnicí kroužek dodaný jako součást sady SET-RAY2-EXT-F50. Na ostatních místech jsou O-kroužky.

[Důležité]Důležité
 • Při použití jiných průchodek nebo konektorů než těch, které byly dodány, hrozí nebezpečí špatného těsnění nebo poškození konektoru. Vnitřní prostor může být malý.

4.5. Uzemnění a přepěťová ochrana

Správné uzemnění společně s instalací přepěťových ochran přispívá ke zlepšení odolnosti proti přírodním elektrickým vlivům (bouřky, blesky a jiné atmosférické jevy). Zařízení musí respektovat místní normy pro zemnění a elektromagnetickou ochranu, jinak roste riziko poškození vlastního zařízení nebo připojených sítí. Doporučujeme konzultovat instalaci s místními odborníky.

Pravidlem je, že každá kovová součást rádiové infrastruktury umístěné vně budovy (v LPZ0) musí být řádně uzemněna a chráněna proti přepětí, zvláště:

 • uzemněna vlastní jednotka RAy (jak je popsáno v 4.3.3 – „Zemnění jednotky RAy“ )

 • uzemněna všechna stínění všech kovových Eth kabelů

 • uzemněny všechny DC kabely (stínění nebo jeden vodič)

 • přepěťová ochrana je aplikována na všechny kovové Eth kabely v místě vstupu do budovy

 • přepěťová ochrana je aplikována na všechny DC kabely v místě vstupu do budovy

Všechny typy kabelů mají být uzemněny a dlouhé kabely mají být uzemněny na několika místech (vně budovy opakovaně po několika metrech). Přepěťová ochranná zařízení jsou k dispozici pro všechny typy kabelů a všechna použití. Příslušenství nabízená RACOMem pro tyto účely jsou uvedena v 2.1 – „Přehled“ a popsána v 2.2 – „Detaily“.

[Důležité]Důležité

Jednotka a stožár musí být řádně uzemněny před připojením napájecího zdroje a/nebo uživatelské sítě.

Záruka se nevztahuje na jednotky poškozené přepětím (viz podmíny 10.7 – „Odpovědnost za vady“).

[Poznámka]Poznámka

Některé PoE zdroje, PoE injektory a DC zdroje obsahují přepěťovou ochranu. Porovnejte jejich datasheet s lokálními standardy a požadavky.

V citlivých případech může / musí být přepěťová ochrana použita mezi jednotlivými zónami (nebo místnostmi) jedné budovy (např. centrem sítě a datovým centrem).

Akronym LPZ znamená Lightning Protection Zone.

Příklady a pravidla uvedená níže odpovídají normě EN 62305.

 1. Tam kde je to možné, má být anténa umístěna do ochranné zóny LPZ 0B s použitím např. místního nebo strojeného jímacího zařízení pro ochranu před přímými údery blesku.

 2. Při dodržení podmínek na zajištění elektrické izolace (vzdálenost od hromosvodu) dle čl. 6.3 se nedoporučuje nosné konstrukce a anténu uzemňovat na vnější jímací soustavu. Uzemnění provést na ochrannou soustavu vnitřního rozvodu nn nebo uzemněné vnitřní konstrukce vodičem CYA 6 mm2, viz. Obr. 4.21 – „Uzemnění 1“.

 3. Pokud nelze zajistit podmínky elektrické izolace dle čl. 6.3 doporučujeme navíc nosné konstrukce na úrovni střechy spojit vodičem FeZn o průměru 8 mm s vnější jímací soustavou a stínění datového kabelu před vstupem do budovy pomocí uzemňovacího kitu a vodiče CYA 6 mm2 ke sběrnici pospojování, není-li zřízena, tak k vnější jímací soustavě, viz. Obr. 4.22 – „Uzemnění 2“.

 4. V případě, že na objektu není zřízena vnější LPS, doporučujeme bleskové proudy svést vodičem FeZn o průměru 8mm na společnou uzemňovací soustavu, nebo na samostatný zemnič se zemním odporem do 10 Ω.

Uzemnění 1

Obr. 4.21: Uzemnění 1


Uzemnění 2

Obr. 4.22: Uzemnění 2


 1. Pro omezení přepětí zavlečeného po datovém kabelu do vnitřního prostoru doporučujeme na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 osadit přepěťovou ochranu spojenou vodičem CYA 4 mm2 do stejného uzemňovacího bodu, jako anténu, respektive anténní stožár.

 2. Napájecí zdroj PoE doporučujeme chránit před přepětím ze strany nn vhodnou přepěťovou ochranou třídy D.

RACOM dodává přepěťové ochrany pro Eth kabely vstupující do budov. Podrobněji viz Přepěťová ochrana.

Další bezpečnostní doporučení

 • Instalovat antény na stožáry, střechy a stěny budov mohou pouze pracovníci s oprávněním pro práce ve výškách.

 • Neinstalujte anténu v blízkosti elektrického vedení. Anténa a držák antény nesmí v žádném případě přijít do kontaktu s elektrickým vedením.

 • Antény a kabely jsou elektrické vodiče. Při jejich instalaci může dojít k náhodným elektrostatickým výbojům a následnému zranění pracovníků. Při instalaci nebo opravách částí anténního napáječe musí být otevřené kovové části dočasně uzemněné.

 • Anténa i kabel antény musí být vždy uzemněny.

 • Anténu nemontujte ve větrném nebo deštivém počasí, za bouřky nebo pokud je pracovní oblast pokryta sněhem nebo ledem.

 • Nedotýkejte se antén, anténních držáků a vodičů během bouře.

Zemnicí kit univerzální pro kabely 5-11mm

Obr. 4.23: Zemnicí kit univerzální pro kabely 5-11mm


Zemnicí kit pro kabel S/FTP 4+2

Obr. 4.24: Zemnicí kit pro kabel S/FTP 4+2


Zemnicí kit - detail

Obr. 4.25: Zemnicí kit – detail 
Oddálený bleskosvod

Obr. 4.26: Oddálený bleskosvod


POZNÁMKA:
Je lépe neinstalovat mikrovlnnou jednotku přímo pod držáky oddáleného bleskosvodu. Sníží se tak riziko, že bude znečištěna od ptáků.

Je třeba instalovat Eth kabel tak, aby nevznikalo nadměrné mechanické namáhání průchodky u konektoru:

Příklad správné instalace kabelu

Obr. 4.27: Příklad správné instalace kabelu


4.6. Napájecí zdroj

Mikrovlnná jednotka RAy může být napájena aktivním PoE, pasivním PoE nebo DC zdrojem. Pro PoE je určen Eth konektor označený ETH1+POE, pro DC napájení slouží konektor označený P. Podrobný popis a technické parametry viz 1.2 – „Konektory“. Jednotka RAy nepodporuje kombinaci DC + PoE připojených současně.

RACOM nabízí všechny varianty napájecích zdrojů, kompatibilních s RAy a testovaných na dlouhodobou stabilitu. Jsou uvedeny v 2 – „Příslušenství .

PoE napájecí zdroje:

 • Aktivní zdroj PoE plus (označovaný jako Standard PoE+) je kompatibilní s IEEE 802.3at a je napájený AC nebo DC zdrojem. Norma IEEE 802.3at definuje vyjednávací metodu, použité vodiče, pracovní napětí (36 až 56 V), max. dovolený proud, nadproudovou ochranu a další parametry. Může být použit jakýkoli zdroj splňující podmínky normy IEEE 802.3at.

 • Pasivní zdroj PoE (označovaný také PoE injektor) je zařízení přivádějící na kontakty Eth konektoru DC napájení s polaritou a napětím podle normy IEEE 802.3at. To znamená, že napětí, vzdálenosti, zemnění a vnitřní propojení pinů RJ45 jsou shodné s normou PoE+ zmíněnou výše. Typicky je proud odebíraný z DC zdroje s přiměřenými parametry (napětí 40 až 60 V, max. proud alespoň 1 A). Jediný další požadavek je, aby neuzemněný vodič z DC zdroje do PoE injektoru byl jištěn pojistkou, která odpojí zdroj při nadměrném odběru (podobně jako při prostém DC napájení).

  [Poznámka]Poznámka

  Pro venkovní požití je doporučen kvalitní CAT7 Eth kabel (tedy stíněný s UV ochranou).

  Kvalitní konektory (jako CON-RJ45-TLG-CAT6) jsou doporučeny na oba konce Eth kabelu pro zajištění dlouhodobé stability spojení. Takové konektory mají lepší odolnost proti oxidaci a proti opalování kontaktů, která vzniká špičkami zatížení při zapínání a vypínání jednotky zasouváním kabelu. Standardní Eth kabel se standardními konektory je však možno použít také.

  Mezi jednotku RAy a zdroj PoE je doporučeno zapojit Přepěťovou ochranu. Podrobněji viz 4.5 – „Uzemnění a přepěťová ochrana“ (přehledně v  Obr. 4.21 – „Uzemnění 1“).

DC napájecí zdroje:

 • Pro napájení jednotky RAy lze použít jakýkoli DC zdroj. Připojuje se pomocí 3-pinové koncovky (v dodávce RAy) do konektoru označeného P. Zdroj musí být jištěn nadproudovou pojistkou (nebo vybaven vnitřní ochranou). Zdroj musí mít dostatečný výkon pro napájení RAy i pro ztráty na přívodním vedení.

Vnitřní obvody DC napájení jsou galvanicky odděleny. Pokud je galvanicky oddělen i napájecí zdroj a DC napájecí vedení má být uzemněno (+ nebo – vodič), propojíme jej na konektoru. Střední svorku 3-pinového konektoru propojíme na svorku + nebo – , viz obrázek Zemnicí možnosti níže. Uzemnění je možno provést propojkou na konektoru nebo na DC zdroji.

Následující obrázek ukazuje možnosti zemnění DC kabelu. Doporučujeme použít galvanicky oddělený zdroj a DC kabel bez dalšího uzemnění, verze c).

 

 a)
Zemnicí možnosti

 

Zemnicí možnosti
 
 b)
 
 c)
 
 d)
 
 e)
 

Obr. 4.28: Zemnicí možnosti


 

4.7. Oživení spoje

K instalované jednotce FOD připojte napájecí zdroj. Pomocí WiFi nebo ethernetového kabelu připojte PC nebo jiné konfigurační zařízení. Vstupte do konfiguračního menu pomocí prohlížeče nebo pomocí Alignement Tool.

4.7.1. Rušení na stanovišti

Následující poznámka platí pro instalaci ve volném pásmu, kde uživatel nemá přidělenou vlastní frekvenci.

Analyzujte úroveň rušení na jednotlivých kanálech pomocí spektrálního analyzátoru Tools / Live data / Frequency spectrum analyzer. V případě potřeby upravte volbu pracovního kanálu.

Přitom respektujte pravidlo, že na jedné lokalitě vysílají všechny jednotky v horní části pásma a přijímají ve spodní části a nebo naopak. Vysílač nesmí být instalován v té části spektra, kde ostatní přijímají.

4.7.2. Směrování antén

 • Pro první nasměrování antén použijte podle možnosti úzký kanál, nízkou modulaci a vyšší výkon.

 • Funkce ATPC a ACM je třeba vypnout aby neměnily během během směrování Tx výkon.

 • Pokud je to možné, pracujte pro urychlení na obou stanovištích současně.

 • Střídejte obě stanoviště a pomalu nastavujte anténu ve vertikálním a horizontálním směru a hledejte maximum hlavního signálu (hlavního laloku vyzařovacího diagramu). Rozlišení mezi hlavním a vedlejšími maximy viz odstavec Vyzařovací diagram.

 • Kapitola Měření RSS poskytuje přehled metod měření.

Měření RSS

Pro přesné nasměrování antén připojte PC, tablet nebo mobilní telefon a využijte diagnostické a měřicí možnosti jednotky RAy. Jsou zde 4 nástroje pro měření dvou základních parametrů RSS a SNR:

 1. Voltmetr – indikuje lokální RSS

 2. RAy Tools smartphone – aplikace indikuje RSS, SNR – Local & Peer

 3. Antenna Alignment Tool – webová stránka indikuje RSS, SNR – Local & Peer

 4. Sloupcový graf na stránce Live Data page ve web managementu indikuje RSS, SNR, BER – Local & Peer

Před začátkem směrování antén se doporučuje zjistit očekávané hodnoty RSS a SNR z návrhu linky nebo je zjistit výpočtem. K dispozici jsou 4 metody (seřazeno podle rostoucí přesnosti):

Voltmetr

 RAy umožňuje tradiční směrování měřením napětí, které dává hodnotu RSS v dBm (pouze v lokální jednotce). Připojte voltmetr s rozsahem 2V nebo 1V DC přes konektor k jednotce a směrujte anténu na nejnižší naměřené napětí. Voltmetr je kalibrován podle síly signálu, např.:
RSS -65 dBm odpovídá napětí 0.65 V,
RSS -80 dBm odpovídá napětí 0.80 V atd.
RAy Tools – aplikace pro smartphone
 

Aplikace RAy Tools je podrobně popsána v kapitole 7 – „Aplikace pro mobilní zařízení RAy Tools . Modul Alignment zobrazuje RSS a SNR pro lokální i vzdálenou jednotu RAy. Tento modul provádí všechny důležité funkce stejně jako Antenna Alignment Tool, který je popsaný v odstavci 5.6.2 – „Live data“ .

Více o RAy Tools najdete v kapitole 7 – „Aplikace pro mobilní zařízení RAy Tools .

Antenna Alignment Tool – stránka html v managementu jednotky
 

Nástroj Antenna Alignment Tool je upraven pro použití na malých displejích. Pro umožnění přesné práce jsou všechny hodnoty obnovovány 10x za sekundu. Nástroj je popsán v odstavci 5.6.2 – „Live data“ . Otevřeme jej na adrese http://<ip>/tk, (např. http://192.168.169.169/tk pro běžný port Ethernet nebo na http://172.17.17.17/tk pro připojení přes USB/WiFi nebo USB/Eth).

Antenna Alignment Tool je dostupný bez jména a hesla.

Sloupcový graf ve web managementu
 

V menu managementu Tools / Live data / Bar indicators indikují sloupcové grafy hodnoty RSS, SNR a BER (Bit Error Rate) pro lokální a vzdálenou jednotku. Obnovovány jsou každou sekundu nebo ručně tlačítkem Refresh. Další informace v odstavci 5.6.2 – „Live data“ .

POZNÁMKA: Po nasměrování antény musí být hodnota BER blízká nule.

Hlavní a vedlejší laloky

Směrové antény vysílají a přijímají rádiové vlny v určitém úhlu.

Nejsilnější signál je vysílán směrem vpřed. Hlavní lalok (Main lobe) je grafické znázornění závislosti síly signálu na úhlu.

Signály jsou však vysílány a přijímány také v nežádoucích směrech (boční laloky). U antén se jedná o významný faktor ovlivňující úroveň interferencí v rádiové síti, viz Obr. 4.29 – „Anténní vyzařovací diagram“. Příklad závislosti RSS na směru nakreslený v pravoúhlých souřadnicích je na Obr. 4.30 – „Diagram síly signálu“.

Anténní vyzařovací diagram

Obr. 4.29: Anténní vyzařovací diagram


Diagram síly signálu

Obr. 4.30: Diagram síly signálu


Směrování antény na hlavní lalok směrového diagramu je důležité pro dosažení nejsilnějšího přijímaného signálu:

Správné směrování antény

Obr. 4.31: Správné směrování antény


Příklady

Vyzařovací diagramy

Obr. 4.32: Vyzařovací diagramy


Obě antény musí orientovány hlavními vrcholy vyzařovacích diagramů vzájemně na sebe. Seřizujte antény postupně v horizontální a vertikální rovině a sledujte výsledné RSS. Vodítkem je vypočtené RSS, ke kterému bychom se měli přiblížit s přesností několika dBm. Postranní laloky vysílají signál zhruba o 20 dBm slabší. Viz Microwave link Calculation.

Vyzařovací diagram - špatné nastavení

Obr. 4.33: Vyzařovací diagram – špatné nastavení


Výsledné RSS pomůže při rozlišení mezi stavy A-A a C-C, které vypadají podobně. Také pomůže v situaci, kdy se nedaří najít maximum, jak je naznačeno v obrázku „špatné nastavení“.

Skutečné vyzařovací diagramy jsou složitější, zvláště když se liší v horizontální a vertikální. Základní kroky k nalezení hlavního vyzařovacího paprsku (laloku) však zůstávají stejné. Například:

3D příklad složitějšího vyzařovacího diagramu

Obr. 4.34: 3D příklad složitějšího vyzařovacího diagramu


4.7.3. Test linky

V menu Status / Brief najdeme základní parametry linky, kvalitu charakterizují RSS a SNR. Hodnoty v menu Status aktualizujeme jednorázově tlačítkem Refresh nebo automaticky s periodou několika sekund tlačítkem Start. Tlačítkem Stop periodickou aktualizaci zastavíme.

Hodnoty RSS, SNR and BER najdeme také v obrazovce Tools / Live data / Bar indicators. Po stisku tlačítka Start budou hodnoty občerstvovány s periodou jedné sekundy.

Po instalaci je dobré resetovat statistiky tlačítkem Clear stats v menu Status / Detailed. Tím se usnadní pozdější vyhodnocování spolehlivosti linky.

4.7.4. Nastavení parametrů

Po nasměrování obou antén nastavte provozní parametry linky. Pro linku pracující ve volném pásmu nastavte parametry podle výsledků průzkumu nástrojem Tools / Live data / Frequency analyser. Pro linku v licencovaném pásmu nastavte parametry podle přidělené licence.

 • Šířka pásma – Bandwidth

 • Výběr kanálu (TX / RX kanál)

 • Modulace (TX modulace) – doporučeno je ACM. Při výběru fixní modulace je třeba vzít v úvahu rezervu na únik – fade margin. Pokud je modulace nastavena blízko možného maxima, pak může zhoršení RSS ohrozit přenos dat i servisní přístup.

 • Vysílací výkon (TX power), nebo ATPC

 • Ověřte a zaznamenejte IP adresu

 • Definujte přístupový kanál – https / telnet / ssh / ssh s heslem

 • Zkontrolujte nastavení hesla users password.

Restartujte obě jednotky přerušením napájení a zkontrolujte stav linky. Tím se ověří, že všechny parametry jsou řádně uloženy v paměti.

Zvolte Tools / Maintenance / Backup / Settings (Local & Peer) / Download a uložte konfiguraci do záložního souboru “cnf_backup.tgz”.

Tím je ukončena instalace. Další konfigurace může být prováděna vzdáleným přístupem.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.