Aplikace pro mobilní zařízení RAy Tools

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray2/mobile-dev.html

Verze pro tisk

7. Aplikace pro mobilní zařízení RAy Tools

RAy Tools je samostatná aplikace pro ovládání linky RAy. Je optimalizovaná pro mobilní zařízení s malým displejem a pro práci ve ztížených podmínkách.

RAy Tools podporuje funkce:

 • Calculation – provede výpočet linky

 • Alignment – měření RSS a SNR při směrování antény

 • Configuration – standardní webové ovládání

7.1. Nabídka funkcí

Calculation – Výpočet

        iOS version

        Android version

 

Pro mikrovlnné spoje RAy a příslušné antény. Pracuje s těmito parametry:

 • Modulace

 • Přenosová rychlost

 • Vysílací výkon

 • Délka linky

 • Typ antény

Výstupem výpočtu je:

 • Útlum volného prostoru – Free Space Loss (FSL)

 • Poloměr 1. Fresnelovy zóny

 • RSS

 • Požadovaná citlivost

 • Rezerva – Fade margin (přijatelná / mezní / nedostatečná)

 

Výpočet předpokládá přímou viditelnost a nezahrnuje vliv srážek. Přesnější výpočet může být proveden nástrojem uvedeným na stránkách RACOM
https://www.racom.eu/eng/products/microwave-link.html#calculation. K přesnému výpočtu použijte specializované nástroje (např. Pathloss).

Alignment – Směrování antény
 

Toto menu nabízí nástroj pro směrování antény, viz 5.6.2 – „Live data“ .

Configuration – Konfigurace jednotky RAy
 

Linka do managementu jednotky RAy. Je nutná znalost přístupového jména a hesla.

About 
 Verze aplikace a její Release notes.
[Poznámka]Poznámka

Pokud pracujete v rukavicích, aktivujte volbu telefonu „work in gloves“, která zvýší citlivost dotykového displeje (běžná volba u moderních telefonů).

7.2. Dostupnost aplikace

Aplikace RAy Tools verze 2.xx vyžaduje, aby jednotka RAy2 obsahovala firmware verze 2.1.28.0 nebo vyšší.

RAy Tools verze 2.xx a vyšší je dostupná pro mobilní operační systém Android (zařízení kompatibilní s Google) a pro iOS (zařízení Apple). Oba operační systémy podporují všechny velikosti displeje. Verze Android je dostupná na Google Play (https://play.google.com/store), iOS version je dostupná na AppStore (https://www.apple.com/ios/app-store) nebo na jejich lokálních verzích.

[Poznámka]Poznámka

Aplikace RAy Tools obsahuje automatické hlášení poruch pomocí Firebase tool. Všechna odeslaná data slouží výhradně vývojářům RACOMu pro analýzu závad. Žádným jiným způsobem je nepoužije Google, Firebase ani RACOM.

7.3. Zpětná vazba společnosti RACOM

Každá zpětná informace je vítaná. Kontaktujte nás prosím na adrese: .

Rovněž přivítáme Váš zájem stát se beta testerem dalších verzí RAy Tools.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.