Příslušenství

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray2/accessory.html

Verze pro tisk

2. Příslušenství

RACOM nabízí kompletní sadu příslušenství pro provoz mikrovlnných jednotek RAy pro všechny relevantní způsoby použití ve většině běžných prostředí. Veškeré dále zmíněné příslušenství bylo pečlivě vybíráno a RACOMem důkladně testováno na vzájemnou kompatibilitu a je tak garantována jeho funkčnost s RAy jednotkami. K jednotkám RAy lze použít jakékoliv jiné či obdobné komponenty se stejnou nebo podobnou funkcí a teplotním rozsahem, RACOM však negarantuje jejich plnou kompatibilitu s jednotkami RAy.

[Důležité]Důležité

Důrazně doporučujeme před nákupem příslušenství zkontrolovat napětí sítě a normy platné v místě instalace, aby byly ve shodě s parametry příslušenství a aby byly splněny všechny předpisy týkající se bezpečnosti.

Zvláště doporučujeme konzultovat s místními specialisty místní normy o uzemnění, ochraně proti napěťovým špičkám a přepětí pro správnou volbu potřebného příslušenství a také pro zajištění správného provedení instalace. Více informací k tomuto tématu najdete v kapitole 4.5 – „Uzemnění a přepěťová ochrana“.

Jednotky i příslušenství by měly být instalovány školenými profesionály (viz kapitola 10.3 – „Odborná instalace““).

Záruka se nevztahuje na jednotky poškozené napěťovými špičkami nebo přepětím (viz kapitola 10.7 – „Odpovědnost za vady““).

2.1. Přehled

Seznam nabízeného příslušenství relevantního k RAy2 najdete v anglickém manuálu, v části Accessories – Overview. Příslušenství, které dodává RACOM, najdete v českém i anglickém jazyku na webových stránkách produktu RAy v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ. Zakoupit si jej můžete v RACOM e-shopu.

2.2. Detaily

Podrobný popis veškerého certifikovaného příslušenství (více než nabízeno na RACOM e-shopu) najdete včetně originálních part number výrobců v anglickém manuálu, v části Accessories – Details.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.