Quick guide

Verze pro tisk

Quick guide

Přístup do jednotek RAy
– Výchozí (defaultní) IP adresy pro Eth přístup:    192.168.169.169/24 (jednotka L)
                                                                                  192.168.169.170/24 (jednotka U)
– Výchozí IP adresy pro přístup USB/WiFi nebo USB/Eth:    172.17.17.17/24 (obě jednotky)
     Pro Eth přístup nastavte IP adresu PC v rozsahu 192.168.169.1-255. Pro USB/WiFi nebo USB/Eth přístup je IP adresa
     nastavena automaticky pomocí DHCP (defaultně povoleno, lze vypnout v managementu jednotky). V jednotce musí být
     zasunut příslušný USB adaptér. Defaultní nastavení WiFi je bez hesla (doporučujeme vložit heslo).

– Přístup do managementu z webu:                                           – Antenna Alignment Tool:
     http:// 172.17.17.17 (obě jednotky, USB/WiFi nebo USB/Eth)     http://172.17.17.17/tk (both units, USB/WiFi or USB/Eth)
     nebo https://192.168.169.169 (jednotka L, Ethernet)                    nebo http://192.168.169.169/tk (jednotka L, Ethernet)
     nebo https://192.168.169.170 (jednotka U, Ethernet)                   nebo http://192.168.169.170/tk (jednotka U, Ethernet)
     Default: Username: admin, Password: admin                               Tool nepoužívá Username ani Password

     Můžeme použít i přístup HTTPS (zvolte „secured version“ při vstupu do managementu a pak potvrďte bezpečnostní certifikát
     https vydaný firmou RACOM).
     Jsou-li jednotky spojeny rádiovou linkou, pak indikátor na horní liště menu hlásí Link:OK a status LED “AIR” svítí zeleně.
     Pokud ne, pak nasměrujte anténu (viz obr. 10 a nástroj Antenna Alignment Tool uvedený výše).

Konfigurace a zálohování základních parametrů
–    Nastavte šířku pásma, kanál, modulaci, výkon, IP adresy (nepoužívejte výchozí adresy), Access channels (ssh, https..).
–   Změňte heslo, restartujte obě jednotky a zkontrolujte stav připojení (pro kontrolu správného uložení parametrů).
–   Zálohujte konfiguraci v menu Tools / Maintenance / Backup / Settings
     Uložte záložní soubor do vašeho PC.