Switch settings – příklady

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray2swi/exam.html

Verze pro tisk

1. Switch settings – příklady

1.1. Výchozí nastavení

Default

Obr. 1.1: Default

Popis komunikace:

Uživatelský provoz (tlustá plná) vstupující na ETH 1 může vystupovat na remote stanici z ETH 1 i ETH 2, stejně tak pakety vstupující na ETH 2 mohou vystupovat na remote z ETH 1 i ETH 2.

Porty ETH 1 a ETH 2 nejsou propojené. Menu „VLAN / Member / p2, p4“.

Spoj je transparentní pro netagované i tagované rámce, které jsou zařazeny do fronty podle své priority. Menu „VLAN / VTU priority override – none“.

Management jednotek (tenká plná) je možný z kteréhokoliv portu, „VLAN / Member / p5 CPU“.

„Management VLAN“ je defaultně vypnuta, při zapnutí není potřeba switch nastavovat, „Link settings / Service access / Services / Management VLAN“.

Interní provoz (čárkovaná) je v „Internal VLAN“, defaultně VLAN 2, a má nastavenu nejvyšší prioritu 7. Je tedy zařazen do fronty číslo 3 – fronta s nejvyšší prioritou. Platí pro „Link settings / Service access / Services / Service channel = standard“. Při nastavení „Service channel = direct“ probíhá interní provoz s IP adresami jednotek, bez defaultně nastavené priority.

Postup nastavení:

Výchozí nastavení: Show defaults

1.2. Propojení portů ETH 1 a ETH 2

ETH1 + ETH2

Obr. 1.2: ETH1 + ETH2

Popis komunikace:

Mimo výchozí nastavení je navíc propojen port ETH 1 s portem ETH 2.
Menu „VLAN / Member / p2, p4“.

Postup nastavení:

Nastaveno pouze na Local, Remote je možné nastavit stejným způsobem dle potřeby.
 

1.3. Prioritizace dle VLAN ID

VLAN ID

Obr. 1.3: VLAN ID

Popis komunikace:

V interním switchi změníme / nastavíme prioritu určité VLAN ID. Menu „VTU / Edit / Use VID priority“, „VTU / Edit / VID priority“.

Rámce v této VLAN pak budou procházet spojem s vyšší prioritou. Po průchodu rámce spojem mu tato nová priorita zůstává. Menu „VLAN / 802.1q / fallback“, „VLAN / VTU priority override / frame“

Postup nastavení:

Nastaveno na Local, na Remote je možné postupovat stejným způsobem.

Local: Step 1, Step 2, Step 3

Step 1

V tabulce STU je připravena položka s číslem SID = 1 pro odkaz ve VTU.

Step 2

Pro rámce, které mají VID = 10, je ve VTU je zapsána priorita 6 a výstupní mód „egress tagged“.

Step 3

Volba „802.1q mode = fallback“ pro porty Eth1 a Eth2 znamená, že pro rámec je přednostně použita jeho VID, pokud je obsažena ve VTU (Step 2). Parametr „VTU priority override = frame“ způsobí, že rámec odcházející z jednotky RAy je opatřen prioritou podle VTU.

Pro „VLAN ID = 10“ byla nastavena priorita 6. Pakety zařazené do fronty s nejvyšší prioritou (defaultně priorita 6 a 7) by nikdy neměly mít vyšší datový tok, než který je dostupný „ve vzduchu“ i pro nejnižší modulaci ACM. Priority 6 a 7 používají i pakety interní komunikace, které jsou pro spoj nezbytné!

Pro fungování prioritizace je nutné, aby byl povolený QoS dle 802.1p (defaultně povolený).
„Switch settings / QoS / 802.1p / Enabled“

1.4. Prioritizace dle MAC adresy

MAC address

Obr. 1.4: MAC address

Popis komunikace:

Ve switchi nastavíme prioritu dle source nebo destination MAC address. Pakety této MAC adresy budou zařazeny do fronty s vyšší prioritou. Paket se při průchodu spojem nemění.

Postup nastavení:

Podle směru, ve kterém chceme paket s požadovanou MAC adresou prioritizovat, nastavujeme na Local, Remote nebo obojí.

Local: Step 1, Step 2
Remote: Step 3, Step 4

 

Step 1, Local

„ATU / Edit / Use MAC priority“
„ATU / Edit / Entry state = static“
„ATU / Edit / MAC priority / 5“
 

Step 2, Local

„ATU settings / DA priority override / queue“
 

Step 3, Remote

„ATU / Edit / Use MAC priority“
„ATU / Edit / Entry state = static“
„ATU / Edit / MAC priority / 5“
 

Step 4, Remote

„ATU settings / DA priority override / queue“
 

Pro MAC adresu 02:21:70:93:d1:78 byla nastavena priorita 5. Nejvyšší priorita, resp. pakety do fronty s nejvyšší prioritou (defaultně priorita 6 a 7), by nikdy neměla mít vyšší datový tok, než je „ve vzduchu“ i pro nejnižší modulaci ACM. Tuto prioritu / frontu používají i pakety interní komunikace, které jsou pro spoj nezbytné!

1.5. Dva oddělení zákazníci

ETH1, ETH2 separated

Obr. 1.5: ETH1, ETH2 separated

Popis komunikace:

Dva oddělení zákazníci – ETH 1 a ETH 2; management jednotek je možný ze všech portů, management VLAN není nastavena.

Pakety z portu ETH 1 jsou zabaleny do VLAN 100 a přeneseny na druhou stranu, kde jsou vybaleny a odeslány v původním formátu na ETH 1. Obdobně pakety z portu ETH 2 jsou zabaleny do VLAN 200.

Interní komunikace je zabalena do VLAN 300 s nastavenou nejvyšší prioritou.

Postup nastavení:

Obě jednotky mají totožné nastavení.
Remote: Step 1, Step 2, Step 3,   Local: Step 1, Step 2, Step 3
 

Step 1: STU table

Step 2: VTU table

Step 3: VLAN

Úvodní obrázek je zjednodušený, aby bylo znázorněno oddělení uživatelského provozu. Následující obrázek přesněji znázorňuje cesty paketů ve VLAN. Zvýrazněna cesta management paketů z ETH 1 – jednou VLAN prochází směrem do CPU a druhou směrem od CPU:

ETH1, ETH2 separated

Obr. 1.6: ETH1, ETH2 separated

1.6. Oddělení managementu jednotek od zákaznického provozu

Management separated

Obr. 1.7: Management separated

Popis komunikace:

Management jednotek je možný z portu ETH2, zákaznický provoz na ETH1, management VLAN není nastavena.

Pakety z portu ETH 1 jsou zabaleny do VLAN 100 a přeneseny na druhou stranu, kde jsou vybaleny a odeslány v původním formátu. Tyto pakety nemohou na CPU, ani do portu ETH2. Obdobně pakety z portu EHT 2 jsou zabaleny do VLAN 200 a mohou na CPU nebo na protější straně do ETH2.

Interní komunikace navíc zabalena do VLAN 300 s nastavenou nejvyšší prioritou.

Postup nastavení:

Obě jednotky mají totožné nastavení.
Remote: Step 1, Step 2, Step 3,   Local: Step 1. Step 2, Step 3
 

Step 1: STU table

Step 2: VTU table

Step 3: VLAN

Úvodní obrázek je zjednodušený, aby bylo znázorněno oddělení provozů. Stejně jako při oddělení dvou zákazníků prochází pakety ve směru do CPU VLAN ID 200 a zpět jsou baleny do VLAN ID 300.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.