Switch – blokové schéma

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray2swi/block.html

Verze pro tisk

2. Switch – blokové schéma

Tento přehled má naznačit souvislosti v menu Advanced.
Detailnější popis je v manuálu User manual a v helpech RAy2.

Schéma zpracování rámce a vliv jednotlivých submenu:

 

 • Příchozímu rámci je přiděleno VID (VLAN ID) podle jeho vstupního portu a podle tagu v hlavičce rámce.

 • V tabulce VTU (VLAN Table Unit) je podle VID rámci přiděleno FID (Forwarding Information Database number). Na určení FID má vliv opět i vstupní port.

 • Podle FID a podle DA (Destination address) je v tabulce ATU (Address Translation Unit) nalezeno číslo výstupního portu.

 • Tímto portem je rámec odeslán ze switche.

 • Na tento proces má vliv mnoho dalších parametrů, které jsou popsány v manuálu a ve vestavěném helpu.

Orientační popis funkce jednotlivých bloků (z manuálu RAy2 cz):

Frame

Příchozí rámec obsahuje cílovou MAC adresu DA a zdrojovou SA. V Eth hlavičce může mít označenu prioritu dle VLAN 802.1p, v IP hlavičce prioritu DSCP. Je-li členem některé VLAN, nese si v hlavičce její číslo VID a prioritu podle 802.1q.

VLAN

Rámec přichází některým z portů Eth1, Eth2, Air nebo z CPU mikrovlnné jednotky. Přitom se jeho hlavička může změnit podle parametrů menu VLAN.

Netagovaný rámec dostane v portu přiděleno VID. Tagovaný (VLAN) rámec může mít vlastní VID přepsáno defaultním VID.

Priorita paketu může být přepsána podle parametrů menu QoS, VLAN a ATU.

FID pro hledání v tabulce ATU je rámci přiděleno podle vstupního portu v menu VLAN nebo podle záznamu s korespondujícím VID v tabulce VTU.

Parametrem Member lze omezit povolené výstupní porty.

Při odesílání rámce z jednotky je podle výstupního portu určeno parametrem Egress mode přidání nebo odebrání VLAN tagu.

VTU

Podle VID se vyhledá položka tabulky VTU. Ta je vytvořena ručně a přidělí rámci index SID (povolené porty z pohledu STP) a FID (pro hledání v adresové tabulce ATU). Tímto FID se přepíše FID z menu VLAN.

Dále může být podle této položky tabulky VTU přepsána priorita rámce.

Definují se povolené výstupní porty a způsob práce s VLAN tagem na výstupu.

STU

V tabulce udržuje protokol Spanning tree stav portů z pohledu povolené průchodnosti sitě a učení se routingu. Je použit protokol MSTP.

Každá položka VTU používá některý ze záznamů v STU. Záznamy v ATU jsou vytvářeny v souladu s tímto stavem portů.

Port state určuje chování portů podle STP.

ATU settings

Parametry pro práci s tabulkou ATU.

V části Global zajišťuje menu průchod MGMT rámců (např. BPDU).

V části Port settings se definuje chování jednotlivých portů:

– Chování ATU tabulky z hlediska automatického vytváření záznamů (Learning, Hold at 1, ATU refresh, Learn limit).

– Zahazování rámců podle source adres.

– Zacházení s neznámými cílovými adresami.

– Priorita rámce může být přepsána podle SA nebo DA.

ATU

V tabulce ATU se podle DA rámce určuje jeho výstupní port z RAy.

Záznamy jsou řazeny podle FID a MAC adres.

Tabulka se tvoří a udržuje učením podle přicházejících rámců. Ruční záznam je možný.

Záznam může být dynamický nebo statický.

Prioritu rámců se statickým záznamem lze přepsat podle SA nebo DA.

Výsledkem hledání v ATU je výběr výstupních portů nebo číslo trunku.

RSTP

RSTP démon vypíná redundantní cesty sítí (porty switche), případně je znovu zapíná při poruše jiné větve.

V části Global obsahuje menu prioritu switche pro RSTP a potřebné časové konstanty.

V části Port settings je ocenění jednotlivých portů z pohledu RSTP. Podle něho se RSTP rozhoduje o vypnutí redundantních portů nebo o jejich opětovném zapnutí při přerušení některé cesty.

Trunk

Trunk umožňuje rozdělení datové zátěže na více portů. Poměr rozdělení je určen parametrem Balancing mode.

 

 

Přehled parametrů

Některé funkce v menu Advanced vyžadují nastavení více parametrů. Například na výběr portů pro komunikaci mají vliv submenu VLAN, STU, VTU, ATU settings a ATU. V následujících tabulkách jsou vzorky prvních sloupců těchto submenu seřazeny vedle sebe a jsou v nich označeny použité parametry. Pod nimi je krátký popis funkce těchto parametrů.

2.1. Povolené porty IN, OUT

VLANSTUVTUATU settingsATU
podle port IN
povolené
porty OUT
podle STU
povolené
IN a OUT porty
podle VID
povolené
porty OUT
takto je vstupní port
evidován v ATU
označení portů
v ATU

V tabulce ATU je pro daný rámec nalezen výstupní port (podle FID a adresy DA). Pro odeslání rámce musí tento port splnit i podmínky uvedené ve sloupcích VLAN, STU a VTU.

Podle „ATU settings / Port association“ jsou prováděny záznamy do ATU. Zpravidla je port označen svým vlastním jménem, tedy p2 -> p2 atd.

2.2. Priority FPri a QPri

VLANSTUVTUATU settingsATU
2. podle port IN
je určeno, která Pri bude přepsána
podle VID
 2. podle VID
je povolený přepis
a určena hodnota
3. podle adresy
je určeno, která Pri bude přepsána
podle ATU
3. podle ATU
(adresy)
je povolený přepis
a určena hodnota

QPri je použita při zpracování rámce uvnitř switche.

FPri použije switch pro stanovení DSCP odchozího rámce, pokud parametry „override“ mají hodnotu „frame“.

 1. Frame priority FPri a Queue priority QPri jsou určeny podle menu QoS.

 2. Dále je možno tuto prioritu změnit v menu VTU podle VID rámce.
  Způsob aplikace změny viz „VLAN / VTU priority override“.

 3. Další změnu je možno povolit v menu ATU pro každý rámec podle jeho SA nebo DA.
  Způsob aplikace viz „ATU settings / SA, DA priority override“.

2.3. Output tag

VLANSTUVTUATU settingsATU
2. podle výstupního portu je určeno
defaultní nastavení tagu;
platí tehdy, není-li VID rámce nalezeno ve VTU
 1. podle VID
(Member tag)
je rámec na výstupu opatřen tagem
  

Způsob opatření výstupního rámce tagem podle VID je stanoven v menu VTU.
Pokud VID není nalezeno ve VTU, použije se volba podle vstupního portu rámce v menu VLAN.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.