Affinity Water, Velká Británie

https//www.racom.eu/cz/references/affinity-water

Highlights

 • RipEX 400 MHz
 • Vodohospodářská aplikace
 • Migrace sítí
 • Žádný speciální hardware pro migraci
 • Souběžná funkce obou sítí
 • Jedna společná frekvence
 • 150 bodů v 1. etapě
 • EMR News Release

Affinity Water je největší dodavatel vody ve Velké Británii, který dodává v průměru 900 milionů litrů pitné vody denně více než 3,6 milionu obyvatel jihovýchodní Anglie.

Jako součást celkové modernizace Affinity potřebovala modernizovat 5 kontrolních stanic a přibližně 150 vdálených bodů v rámci samostatného projektu. Úspěšné řešení mělo tři klíčová kritéria:

 • Migrace na digitální technologii s implementací klíčových bezpečnostních prvků
 • Řešení, které umožňuje hladký přechod na novou síť beze změny nebo přidávání základnových stanic nebo frekvencí
 • Přechod na standardní protokol Water Industry Telemetry Standard

V rámci výběrového řízení museli všichni potenciální dodavatelé absolvovat testy, kde představili navržená řešení. Bench testy proběhly s cílem potvrdit funkčnost řešení migrace a také zajistit, aby nové radiomodemy správně zpracovávaly data s protokolem Proteus 2000 pro původní Serck RTU.

Terénní testy zahrnovaly instalaci migrační základnové stanice pro komunikaci se 3 novými vzdálenými body, všechny s velmi slabým RSS. Zároveň musela být zachována původní komunikace ve stávající síti.

Vzhledem k tomu, jak snadná je implementace migrace sítí s využitím radiomodemů RipEX, byly všechny testy hladce realizovány naším partnerem, EMR Integrated Solutions, s podporou RACOMu.

Po ukončení všech testů a vyhodnocení parametrů všech nabízených modemů byl RipEX vybrán jako optimální řešení pro migraci této sítě.

Jak uvedl Andrew Fletcher, Telemetry Systems Manager, Affinity: „Náklady na migraci z analogové na digitální síť by neměly být podceňovány. Se základnovými stanicemi RipEX, které nyní máme, nepotřebujeme navštěvovat lokality opakovaně, abychom změnili frekvence a nepotřebujeme další základnové stanice nebo licence, což je velkou výhodou.“

Affinity Water také konstatovala, že nasazení radiomodemů proběhlo výjimečně rychle, což potrzuje, že technici jsou spokojeni s RipEXem ve všech ohledech.

Přidanou hodnotou tohoto řešení je zdokonalené řízení a monitoring. Společnost Affinity zefektivnila svůj program údržby vyšší úrovní vzdáleného sledování všech stanic, což minimalizuje návštěvy na místě a v důsledku výrazně snižuje náklady.

Reálným příkladem přidané hodnoty vzdáleného sledování vysvětluje Andrew Fletcher: „Určité oblasti mohou být zasaženy atmosférickým rušením, což mělo velký dopad na kvalitu signálu, dokud nebylo použito řešení RACOM. Díky RipEXu se nyní můžeme vzdáleně připojit a zjistit rozsah a zdroj rušení. Snižuje se tak úsilí čas potřebný k identifikaci problému a rychlé reakci.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.