Lanovky, Francie, Česko

https//www.racom.eu/cz/references/cableways

Highlights

  • Zabezpečení lanovek
  • Francie
  • RipEX, 160 MHz
  • Flexibilní protokol
  • Česko
  • RipEX2, 400 MHz
  • Base driven protokol

Všestrannost a pokročilé funkce rádiových modemů RipEX se ukázaly být klíčem k zajištění vyšší bezpečnosti na lanovkách v horách.

Francie
Ve francouzském regionu Rhone-Alps hledali provozovatelé lanové dráhy Saint-Hilaire du Touvet dodavatele řešení ‚pozitivního‘ zabezpečovacího systému lanovky. Lanovka spojuje Montfort v údolí s vesnicí Saint-Hilaire du Touvet, ležící o asi 600 metrů výše v horách. Možná je nejznámější tím, že každé léto přepravuje do hor závodníky a diváky festivalu volného létání Icarus Cup.

Klíčovou překážkou spolehlivé komunikace je samotná trasa lanovky – obsahuje dvě zatáčky zaříznuté v terénu a tunel. Ze všech uvažovaných technologií dokázal pouze RipEX díky mimořádné citlivosti poskytnout 100% signál mezi jednotlivými vozy a řídícím centrem.

Rádiové modemy v každém voze komunikují s fixní jednotkou na zemi, které funguje jako základnová stanice. Každé dvě sekundy každý RipEX ve vozech vyšle do základnové stanice zprávu „OK“. Oba vozy se zastaví, pokud jakékoli zařízení vyšle alarm nebo nepřijme zprávu „OK“ každé dvě sekundy.

Ve Francii je k dispozici frekvence 169,4 MHz, která je bezlicenční, pokud datové přenosy trvají méně než 1% času. V tomto případě bylo 1% dosaženo, neboť RipEX má vysokou rychlost přenosu dat; odeslání zpráv trvá jen několik milisekund, i když se používá Flexibilní protokol a potvrzování paketů.

 

Česká republika
V Horním Hanychově u Liberce se zaměřila na bezpečnost také společnost Easy Control Morava, která provozuje systém gondol k přepravě turistů na vrchol Ještědu, známého vrcholu v regionu s výhledem na Německo a Polsko.

Aby byla zajištěna maximální úroveň zabezpečení na obou gondolách, byl potřeba druhý nezávislý komunikační systém, který zajišťuje komunikaci mezi řídícím centrem a řidiči gondol. Byly testovány různé technologie, ale pouze RipEX mohl nabídnout požadovanou úroveň spolehlivosti pro tuto aplikaci.

Řidič každé gondoly ovládá PLC, které funguje jako ovládací prvek pro nouzové zastavení, pokud nastane problém s kterýmkoli řidičem. Tato TCP/IP aplikace používá RipEX2 na frekvenci 400 MHz s Base Driven protokolem a modulací 16DEQAM.

Výborná komunikace a spolupráce mezi zákazníky a technickou podporou RACOMu zajistila bezproblémové instalace a uvedení obou aplikací do provozu.

Oba klienti jsou velmi spokojeni se zvýšenou úrovní zabezpečení, kterou nyní mohou na svých lanovkách nabídnout.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.