RWE, Česká republika

https//www.racom.eu/cz/references/distribuce-plynu.html
rwe01

Highlights

  • MG102
  • Distribuce plynu
  • Polling & Report-by-exception
  • IEC104
  • Plně redundantní centrum
  • 2x SIM, 2 operátoři
  • Celostátní siť,  800 bodů

Bezdrátový router MG102 je použit k ovládání distribuční sítě plynu v celé České republice.

Vysoké požadavky na spolehlivost vedly na části bodů k použití 2 SIM karet a 2 nezávislých operátorů. Každá jednotka je konfigurována pro možné použití 2 profilů (privátní APN1 a privátní APN2 nebo privátní APN a APN Internet). Nastane-li problém, pak se MG102 automaticky přepne na druhý profil – druhé APN nebo druhého operátora.

Centrum je také plně redundantní. Jsou použity 2 routery, ve kterých se sbíhá komunikace s jednotkami MG102 a 2 centrální počítače SCADA. Jsou zde oddělené linky pro operátory a pro Internet pro případ výpadku. Pokud některé zařízení selže, je komunikace automaticky přesměrována na funkční zařízení nebo spoj.

RACOM provádí trvalý 24/7 dohled se zaručenou dobou opravy 6 hodin.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.