EVN, Vietnam

https//www.racom.eu/cz/references/evn-vietnam

Highlights

  • M!DGE
  • Distribuce el. energie
  • Ethernetové a sériové rozhraní
  • Cisco, Vigor… v centru
  • Subtropické klima
  • IEC101 a IEC104
  • Více než 1000 bodů

EVN je největší energetická distribuční společnost ve Vietnamu, která zásobuje elektřinou hlavní město Hanoj a severní část země. Začátkem roku 2017 společnost EVN spustila realizaci nového projektu a zahájila výběrové řízení na poskytovatele SCADA sítě pro monitorování a řízení rozvodných stanic v rozsáhlé oblasti severního Vietnamu.

Po testování různých technologií pro komunikaci, které mohly být použity, bylo rozhodnuto, že celulární routery jsou nejvhodnější volbou, poskytnou optimální řešení a současně náklady zůstanou mezích rozpočtu.

Routery M!DGE byly testovány spolu s dalšími produkty a ukázalo se, že nabízí robustní síťové řešení včetně jedinečných funkcí jako je IPsec, VPN tunel a schopnost udržet integritu spojení v daném prostředí.

Síť je tvořena jednou centrální jednotkou Vigor 3900 VPN a routery M!DGE připojenými pomocí VPN tunelu IPsec. Síť používá dva typy komunikace. Některé body komunikují pomocí sériové komunikace RS232 a protokolu IEC 101, zatímco ostatní používají IEC 104 přes Ethernet a TCP/IP.

V síti EVN jsou od roku 2017 průběžně nasazovány M!DGE routery všech generací včetně nejnovějšího M!DGE3. Instalace a konfigurace routerů probíhá bez problémů a s minimální podporou RACOMu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.