Ferronor, Chile

https//www.racom.eu/cz/references/ferronor.html

Highlights

 • MR400, 160 MHz, integrovaná GPS
 • Řízení železničního provozu
 • Odloučená instalace v poušti, +50 ° C
 • Ethernet + sériové porty
 • Různé uživatelské protokoly
 • 180 km dlouhý úsek železnice
 • 3 základnové stanice pro celkové pokrytí

Ferronor provozuje železniční dopravu na soukromé, 1800 km dlouhé železniční trati, jejíž nejvytíženější úsek leží mezi dolem na železnou rudu v poušti Atacama a přístavem na pacifickém pobřeží. Nárůst důlní produkce přinesl potřebu optimalizace provozu dálkově ovládaných vlaků se zvláštním důrazem na spolehlivost datových přenosů zejména v obtížně dostupných oblastech.

Po náročném průzkumu trhu, byly radiomodemy MR160 vybrány zákazníkem jako produkt plně vyhovující jeho potřebám. Klíčovým prvkem byla integrovaná GPS v MR160 umožňující přesné řízení pohybu vlakových souprav na jednokolejných částech tratě při jejich nepravidelném jízdním itineráři. Aplikace dokáže vyhodnotit a zpracovat informace o poloze nejbližšího vlaku vpředu a vzadu před soupravou a po komunikaci s řídícím centrem navrhnou optimální schéma pohybu souprav.

Náročná komunikace mobilních stanic je umožněna využitím MORSE mobilního protokolu s automatickým směrováním přes základnové stanice (retranslace). Monitorovaný úsek trati v délce 180 km je vykryt za použití pouze tří základnových stanic, což bylo v extrémně náročném terénu možné díky využití přenosů na frekvenci 160 MHz. Aplikace je provozována na dvou frekvencích, z nichž jedna slouží pro vzájemnou komunikaci souprav, základnových stanic a hlavní základnové stanice a na druhé frekvenci je zajištěna komunikace hlavní základnové stanice s řídícím centrem.

V této aplikaci byly potvrzeny vlastnosti rádio modemů MR160:

 • Automatické přepínání komunikace z mobilních jednotek mezi základnovými stanicemi
 • vícenásobná komunikace z Ethernetových a sériových portů
 • Univerzalita rádií nasazených v roli mobilních bodů, retranslací a základnových stanic
 • Podpora simultánního přenosu více komunikačních protokolů pro různé technologie

Z vyjádření zástupců společnosti Ferronor po úspěšném zprovoznění aplikace vyplývá, že kromě technických parametrů rádio modemů byla pro úspěch celého projektu zásadní i podpora při realizaci ze strany RACOMu. Kromě doporučení konkrétních modelů rádio modemů, RACOM s Ferronorem spolupracoval i na vytipování nejlepších míst pro umístění základnových stanic, hledání optimální konfigurace připojených technologií a testech funkčnosti a spolehlivosti celé sítě.

Vybudovaný systém výrazně zefektivnil provoz na celé trati, zejména v úsecích s vynuceným jednokolejným provozem a na základě tohoto projektu byla na severu Chile vybudována ještě další, obdobná síť. Obě aplikace výrazně přispěly k zvýšení bezpečnosti rizikových provozů a z pohledu Ferronoru přinesly vyšší efektivitu do celého logistického systému řízení vlaků.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.