Mainpower, Nový Zéland

https//www.racom.eu/cz/references/mainpower

Highlights

  • RipEX 400 MHz
  • Distribuce elektřiny
  • Stožárové odpojovače
  • DNP3 pro SCADA
  • COM1 a COM2 současně
  • Vysokorychlostní / 16DEQAM
  • 50 vzdálených bodů s jednou základnovou stanicí

Společnost Mainpower NZ Ltd je obecně prospěšná společnost a zásobuje elektřinou obce v regionu North Canterbury a Kaikoura na Novém Zélandu již téměř 100 let. Je neziskovou organizací, v níž účastníci užívají podíl na zisku na podporu veřejných aktivit.

Síť s jednotkami RipEX se zde používá pro SCADA ovládání stožárových odpojovačů a pro dálkovou údržbu těchto bodů.

Klíčovými požadavky nové sítě jsou souběžná komunikace přes několik sériových portů při zachování maximální přenosové rychlosti na dlouhé vzdálenosti. Terén, ve kterém síť funguje, je směs venkovských a městských prostředí a zahrnuje vícekanálovou komunikaci. RipEX splnil všechny požadavky a poskytla robustní řešení, které uživatel vyžadoval.

Hlavní rádiová síť je kolem jedné vrcholové základnové stanice, která obsluhuje zhruba 50 vzdálených bodů. Síť pracuje s max. datovou rychlostí (16DEQAM) v pásmu UHF za použití dělené frekvence (různé kanály Rx a Tx). Com 1 zajišťuje komunikaci SCADA a využívá DNP3. Com2 poskytuje transparentní sériové porty pro několik protokolů pro servis a programování jednotek. Širokopásmový rádiový spoj RipEX nese dvě sériová spojení ze SCADA centrály na vrcholovou základnovou stanici.

Původní síť sloužila patnáct let a nabízela pouze nízkorychlostní sériovou komunikaci. Bylo zřejmé, že tato síť vyžaduje migraci na moderní a účinné řešení. Nová síť RipEX takové řešení přináší a více než překoná všechny potřeby zákazníků.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.