Podzemní doly, Chile

https//www.racom.eu/cz/references/mines-chile

Highlights

  • RipEX2, 150 MHz
  • Podzemní aplikace
  • Leaky Feeder
  • 256QAM
  • Point to Multipoint

SIGMA Telecom už více než 30 let vyrábí podzemní komunikační řešení pro doly, tunely a podobná specifická prostředí. Za tuto dobu vytvořil datové komunikace ve více než 1000 podzemních aplikacích na všech pěti kontinentech. Datovou komunikaci využívají technická zařízení starající se o regulace odvětrání, měření kvality vzduchu, kontroly vody, ovládání elektřiny atd.

S vývojem technologií zákazníci Sigmy vyžadují vyšší rychlosti a větší kapacity přenosů dat. V reakci na tyto požadavky vyvinula společnost Sigma nový systém DOLF (Data Over Leaky Feeder).

Systém DOLF vyžaduje rádiový modem s nejmodernějšími technologiemi – maximální rychlostí a propustností dat, několika sériovými a ethernetovými porty a s průmyslovou robustností i spolehlivostí. To vše při zachování funkčnosti v drsných podzemních podmínkách. Po detailním průzkumu trhu zákazník v Chile dospěl k jediné možnosti – rádiový modem RipEX od RACOMu.

Základnová stanice je umístěná na povrchu. Všechny koncové body jsou v podzemních tunelech  a se základnovou stanicí komunikují přes Leaky Feeder. Ten má liniové zesilovače, které udržují stálou úroveň signálu a umožňují vynikající kvalitu hlasové a datové komunikace. Síť využívá komunikaci typu Point to Multipoint, kde provoz na rádiovém kanále spravuje unikátní Base driven protocol. Během implementace RACOM poskytoval technické informace a pomáhal s připojením mnoha RTU stanic podle potřeby.

Sigma a její zákazníci jsou s tímto novým systémem spokojeni a plánují rozšíření systému DOLF i v jiných aplikacích, protože výhody jsou zřejmé. Některé se ukázaly ihned, např. uživatelé mohou snížit počet cest pod povrch potřebných k tomu, aby získali základní informace. To obvykle trvalo 3 až 4 hodiny a ve většině případů znamenalo celou pracovní směnu horníka.

RACOM se těší na podporu společnosti Sigma při zavádění tohoto nového řešení do celého světa.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.