Řízení dopravy, Česká republika

https//www.racom.eu/cz/references/traffic-control-prague

Highlights

  • RAy, 10 & 24 GHz
  • Řízení dopravy
  • Přenos videa a telemetrie do řídícího střediska
  • Odolnost proti rušení
  • 60 linek na území Prahy
  • Případová studie

Plynulá doprava je základním předpokladem efektivního fungování každého města, Praha v tomto ohledu není žádnou výjimkou. Díky prudkému nárůstu silniční dopravy v posledních letech začalo být zjevné, že instalace řídícího dopravního systému je pro hlavní město nezbytností a prioritou.

Technická správá komunikací hlavního města Prahy vybrala pro realizaci projektu řídícího dopravního systému společnosti Kapsch TrafficCom Construction & Realization a CAMEA.

Projekt byl částečně hrazen z fondů EU a jeho realizace proběhla v roce 2015.

Aplikace poskytuje telemetrická data a přenáší videa ze sedmi klíčových dopravních tepen Prahy. Na každé z tras je provozován systém vizuální kontroly, detekce plynulosti dopravy a odhadu doby průjezdnosti. To vše dohromady generuje rozsáhlé datové toky, kvůli kterým bylo třeba síť vybudovat s využitím vysokokapacitních mikrovlnných spojů. Přenosy dat jsou uskutečňovány na velké vzdálenosti v náročných podmínkách městského prostředí, takže bylo třeba využít i repeatery.

V náročném přípravném řízení si společnost CAMEA vybrala jako optimální produkt pro tento projekt mikrovlnný spoj RAy. Hlavními důvody byly chytrý a kompaktní FOD design, a nízká spotřeba energie, díky které je možné spoje RAy instalovat přímo na sloupy veřejného osvětlení s využitím již dostupného napájení. Díky vysoké odolnosti spojů RAy vůči zarušení bylo při instalaci také možné využít antény menších rozměrů, což vedlo k dalším úsporám.

V průběhu přípravy a realizace projektu CAMEA vysoce ocenila úroveň podpory poskytované RACOMem. Velkým přínosem byla schopnost RACOMu vypracovat v úvodních fázích projektu pro jednotlivé trasy komplexní studii rádiové dostupnosti včetně doporučených frekvencí. CAMEA také oceňovala snadnou instalaci a management použitých zařízení.

Jan Sedláček, vedoucí IT oddělení společnosti CAMEA komentoval spolupráci na projektu takto: „Spolehlivost mikrovlnných spojů RAy byla pro projekt klíčovým faktorem. Problém v kterémkoliv místě by vedl k přerušení komunikace po celé trase. Případná oprava na místě by byla komplikovaná, protože fyzický přístup na jakýkoliv z bodů sítě je složitý a nákladný. Rok a půl, který od spuštění projektu uběhl, jasně ukázal, že naše rozhodnutí pro RAy bylo správné. Od prvního dne provozu jsme nemuseli řešit žádný problém se stabilitou sítě.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.