Řízení visuté dopravy, ČR

https//www.racom.eu/cz/references/transport-management

Highlights

  • RipEX, 400 MHz
  • Management řízení dopravy
  • Pohyblivá instalace
  • TCP/IP
  • Base Driven Protocol
  • FEC
  • Flexibilní tyčové antény

Společnost ZPSV s.r.o. se sídlem v České republice vyrábí betonové výrobky pro stavebnictví se specializací na dopravní stavby pro železnice. Od roku 1955 společnost vyrábí i železobetonové pražce, které se nyní používají celosvětově.

Výrobní závod v Uherském Ostrohu má tři výrobní haly. Během výrobního procesu je beton přepravován mezi halami pomocí vozíků na stropním dopravním systému. Pohyb vozíků je řízen díky komunikaci mezi vozíky a centrálním řídicím systémem.

Se zavedením nových výkonných motorů do výroby se v halách podstatně zvýšila úroveň rušení. V důsledku toho se původní komunikace po elektrické síti stala nespolehlivou a bylo nutné najít náhradu. Hledání se zaměřilo na komunikační systém odolný proti rušení a schopný zajistit spolehlivé a efektivní řízení pohybu vozíků mezi výrobními halami.

Po testování byl vybrán RipEX. Jelikož aplikace pro řízení vozíků používá TCP/IP, na rádiovém kanále byl u RipEXu zvolen Base Driven Protocol, který je pro TCP/IP optimalizován.

bezchybné komunikaci přispívá i zapnutý FEC (Forward Error Correction). Pro počáteční testy se používaly dipólové antény. Ty se však špatně vešly do omezeného prostoru nad dopravníkem, a proto byly nahrazeny flexibilními tyčovými anténami, aniž by to mělo negativní vliv na komunikaci.

Testy probíhaly v období karantény Covid 19, kdy podpora RACOMu mohla asistovat pouze vzdáleně. Přesto byl celý systém uveden do provozu bez jakýchkoliv problémů. V první fázi byl osazen jeden centrální rádio modem poblíž řídící místnosti a tři rádio modemy na pohyblivých vozících.

Zákazník je s řešením velmi spokojen a již si objednal rozšíření sítě i pro druhou výrobní halu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.