Vodní hospodářství, Česko

https//www.racom.eu/cz/references/water-czechia

Highlights

  • RipEX2, 400 MHz
  • Vodní hospodářství
  • Migrační řešení
  • Modulace 16 DEQAM
  • 25 kHz kanál
  • Až čtyři retranslace
  • Dvě kontrolní centra

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (VaKHB) se zabývá dodávkou pitné vody a likvidací odpadních vod. Poskytuje pitnou vodu pro více než 71 000 obyvatel Havlíčkobrodska. VaKHB vlastní a provozuje 3 závody na úpravu pitné vody a přibližně 888 km vodovodů. Kromě toho zajišťuje likvidaci odpadních vod pro 55 000 obyvatel pomocí 325 km kanalizačních potrubí a 11 čistíren odpadních vod. Celý systém zásobování a likvidace vody je v současné době řízen z jednoho řídícího centra.

Od roku 2003 používá VaKHB ke správě svých zdrojů rádiové modemy RACOM MR25 a MR400, které pracují ve dvou nezávislých rádiových datových sítí. Starší telemetrická zařízení byla připojena k rádiovým modemům přes RS232 a používala starší sériové protokoly.

Původní sedmnáct let sloužící rádiová síť je stále velmi spolehlivá, ale její datová propustnost již nestačí neustále rostoucím požadavkům na množství přenášených dat. Společnost VaKHB se rozhodla migrovat svůj starší komunikační systém na nejnovější technologii, která také umožní implementaci bezpečnostních funkcí, které vyhovují současným i budoucím potřebám datové komunikace v kritických SCADA sítích.

Srovnání mezi modemem RipEX2 a konkurenty na trhu a výborná, sedmnáctiletá, zkušenost s RACOMem rychle vyústily v rozhodnutí využít nejmodernější řešení od RACOMu, které garantuje funkčnost na mnoho let dopředu.

Návrh a implementaci projektu připravil a dokončil tým RACOMu, inženýři z oddělení SCADA sítí VaKHB a tým Tele Data Control, kteří na projektu úzce spolupracovali. TDC je systémový integrátor a dlouhodobý partner společnosti RACOM.

Migrace na novou síť trvala delší časové období a využívá novou třetí frekvenci na 25kHz kanále. Všechny (starší) koncové RTU jsou nyní připojeny přes sériové porty a řídící centrum používá typ komunikace „polling“. Nová síť je však již připravena na budoucí upgrade na komunikaci TCP/IP a „report-by-exception“. Pro komunikaci s centrem vyžadují některé koncové body až čtyři retranslace, a proto je nutností flexibilní protokol. Po dokončení migrace se počet sítí sníží na dvě nebo dokonce na jednu. VaKHB také plánuje vytvoření druhého řídícího centra s plným přístupem k rádiové síti.

Nové řešení využívá modulaci 16 DEQAM a má dvojnásobnou propustnost dat oproti původní síti. Nabízí nejnovější „IP ready“ technologii včetně nových funkcí pro budoucí použití, což z něj činí vynikající investici pro budoucí modernizaci telemetrického systému.

Vratislav Straka ze SCADA oddělení VaKHB během nedávného rozhovoru uvedl:
„RipEX2 nám pomohl vyřešit problém s datovou kapacitou v naší rádiové síti. Je to také první krok k migraci celé sítě na moderní IP řešení splňující nejnovější požadavky na datovou komunikaci v kritických SCADA sítích.“

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.