Vodní hospodářství, Maroko

https//www.racom.eu/cz/references/water-morocco

Highlights

  • RipEX 160 MHz
  • Vodní hospodářství
  • Solární napájení
  • Flexibilní protokol
  • Záložní trasy, Retranslace
  • Probíhající migrace
  • Modulace 4CPFSK

Společnost Sebou Hydraulic Basin Agency je zodpovědná za integrované řízení povrchových a podzemních vodních zdrojů v povodí Sebou v Maroku. V tomto obtížném prostředí je třeba vodu chránit před extrémními klimatickými výkyvy, zejména povodněmi a suchem. V povodí Sebou je jedna třetina povrchové vody celého Maroka. Na řece je více než 10 přehrad, které zásobují průmyslovou a zemědělskou produkci, což významně přispívá k ekonomice země.

Původní telemetrický systém používaný k řízení vodního hospodářství byl založen na GSM přenosech, ale měl výrazná omezení z hlediska propustnosti a pokrytí sítě. Z tohoto důvodu agentura v roce 2014 vypsala tendr na nejmodernější rádiová zařízení pro hydro-klimatologické stanice, aby vytvořila robustní a spolehlivý systém pro varování před povodněmi v reálném čase. Původní GSM síť bude zachovávána a používána jako záloha.

Radiomodem RipEX byl vybrán z mnoha důvodů a v neposlední řadě proto, že poskytuje bezpečné a snadné použití IP nativní komunikace a má vestavěné funkce, které umožňují jeho napájení s pomocí solární energie. Radiomodemy jsou na rádiovém kanálu nastaveny ve Flexibilním protokolu, komunikace je směrována pomocí routovacích tabulek a v síti jsou použity i záložní trasy. Technici byli potěšeni jednoduchostí konfigurace prostřednictvím integrovaného webového rozhraní a možností vzdálené správy.

Migrace začala třemi stanicemi, dvěma retranslacemi a jedním centrem v sídle agentury. S využitím Migračního řešení mohla být síť postupně modernizována během čtyř let a narostla na 25 stanic, 4 retranslace a jedno centrum. Vzdálené stanice, které jsou až 80 km od centra, pracují spolehlivě bez zhoršení kvality přenosu. Ke komunikaci s nimi jsou využívány jiné koncové stanice, neboť radiomodemy RipEX umožňují pracovat zároveň jako koncová stanice i retranslace. Projekt rozšíření rádiové sítě stále probíhá díky splnění požadavků na dostupnost hydro-klimatologických dat v reálném čase.

Fungující síť pomáhá plnit účel agentury a díky spokojenosti inženýrů, kteří se podíleli na realizaci, je v plánu představení zkušeností dalším klientům a vytvoření nových sítí pro větší podporu vodního hospodářství v Maroku.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.