Vodní vrty, Saudská Arábie

https//www.racom.eu/cz/references/water-wells

Highlights

  • RipEX, 400 MHz
  • Řízení vodních vrtů
  • Instalace v poušti, nad +50 ° C
  • Vysoká spolehlivost
  • Dlouhé vzdálenosti – 10W
  • Protokol Modbus
  • Jeden Master & 64 bodů

Přestože 71% povrchu Země tvoří voda, pouze 2,5% této vody jsou sladká a vhodná pro lidskou spotřebu. To vytváří rostoucí poptávku po zřizování alternativních vodních zásobníků, včetně podzemních vod.

Vodní vrty jsou běžný způsob jak umožnit přístup k podzemní vodě. Podzemní voda pak může být čerpána mezi nádržemi pro udržení regulovaných zásob. Ke správě těchto zdrojů je třeba zajistit spolehlivou komunikační metodu mezi čerpadly a vodními vrty.

Rádiové modemy RipEX byly vybrány jako optimální řešení pro projekt správy vrtů v Saúdské Arábii. Systémový integrátor,  společnost Abunayyan Trading, byl požádán, aby poskytl řešení pro přenos telemetrických dat ze šedesáti čtyř vrtů do řídícího centra. Klíčové požadavky zahrnovaly použití rádiomodemu, který umožní výkon 10 W a který bude schopen vysílat na dlouhé vzdálenosti bez potřeby repeaterů.

Po testování řady možností, které byly k dispozici, vybrala společnost Abunayyan právě RipEX. Uvedené parametry byly potvrzeny výsledky testů a ukázaly, že RipEX je ideálním řešením pro tento projekt.

Jeden RipEX je umístěn v řídícím centru jako Master a pomocí protokolu Modbus komunikuje se zbytkem sítě. Master slave polling využívá half duplexní komunikaci, čímž je zajištěno, že každý rádiový přenos může využívat celou dostupnou šířku pásma.

Specifické problémy, které se projevily během plánování projektu, byly velké vzdálenosti mezi lokalitami a drsné klimatické podmínky. RipEX díky své spolehlivosti, výkonnosti a robustnosti bez problémů oba tyto požadavky vyřešil.

Intuitivní design rozhraní umožnil snadnou konfiguraci a implementaci sítě, aniž by byla vyžadována další podpora od společnosti RACOM.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.