Osazování DPS

Výrobky firmy RACOM se vyznačují vysokou technickou úrovní. Dosažení a udržení této úrovně je závislé jednak na použitých součástkách, ale především na technologiích použitých při výrobě. RACOM se proto vybavil moderními zařízeními na osazovaní desek plošných spojů (DPS) umožňující oboustrannou povrchovou a smíšenou montáž v souladu s RoHS.

Provozovna osazování DPS sídlí v Blansku a její kapacita umožňuje využití dostupných technologií i pro externí zákazníky.

 • Nanášení pájecí pasty a lepidel tiskem přes kvalitní nerezové laserované šablony na moderním sítotiskovém zařízení ERSA VERSAPRINT S1 2D s plně automatickým provozem, které po tisku provádí 100% 2D kontrolu natištění pomocí lineárního skeneru. Pro menší série lze použít sítotiskové zařízení MPM Accuflex také s plně automatickým provozem a finální 2D optickou kontrolou tisku. U jednodušších motivů lze využít sítotiskového zařízení UNIPRINT pro ruční tisk. Pro vzorková množství DPS a případné opravy je k dispozici automatický dispenzer MARTIN DOTLINER.
 • Automatické osazování na automatech MYDATA s více než 190 zakládacími pozicemi, vysokou osazovací přesností, optickým naváděním a optickým centrováním a rychlostí osazování až 18000 součástek za hodinu. Součástky jsou během osazování mechanicky kontrolovány a u pasivních součástek, diod a tranzistorů může být prováděno testování základních elektrických parametrů, což zcela vylučuje možnost záměny nebo použití vadného materiálu. Pro velké série lze využít spojení dvou automatů do jedné linky, případně je možné použít každý automat samostatně. K osazování středně velkých a malých sérií lze využít další dva osazovací automaty.
 • Přetavování pájecí pasty a vytvrzování lepidla je primárně prováděno v průběžné deseti zónové horkovzdušné peci ERSA HOTFLOW 3/20e s možností precizního nastavení pájecího profilu s ohledem na použité olovnaté i bezolovnaté pasty, lepidla, součástky a DPS. Další metodou, kterou lze využít, je pájení v parách v zařízení ASSCON VP1000-53. Tato metoda pájení je používána pro vzorkovou či malosériovou výrobu.
 • Pro strojní pájení lepených SMD součástek nebo vývodových součástek olovnatou nebo bezolovnatou pájkou disponujeme dvěma pájecími vlnami firmy SEHO vybavenými nástřikovým fluxerem a systémem dvojité vlny pro spolehlivé pájení širokého sortimentu součástek.
 • Kontrola zapájených DPS na AOI zařízení od firmy Marantz model FDAz využívající unikátní testovací hlavu s pohybem i v ose Z a vícekamerovým systémem s 1 hlavní a 8 bočními kamerami pro kontrolu všech typů vad na DPS (SMD i THT). Zařízení umožňuje kontrolovat součástky až do velikosti 01005, bezproblémové čtení čárových a 2D kódů a spolehlivé čtení textů.
 • RTG zařízení NIKON XTV160 pro kontrolu pájených spojů všech typů součástek (BGA, QFN,…) na jednoduchých i vícevrstvých DPS pro prototypovou výrobu a při opravách konkrétních součástek na DPS, množství voidů v pájeném spoji, bondování IC, vzájemné propojení mezivrstev u vícevrstvých DPS atd. Zařízení umožňuje pozorovat zkoumaný objekt v 5-ti osách, dosáhnout zvětšení až 6000x, systém je navíc doplněn o CT, která umožňuje rekonstrukci objektu v plně 3D zobrazení.
 • Opravy a případné úpravy na DPS nebo výměny součástek jsou realizovány na opravárenském pracovišti PDR X410 s možností přesného optického sesazení součástek s DPS, bezkontaktního měření teploty součástky a počítačově nastavitelných a regulovatelných pájecích profilů.
 • Pro osazování klasických součástek a nestandardních SMD součástek jsme vybaveni ručními pracovišti s tvarovacím zařízením a manipulátory. Součástí pracovišť jsou kontrolní místa vybavená zařízením k provádění mezioperačních kontrol včetně optické inspekce a dále PC s dotykovou obrazovkou a opravárenským softwarem pro dokončení DPS po AOI.
 • Skladování, vysoušení a případné mezioperační skladování DPS i součástek při kontrolované vlhkosti ve skříních MP DRY CABINET. Při skladování udržují skříně relativní vlhkost pod 1%. K rychlému vysoušení lze zvýšit teplotu uvnitř skříně až na 60°C při zachování relativní vlhkosti pod 1%.
 • Mytí osazených DPS ultrazvukem nebo postřikem s využitím mycího zařízení firmy KrainTek.
 • Technicko-technologické konzultace ke způsobu zpracování nových i stávajících produktů
 • Zajištění výroby DPS
 • Příprava výroby šablon pro tisk pájecí pasty, popř. lepidla
 • Dodání součástek trvale vedených naším skladem, zajištění nákupu ostatních součástí
 • Opravy osazených DPS
 • Realizace nestandardních technologií