Úvod

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m1/intro.html

Verze pro tisk

1. Úvod

1.1. Vlastnosti systému MORSE

MORSE je paketový telekomunikační systém. Přenáší datové pakety rádiovými kanály a sítí IP

 • Síť vytvořená pro danou aplikaci výlučně pro přenos dat

 • Paketová síť je efektivní pro velmi častý přenos krátkých zpráv

 • Vysoká přenosová rychlost = vysoká přenosová kapacita a spolehlivost. Tím, že se jednotlivé zprávy přenášejí kratší dobu, snižuje se i riziko napadení zprávy rušením.

 • Modulační přenosová rychlost radiomodemů v systému MORSE je 21,68 kbps pro kanál šířky 25 kHz v pásmech 140-470 MHz a až 192 kbps pro kanál šířky 500 kHz v pásmu 900 MHz

 • Rychlost přepínání příjem/vysílání < 1,5 ms

 • Integrace jakéhokoliv přenosového média – LAN, WAN, GPRS, satelit apod.

 • K dispozici 5 uživatelských portů + ethernet na každém modemu, integrovaný digitálně/analogový I/O modul

 • Desítky podporovaných průmyslových protokolů

 • Možnost dálkové konfigurace, hot-line servis, dálkový dohled a správa sítě, diagnostika sítě pomocí dohledového SW RANEC – lze průběžně sledovat a kontrolovat kvalitu přenosů, optimalizovat síť a včas reagovat na zhoršení vlastností spojů dříve než dojde ke ztrátě spojení. Dálkovým servisním zásahem lze objevit příčiny většiny poruch, rozhodnout zda je závada v komunikační síti či v připojeném zařízení a převážnou část závad rychle a levně odstranit. V HW komponentech systému MORSE jsou přístupné záznamy obsahující vyčerpávající informace o provozu, stavu přenosových kanálů (opakované pakety, ztracené pakety, počty paketů apod.), rušení apod. typicky 3 dny zpět. Testování a sledování kvality jednotlivých spojů

 • Radiomodemy systému MORSE jsou vybaveny mimo jiné specielním software, určeným k testování a měření kvality přenosu dat, simulace provozní zátěže apod. Systém MORSE neustále (i při poslechu zpráv uživatelského provozu) měří a ukládá do paměti slyšitelnost stanic, sílu signálu, datovou kvalitu, průměrnou i pulzní úroveň rušení apod.

 • Možnost tvorby velmi rozlehlých mobilních sítí

Další informace o systému morse na www.racom.eu.

1.2. Co budete potřebovat

Stránky www.racom.eu obsahují mnoho informací užitečných pro práci se systémem MORSE. Najdete je takto:

      Obsah článku       Kudy k němu
Setr – podrobný popisPodpora, Firmware, Setr-firmware
Setr pro MR25 – podrobný popisPodpora, Firmware, Setr-firmware pro MR25
Aplikace Setr, Netcnf, Memcp, Netlock 
 popisPodpora, Utility, MORSE Utility
 downloadDownload, Archive, Firmware&Utility
Aplikace Ranec, podrobný popis 
 popisPodpora, Network Management
 downloadDownload, Archive, Ranec
Nahrávání firmware do modemu 
 popisPodpora, Utility, Download firmware
 downloadDownload, Archive, Firmware&Utility
Komunikační protokoly  
 popisyPodpora, Interface protokoly
 downloadsoučást firmware v modemu
Jak na MORSE – studijní příručka: 
      Úvod do systému, routing, příkladyPodpora, MORSE systém-popis, Jak na MORSE 1
      Mobilní režim, diagnostika, protokolyPodpora, MORSE systém-popis, Jak na MORSE 2
      Ethernet v MORSEPodpora, MORSE systém-popis, Jak na MORSE 3
Návody k výrobkům  
 MR400Podpora, Radiomodemy, MR400, Návod
 MS2000Podpora, Napájecí zdroje, MS2000, Návod
 značeníDownload, Výrobní kódy

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.