Servisní terminál

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m1/setr.html

Verze pro tisk

4. Servisní terminál

Servisní terminál je program, kterým se ovládají CU systému MORSE prostřednictvím osobního počítače. Umožňuje nastavovat parametry CU, monitorovat provoz na jednotlivých kanálech, spouštět testy, číst záznamy o minulém provozu a další funkce. Je součástí skupiny aplikací pro ovládání sítě MORSE, které jsou dostupné na stránkách www.racom.eu.

Na hlavní stránce zvolíme Download>Software nebo pro starší doporučené verze Download>Archive a vybereme příslušný adresář:

  • utils/actual/ – zde se nachází aktuální sada ovládacích aplikací pro CU. Podle používaného operačního systému si vybereme příslušný soubor, pro Windows to zde je utils-win-gui-9.0.19.0.exe. Číslo 9.0.19.0 vyjadřuje verzi software. která je postupem vývoje zvyšována.

  • firmware/actual/ – moduly firmware obsažené v radiomodemech; tyto není třeba nahrávat, jeden z modulů je již do CU vložen ve výrobě. Další práce s firmware viz stať Download.

  • utils/release-candidate/ – tyto adresáře, přístupné ve vyšších úrovních přístupu na www, obsahují nový, ještě ne zcela otestovaný software

Po volbě utils/actual/ se objeví nabídka:

Menu utils/actual

Obr. 4.1: Menu utils/actual

Od verze 9.0.16.0 je k dispozici .exe soubor, zde utils-win-gui-9.0.19.0.exe k automatické instalaci do PC. Soubor zkopírujeme do PC a spustíme jej. Po dotazu na zálohování (backup) odpovíme Ne (pak bude stará sada Utils přepsána) nebo Ano (pak bude uložena do adresáře Utils-xxxx). Při instalaci bude vytvořen adresář c:\Racom\Utils\ se všemi důležitými soubory. Setr pak lze spouštět i z Windows menu Start volbou Start>Programy>Racom>Utils>Setr.

Druhou možností je použít soubor utils-win-gui-9.0.19.0.zip. Ten rozbalíme do vhodného adresáře. Obsahuje více souborů, nezbytné minimum pro práci s CU je setr.exe

Z adresáře firmware/actual/ můžeme stáhnout soubory s moduly firmware pro CU. Adresář obsahuje dvě sady modulů:

  • soubory m1r-757-mx.zip (dříve mr25-721-mx.zip) jsou určeny pro MR25, MR25ET, MCM302

  • soubory m2r-9.0.19.0-cx10.fkl.zip (dříve mr900-721-mx.zip) jsou určeny pro MR900, MR400, MR300, MR160, MC100, MG100

V adresáři c:\Racom\Utils\ vytvoříme adresář \fkl\ a do něj rozbalíme potřebné soubory z m2r-9.0.19.0-cx10.fkl.zip , například ce10.fkl a cb10.fkl. Příklad umístění souborů:

Pro ovládání CU používáme utility:

UtilitaPopis
SetrSoftware pro ovládání CU
MemcpNahrávání software do CU
NetcnfUpload/download konfigurace CU
NetlockUzamknutí CU
[Poznámka]Poznámka

Popis nahrávání programového modulu firmware do CU najdeme na www.racom.eu v sekci Podpora/Software/Utility/Download firmware.

[Důležité]Doporučení

Pro bezproblémovou konfiguraci a ovládání CU se doporučuje použít stejnou verzi firmware v CU a ovládacích utilit (Setr, Memcp a další).

Pro spojení PC a CU slouží servisní kabel s takto propojenými kontakty:

Servisní kabel DKR23 pro MR400, rx a tx signály

Obr. 4.2: Servisní kabel DKR23 pro MR400, rx a tx signály

Servisní kabel DKR12 pro MR25

Obr. 4.3: Servisní kabel DKR12 pro MR25

Připojení CU k PC sériovým kabelem provedeme spojením konektoru SERVICE na modemu s rozhraním COM1 nebo s COM2 na PC. Viz též Návod k obsluze, kap. servisní konektor.

Nyní můžeme spustit Setr.exe. Pokud je servisní kabel připojen do PC přes jiný port, než com1, pak spustíme Setr s příslušným parametrem např. setr -p2. Objeví se obrazovka servisního terminálu. Nahoře je uvedeno číslo verze Setru ( ver. 9.0.19.0 ), na spodním okraji je adresa připojeného nódu v CU a číslo portu PC. Hlavním obsahem obrazovky je MORSE main menu, z kterého se odvíjí celé ovládání CU.

Setr po připojení k CU

Obr. 4.4: Setr po připojení k CU

[Důležité]Upozornění

Po dobu zapojení servisního kabelu se port SCC0 odpojí od fyzického rozhraní, jsou v něm automaticky nastaveny defaultní parametry (19200 bit/s, N81, protokol MARS-A) a komunikuje po servisním kabelu s aplikací Setr (nebo Netcnf, Memcp…). Po odpojení servisního kabelu se obnoví komunikace s uživatelským zařízením připojeným ke konektoru SCC0.

Tuto funkci plní SCC0 u MR400 nebo SCC2 u MR25.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.