Služby

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m2/services.html

Verze pro tisk

11. Služby

11.1. Služba 0x18 Echo

Echo paket (povel !) prochází skrz síť na adresu destination a zpět. Na každé adrese je připojeno 8 byte, které popisují cestu do tohoto nódu a z něj.

Formát požadavku:

| serNo/16 | type/16 |

Formát odpovědi:

| serNo/16 | type/16 |
| prefix/3 | par1/5 | par2/8 |   |
| addr/32 |             | připojí se pro každou adresu
| prefix/3 | par1/5 | par2/8 |   |

Význam položek:

serNo/16

E018 – číslo služby

type/16

Tato položka je zavedena ve verzi 9.0.28.0 a vyšších. Rozlišuje echo paket statistického testu a povelu vykřičník. Umožňuje současné použití těchto povelů.

0001 – Echo paket generovaný ze statistického testu
0002 – Echo paket generovaný povelem vykřičník „!“

addr/32

MORSE adresa navštíveného nódu

prefix/3
hodnotazobrazenovýznam
 na 4 bitech 
00obsolete
12směr do nódu
24směr z nódu
36,7paket vstupuje kanálem RFC
48serd (servisní dispečer, bod obratu trasy)
6Cuser (začátek/konec trasy)

Význam následujícich dvou položek závisí na hodnotě prefixu:

Pro prefix = 1, 2, 6 :

par1/5
hodnotavýznam
1SCC
2RFC
3ETH
4NAG
Fpřímé spojení mezi nódy v jedné CU
par2/8

číslo 0 až 4 – CNI id (např. SCC může mít id od 0 do 3)

par2/8 nemá význam v případě že par1/5 = F

Pro prefix = 3 :

par1/5

DQ vstupujícího RF signálu

par2/8

RSS vstupujícího RF signálu

Pro prefix = 4 :

par1/5

nemá význam

par2/8

nemá význam

Přehled položek:

prefix/3par1/5par2/8
0  obsolete  
 1  SCC 
1  do nódu2  RFCčíslo kanálu
2  z nódu3  ETH 
6  user4  NAG 
 F  vnitřní spojnemá význam
3  rfDQRSS
4  serdnemá význam 


Typy paketu

 • Echo s trasou, zabezpečený paket

  Požadavek:

  0x98

  Odpověď:

  0x9A

 • Echo s trasou, nezabezpečený paket

  Požadavek:

  0x18

  Odpověď:

  0x1A

 • Echo bez trasy, nezabezpečený paket

  Požadavek:

  0x10

  Odpověď:

  0x12

Příklady:

Příklady platí pro Setr 9.0.28.0 a vyšší. Předchozí verze používají pakety kratší o položku type/16 = 0x0002.

Echo paket jako výsledek povelu ! :

typ paketu 0x98, vyslaná data 0xE018 0002

>>!h22

690F0022h>!

690F0022h>
u S00  690F0011  R01 
25/ 84 690F0022  serd 

 serd  690F0022  R01 
31/ 82 690F0011 u S00 
690F0022h>
13:22:05.050|690F0022 690F0011|690F0022 690F0011|14F RFTX  12 98 4dat 0
E018 0002 C100 690F 0011 4201
13:22:05.096|690F0011 690F0022|         |14F*31~ 82  0*06 ack
13:22:05.164|690F0011 690F0022|690F0011 690F0022|153*31* 82  28*9A 4dat 0
E018 0002 C100 690F 0011 4201 7954 690F 0022 8000 8000 690F 0022 4201
13:22:05.164|690F0022 690F0011|         |153 RFTX   0 06 ack

Echo paket generovaný z testu Send packet:

typ paketu 0x98, vyslaná data 0xE018 0002

Send packet: (N):1  (d):690F0022h
(t)ype:0098h
s(o)urce:690F0011h
d(a)ta:....            ...0xE018 0002
random data (l)ength:0byte
(r)epeat period:0ms + (j)itter:0ms
IP (P)ing
(s)tart r(e)port sto(p)
(q)uit
>>s

>>O.K.
>>

 test  690F0011  R01 
26/ 72 690F0022  serd 

 serd  690F0022  R01 
30/ 71 690F0011 u S00 
>>
13:40:46.367|690F0022 690F0011|690F0022 690F0011|15E RFTX  12 98 4dat 0
E018 0002 A000 690F 0011 4201
13:40:46.414|690F0011 690F0022|         |15E*31~ 71  0*06 ack
13:40:46.497|690F0011 690F0022|690F0011 690F0022|160*30* 71  28*9A 4dat 0
E018 0002 A000 690F 0011 4201 7A48 690F 0022 8000 8000 690F 0022 4201
13:40:46.498|690F0022 690F0011|         |160 RFTX   0 06 ack

Echo paket generovaný z testu send packet:

typ paketu 0x10, vyslaná data 0xE018 0002

Send packet: (N):1  (d):690F0022h
(t)ype:0010h
s(o)urce:690F0011h
d(a)ta:....            ...0xE018 0002
random data (l)ength:0byte
(r)epeat period:0ms + (j)itter:0ms
IP (P)ing
(s)tart r(e)port sto(p)
(q)uit
>>s

>>O.K.
>>
13:50:32.623|690F0022 690F0011|690F0022 690F0011|163 RFTX  4 10 5dat 0
E018 0002
13:50:32.749|690F0011 690F0022|690F0011 690F0022|167*31* 73  4*12 5dat 0
E018 0002

Odpověď na echo paket ve formátu MARS-A:

13:53:45.244 tx   14 | S03
F00A 1200 690F 0022 E018 0002 6B3D

Echo paket generovaný ze statistického testu:

typ paketu 0x10 tedy RSS (m)easure:OFF, sec(u)rity:OFF
vyslaná data 0xE018 0001

>>
14:02:52.399|690F0022 690F0011|690F0022 690F0011|17B RFTX  10 10 2dat 0
E018 0001 0004 FFFB AAAA
14:02:52.474|690F0011 690F0022|690F0011 690F0022|17B*31* 72  10*12 2dat 0
E018 0001 0004 FFFB AAAA

Popis platí pro verzi fw 9.0.28.0.


11.2. Typ paketu

Typ paketu je parametr o délce 1 byte, který charakterizuje paket a ovlivňuje jeho zpracování v nódu.

Dále popsané typy paketů platí pro komunikační protokoly (MARS-A, MARS-U, MAS, slip, ppp, ethernet). Typ paketu používaný v retranslačních kanálech sítě MORSE je mírně odlišný, například v bitu broadcast.

Typy user paketů:

|S/1|B/1|H/1|NT/5|

Význam položek:

S/1

security

B/1

broadcast

H/1

handicap/priority

0vyšší priorita
1nižší priorita
NT/5

network type

význam položky NT:

0x00reserved
0x01reserved
0x02reserved
0x03reserved
0x04reserved
0x05reserved
0x06reserved
0x07reserved
0x08reserved
0x09USER DATA C1 (CHANNEL 1) – uživatelská data
0x0AUSER DATA C2 (CHANNEL 2)
0x0Breserved
0x0Csíťová zpráva (dříve PACK ERROR)
0x0Dreserved
0x0Ereserved
0x0FMONITORING
0x10SERVICE REQUEST – servisní požadavek
0x11reserved
0x12SERVICE REPORT – servisní odpověď
0x13reserved
0x14reserved
0x15PATH – paket s předem definovanou trasou
0x16reserved
0x17reserved
0x18SERVICE REQUEST+TRACE; (see 0x10)
0x19reserved
0x1ASERVICE REPORT+TRACE; (see 0x12)
0x1Breserved
0x1Creserved
0x1DPATH+TRACE; (see 0x15)
0x1Ereserved
0x1Freserved

TRACE je sestavení záznamu o trase, kterou paket prošel

Příklady

Monitorovány jsou pakety přicházející z SCC0 do Setru protokolem MARS-A. Typ paketu je obsažen ve 3.byte.

Typ paketu 0x09 USER DATA

Paket typu 0x09 přijatý z adresy 690F0003:

2007-06-11 06:44:20.933 rx1 12
C008 0902 690F 0003 AAAA 0AAC

Typ paketu 0x90 SERVICE REQUEST, secured

Typ paketu 0x92 SERVICE REPORT, secured

Servisní požadavek sts typu 0x90 je vyslán na adresu 690F0002, přišla odpověď typu 0x92:

690F0002h>sts

690F0002h>
2007-06-11 06:42:56.762 tx1 14
E00A 9081 690F 0002 E00A 7300 8A8C 

2007-06-11 06:42:56.882 rx1 16
C00C 9201 690F 0002 A00A 3436 3633 990F

Typ paketu 0x98 SERVICE REQUEST+TRACE, secured

Typ paketu 0x9A SERVICE REPORT+TRACE , secured

Echo paket ! typu 0x98 je vyslán na adresu 690F0002:

690F0002h>!

2007-09-05 11:03:55.60 tx1 14
F00A 9886 690F 0002 E018 0002 
E19B 

2007-09-05 11:03:55.220 rx1 46
C02A 9A06 690F 0002 E018 0002 
C100 690F 0001 4201 7E50 690F 0002 8000 
8000 690F 0002 4201 7C52 690F 0001 C100 
D139 

u S00  690F0001  R01 
30/ 80 690F0002  serd 

 serd  690F0002  R01 
28/ 82 690F0001 u S00 
690F0002h>

Setr verze 9.0.27.0 a nižší používá místo wordů E018 0002 pro Echo pouze word E018.

Typ paketu 0x15 PATH

Servisní požadavek sts je vyslán path paketem na adresu 690F0002:

path 690F0002h>sts

2007-06-11 06:43:49.778 tx1 26
C016 1580 690F 0001 8200 690F 0001 690F 0002 0010 E00A 7300 AD81 

2007-06-11 06:43:49.919 rx1 28
E018 1500 690F 0001 8201 690F 0002 690F 0001 0012 A00A 3437 3136 BB0D

Typ paketu 0x1D PATH+TRACE

Echo paket ! je vyslán path paketem na adresu 690F0002:

2007-09-05 11:43:24.504 tx1 26
F016 1D80 690F 0001 8200 690F 0001 690F 0002 0018 E018 0002 
E699 

2007-09-05 11:43:24.270 rx1 58
C036 1D00 690F 0001 8201 690F 0002 690F 0001 001A E018 0002 
C100 690F 0001 4201 7E4E 690F 0002 8000 
8000 690F 0002 4201 7D4F 690F 0001 C100 
D53B 

u S00  690F0001  R01 
30/ 78 690F0002  serd 

 serd  690F0002  R01 
29/ 79 690F0001 u S00 
path 690F0002h>

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.