Highlights

 • RipEX, RipEX-HS, 400 MHz
 • Monitorování vrtů
 • Výbušné prostředí
 • Base Driven Protocol
 • Modbus TCP
 • Solární napájení
 • Siemens RTU

Pakistan Petroleum Limited (PPL) je státní společnost těžící ropu a zemní plyn v Pákistánu. Jednou z jejich těžebních lokací je pole Adhi jižně od Islámábádu. Aby se minimalizovala míra poklesu těžby, je použito zařízení pro kompresi pole. K zajištění efektivního provozu tohoto zařízení, je nutné trvalé monitorování vrtů v reálném čase.

Před zhruba deseti lety byl instalován SCADA systém, který automatizoval procesy, snížil požadavky na lidské zdroje a poskytoval vyšší přesnost hlášení parametrů na vrtech. Tato síť ale nesplňovala všechny požadavky novějšího zařízení pro kompresi pole. PPL si uvědomila potřebu migrace na moderní rádiovou datovou síť. Společnost Avanceon získala smlouvu jako systémový integrátor pro návrh, instalaci a uvedení nové sítě do provozu.

Po zdlouhavé analýze a diskusi s PPL bylo dohodnuto, že klíčové parametry pro rádiové modemy jsou: více interfejsů, nejvyšší možná rychlost dat, efektivní protokol na rádiovém kanále, nízká spotřeba pro použití se solárními panely, certifikace pro použití ve výbušném prostředí a plně redundantní hot standby jednotky. Jediným radiomodemem, který splňoval všechna kritéria, byl RipEX.

Zadávací podmínky jasně stanovily, že modernizace musí proběhnout bez výpadku sítě nebo kolize dat, přičemž je třeba, aby sítě používaly při migraci stejnou frekvenci. Naštěstí migrace sítí od RACOMu splňuje všechny tyto požadavky. Radiomodemy i RTU byly postupně migrovány bez výpadků.

Během instalace vyvstaly další otázky, ale RipEX dokázal všechny snadno vyřešit:

 • Použití RipEX-HS, plně redundantní master stanice s automatickým přepínáním řeší veškeré obavy z výpadku v síti
 • Nastavení rádiových modemů v režimu sleep/save umožňuje nepřetržitou komunikaci mezi RTU a centrem i se solárním napájením
 • Převodník Modbus TCP / Modbus RTU se osvědčil pro efektivní komunikaci

Od uvedení do provozu PPL a Avanceon pečlivě sledovaly migrovanou síť. Ukázala se jako mnohem spolehlivější a výrazně rychlejší než původní síť. Rádiové modemy RipEX mají navíc mnohem snadnější konfiguraci. Rozšíření systému na další vrtná pole je naplánováno na rok 2021.

Avanceon byl vděčný za míru podpory, kterou poskytnul RACOM při realizaci, a těší se na spolupráci na dalších projektech.

Highlights

 • RipEX, 400 MHz
 • Nakládka tankerů
 • Mořské prostředí
 • Protokol DNP3
 • Point to multipoint
 • Siemens RTU
 • Maximální spolehlivost

Jadestone energy Australia PTE Ltd je společnost těžící ropu a zemní plyn v asijsko-pacifické oblasti. Jedním z jejich aktiv je ropná plošina Stag Field, poblíž pobřeží Západní Austrálie.

Jadestone nedávno změnil své provozní postupy a v blízkosti Stag Field umístil mobilní tanker. To značně šetří provozní náklady a je to ekologicky bezpečnější než předchozí praxe. Aby však bylo možné plně vyhovět zákonům australské vlády a pokračovat v těžbě, je nutné současně monitorovat tři analogové signály – napětí kotevního lana, tlak v potrubí a napětí na solárních panelech. Všechny tři signály musí být monitorovány na tankeru i na plošině.

Společnost APautomation z australského Perthu získala smlouvu na návrh, implementaci a uvedení do provozu nové sítě. Kvůli extrémně vysokým nákladům na provoz ropné plošiny musí síť fungovat v nepřetržitém provozu. Robustnost a spolehlivost byly tedy klíčovými parametry a díky tomu byl rádiový modem RipEX jasnou volbou. Nabízí nejen požadovanou úroveň spolehlivosti díky odolnému průmyslovému designu a použitým komponentům, ale také řadu dalších funkcí důležitých pro toto řešení – přenosy na velké vzdálenosti [50 km], standardní protokol TCP/IP, nízká spotřeba a velký rozsah napájecího napětí.

Nová síť využívá čtyři radiomodemy RipEX a Siemens RTU jednotky, které komunikují pomocí protokolu DNP3 v konfiguraci point – multipoint mezi FSO (Floating, Storage and Offloading) a ukotvenou bójí.

Při realizaci bylo rozhodnuto, že nejjednodušší způsob bude jednoduše odstranit starou síť a nainstalovat novou. Konfigurace RipEXu je extrémně snadná a umožnila APautomation dokončit projekt bez potřeby jakékoli podpory od RACOMu.

Vzhledem k úspěchu projektu jedná Jadestone s APautomation o možnosti rozšíření na další ropná pole, kde by podobné sítě mohly zlepšit provoz i ochranu životního prostředí.

Highlights

 • M!DGE
 • Systém detekce úniku ropy
 • Open VPN
 • Software na míru
 • Modbus TCP protokol
 • Mořské klimatické prostředí

PT. Starcom Solusindo je telekomunikační operátor Indonésii založený v roce 2000. Od svého vzniku neustále rozšiřuje nabídku služeb a navrhuje řešení problémů technologických a síťových aplikací. Má širokou zákaznickou základnu včetně státních společností, kterým poskytuje licencované i nelicencované komunikační sítě.

Jednou z takových sítí je Pemasangan Leak Detector System, kterou Starcom nedávno vybudoval pro SPM v ropné společnosti PERTAMINA (Persero). SPM (Single Point Mooring) je plovoucí bóje ukotvená na moři, která umožňuje manipulaci s kapalným nákladem, jako jsou ropné produkty, pro cisternové lodě.

Síť slouží k přenosu informací o případném úniku ropy z podmořského potrubí, kterým je přečerpávána ropa z tankerů do třech rafinerií.

Během rozhodování o datové komunikaci se jako ideální ukázaly mobilní routery, pokud by měly odolný design a průmyslové komponenty, robustní bezpečnostní funkce a firmware, který by mohl být upravovaný pomocí programovatelných skriptů.

Po důkladném průzkumu trhu mobilních routerů bylo zřejmé, že router RACOM M!DGE je nejvhodnější volbou pro splnění všech požadavků koncového uživatele.

Každé potrubí má dvě jednotky M!DGE – jednu umístěnou na moři a druhou na pevnině. U všech datových přenosů se používá OpenVPN se šifrovaným tunelem mezi oběma jednotkami M!DGE.

Jedna z klíčových vlastností, pro kterou byl vybrán právě M!DGE, je možnost upravit firmware na míru pomocí Software Development Kit (SDK), což je jednoduchý a rychlý způsob implementace specifických funkcí a aplikací zákazníka.

V tomto případě byl firmware upraven pomocí SDK scriptu tak, že naslouchá na daném TCP portu a potvrzuje spojení. Čte aktuální stavy WWAN1 i WWAN2 a signál MOBILE1. Odpovídá na dotazy a požadované informace předává ve formátu Modbus TCP podle požadavků zákazníka. Dané hodnoty (WWAN, SIM) jsou odesílané zpět do konkrétního registru (opět dle požadavku zákazníka).

Díky odborným znalostem našeho partnera Starcom a jeho skvělé spolupráci s koncovým uživatelem byla implementace sítě bezproblémová a vyžádala si jen nepatrnou vzdálenou podporu technikůRACOMu v České republice.

Highlights

 • RipEX, 300 MHz
 • Monitorování životního prostředí
 • Instalace na mořských bójích
 • Solární napájení
 • Flexibilní protokol
 • Maximální spolehlivost
 • Vícenásobná retranslace

Arabský záliv je jednou z nejrušnějších lodních tras na světě. Mnoho plavidel jsou ropné tankery, které využívají kotviště na moři, zatímco jejich ropný náklad je nakládán k přepravě po celém světě.

Kuvajtské úřady chápou, že životní prostředí je hlavním prvkem komplexního rozvoje země. Kuvajtský Úřad pro životní prostředí (EPA) byl zřízen za účelem monitorování životního prostředí a zavádění mezinárodní legislativy. V roce 2016 bylo přijato rozhodnutí o zřízení informačního systému pro monitorování životního prostředí pomocí sítě bójí strategicky rozmístěných v pobřežních vodách Kuvajtu k monitorování kvality vody a varování při úniky ropy.

Logistika zřízení a údržby pobřežní monitorovací sítě znamenala, že úřad mohl uvažovat pouze o rádiových modemech s odolnou průmyslovou konstrukcí, které využívají průmyslové komponenty a mohou poskytovat spolehlivou službu 24 hodin denně v drsném mořském podnebí. Rádiovým modemem, který se EPA rozhodla použít a který splňoval všechna kritéria, byl rádiový modem RipEX.

Síť byla navržena pro provoz s využitím Flexibilního protokolu na frekvenci v pásmu 300 MHz. Vzhledem ke vzdálenostem bylo nutné použít několika retranslací, aby byl možný datový přenos mezi řídícím centrem a nejvzdálenějšími bójemi.

Síť byla uvedena do provozu v roce 2017 a od té doby úspěšně pomáhá EPA monitorovat životní prostředí v kuvajtských pobřežních vodách.

Highlights

 • M!DGE
 • Ropa a plyn
 • Monitorování vrtů
 • Pouštní prostředí, + 50 ° C
 • Aplikace krizové komunikace
 • Instalace s venkovní anténou
 • Integrované s Rockwell RTU

Rostoucí poptávka po zemním plynu přiměla ropné a plynárenské společnosti ke zvyšování těžby i na nebezpečných těžních polích obsahujících sirovodík [H2S] a oxid uhličitý [CO2]; čím vyšší jsou koncentrace plynů, tím dražší a nebezpečnější je proces těžby.

Na Blízkém východě se kvůli rostoucí spotřebě zemního plynu stal rozvoj jeho těžby prioritou. Kromě toho se společnosti v regionu také potýkají s rostoucím stupněm znečištění v těžebních oblastech; Procento H2S a dalších znečišťujících látek, které bylo při spuštění vrtů zanedbatelné, se s rostoucí těžbou stalo problémem.

Společnost Abu Dhabi Company for Onshore Petroleum Operations Ltd. (ADCO), která obchoduje jako ADNOC Onshore, používá routery M!DGE k zajištění systému detekce úniku toxických plynů na vrtech s H2S.

Jedná se aplikaci krizové komunikace vyžadující maximální úroveň spolehlivosti. Zcela běžná je nutnost provozu při teplotách nad 50 °C.  Routery M!DGE byly vybrány právě pro svoji spolehlivost a schopnost provozu při těchto teplotách. Jsou integrovány do zařízení Rockwell RTU  s použitím venkovních antén. Jakýkoli únik plynu (10 ppm) musí být oznámen prostřednictvím SMS přes RTU a routery M!DGE na několik mobilních čísel.

Možnost nabídnout bezpečnostní prvky jako je VPN, IPsec a tunelování se ukázala jako užitečný bonus pro našeho spokojeného klienta.

Pro RACOM je důležitý fakt, že routery M!DGE jsou mimořádně adaptabilní a poskytují řešení v různých nebezpečných situacích kdekoli na světě.

Highlights

 • RipEX, 400 MHz & M!DGE
 • Systém včasného varování
 • M!DGE pro zálohování
 • Protokol MQTT pro sirény
 • Síť typu Mesh
 • Záložní trasy
 • 14 lokalit v 9 městech

Exxon Mobil je jedním z významných provozovatelů v rafinérii Port-Jerome-Gravenchon. Tato rafinerie má klasifikaci SEVESO a jako taková musí dodržovat přísná bezpečnostní a ochranná opatření k ochraně okolního prostředí a infrastruktury.

Exxon Mobil se z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví rozhodla vytvořit zcela nový, rozsáhlý systém včasného varování, který by zahrnoval systém centrální řízení. Z případové studie vyplynulo, že pro vybudování robustní rádiové sítě bude nutné použití pásma VHF. Rádiový modem RipEX byl vybrán před konkurenty kvůli schopnosti efektivně komunikovat přes protokol MQTT a možnosti vybudovat síť typu mesh zahrnující záložní trasy. Takto zůstane systém funkční i v případě částečného poškození sítě. 3G routery se používají jako dodatečná záloha.

Celý systém pokrývá 9 měst a 25.000 obyvatel na ploše 28 km2. RipEX v Router módu a funkcí záložní trasy je používán na 14 lokalikách. M!DGE se používá jako záloha pro RipEX v celé síti. Pokročilá diagnostika RipEXu včetně testování propojení se ukázala jako velmi užitečná při instalaci a konfiguraci.

Společnost AE&T byla hlavním dodavatelem tohoto nového systému poplašných sirén. Úspěch této instalace zajistil, že AE&T a RACOM realizovaly podobné řešení na jiných lokalitách ve Francii a Španělsku.

Jak systém funguje:

Highlights

 • RipEX, 400 MHz
 • Řízení těžby ropy
 • Teploty pod -40 °C
 • Rozsáhlá nepřístupná zalesněná plocha
 • TCP v centru + Terminálový server
 • Polling a Report-by-exception
 • 5 center v 5 lokacích, 120 vzdálených bodů

LUKOIL je významná mezinárodní ropná a plynárenská společnost; největší soukromou ropnou společností na světě podle ověřených zásob ropy a jednou z největších ruských obchodních skupin s výnosy ve výši 139 miliard dolarů a čistým příjmem přesahujícím 11 miliard dolarů.

Společnost LUKOIL instalovala rádiové modemy RipEX400 k vytvoření geograficky rozsáhlé rádiové datové sítě na ropném poli v Republice Komi v drsné zalesněné oblasti.

Díky funkcím RipEX byly do SCADA sítě zákazníka implementovány nové funkce jako je sériový přístup (polling) a „random“ přístup k rádiovému kanálu včetně funkcí distribuovaného IP routingu, opakovaných retranslací a vzdáleného monitoringu prostřednictvím sítě Ethernet.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.