Highlights

Vodárenská společnost WSC je plně zodpovědná za celý cyklus od výroby přes distribuci a následné čištění pro celý ostrov Malta. Efektivní využívání a recyklace vody je klíčovou součástí její environmentální politiky. Tento přístup snižuje spotřebu energie potřebnou k výrobě vody a na úpravu odpadních vod pomocí zařízení a technologií, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí. Toto všechno v praxi vyžaduje rádiovou síť, která může nabídnout maximální kapacitu a minimální dobu odezvy.

Rádiové modemy RipEX poskytly optimální řešení pro provoz sítí pro pitnou i odpadní vodu v rámci jedné SCADA aplikace, která nabízí dostatečnou kapacitu, rychlost, spolehlivost, snadnou správu a údržbu. RipEX se rovněž ukázal jako vynikající volba z hlediska datové propustnosti a odolnosti vůči kolizím na rádiovém kanálu. Celkovou dostupnost sítě zvyšuje použití funkce záložních tras a kvalita zvoleného hardwaru včetně redundantních základnových stanic RipEX-HS. Vybrané parametry sítě překročily požadované požadavky na kapacitu i dobu odezvy.

Díky použití běžných IP standardů byli inženýři WSC schopni samostatně instalovat a konfigurovat celou SCADA síť. Ing. Antoine Psaila, vedoucí týmu SCADA ve WSC, poznamenal: „Zřízení rádiové sítě bylo pro nás studijní příležitostí, protože jsme ji zvládli interně. Na začátku jsme byli překvapeni, jak snadné je konfigurovat RipEX a to i vzdáleně. Jedinečné diagnostické a monitorovací nástroje byly v praxi skutečně užitečné. Například možnost zobrazení přenášených paketů v reálném čase nám hodně pomohla.

Během školení v sídle RACOMu a při řešení otázek SCADA integrace a záložních tras pomocí speciálních funkcí RipEXu se zástupci WSC také zajímali o interní postupy RACOMu při výrobě, zajištění a kontrolu kvality v průběhu celého procesu včetně zákaznické podpory, které potvrdily správnost výběru pro tento projekt.

Highlights

  • MR400, 400 MHz
  • Vodovodní síť
  • Siemens Simatic 7, Siemens 95U
  • Protokoly MARS-A, Siemens 3964R
  • Polling & Report-by-exception
  • 1 kanál simplex 25 kHz, více než 100 bodů

Systém MORSE v BVK dokazuje, že je možné provozovat několik nezávislých aplikací na jedné rádiové frekvenci současně.

Rádiová síť zde slouží pro přenos telemetrických informací a také jako komunikační síť prozabezpečovací systém. Hlavním přínosem tohoto řešení jsou úspory vzniklé tím, že není nutno stavět další komunikační sítě pro zabezpečovací systém.

Tato síť je pod dálkovým dohledem přes internet z centrály RACOM.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.