RACOM & COVID druhá vlna

https//www.racom.eu/cz/news/covid-2nd-wave
komiks

Všechny země na světě jsou opět nuceny podniknout kroky k omezení šíření Covidu 19. RACOM průběžně zavádí všechny pokyny vydávané vládou České republiky a děláme to i teď za současného nouzového stavu. Přijali jsme tedy stejná opatření na ochranu zdraví našich zaměstnanců a udržení hladkého chodu, která se na jaře ukázala jako efektivní.

Stejně jako na jaře naše infrastruktura a výroba fungují hladce. To se však neobejde bez správného plánování. Částečně pracujeme v oddělených směnách a zajišťujeme ochranné prostředky pro všechny zaměstnance, kteří musí vykonávat svoji práci v našich budovách osobně. Zvýšené úsilí je potřeba vynakládat i k tomu, abychom se přizpůsobili a nahradili kolegy, kteří jsou v karanténě nebo se starají o své blízké.

RACOM stále funguje na 100%. Všechny objednávky jsou zpracovávány ve standardních dodacích lhůtách. Hlavně díky odhodlání našich zaměstnanců se k dnešnímu dni nezastavila výroba ani na jeden den. Díky dlouhodobému plánování a dobrým vztahům s našimi dodavateli nečelíme v našem dodavatelském řetězci žádným výpadkům.

Více než 50% kolegů pracuje z home office – online schůzky se staly běžnou samozřejmostí. Vývojové projekty pokračují bez přerušení, nové firmwary jsou vydávány podle plánu. Díky snadnému ovládání našich produktů, kvalitnímu webu, manuálům atd. nejsou žádné problémy s instalacemi našich výrobků. Samozřejmě naše technická podpora je plně funkční, a to i na dálku.

Obchodní a marketingové oddělení se starají, aby naši partneři dostávali potřebné informace prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí LinkedIn, Facebook, YouTube. Naši obchodníci pořádají se zákazníky pravidelné online schůzky.

I přes obtížnou situaci, kdy je většina projektů posunuta, jsme hrdí na to, že můžeme říci, že naše tržby jsou dokonce o trochu vyšší než v loňském roce. Jsme také rádi, že mnoho poskytovatelů internetu využívá výhod našich mikrovlnných spojů RAy, které jsou během krize Covid nabízeny za zvláštních podmínek. Poskytovatelé internetu mohou snadno a rychle navýšit kapacitu svých sítí, kdy většina populace teď pracuje z domova a studenti jsou na distanční výuce.

V době, kdy mnoho společností musí snižovat stavy, RACOM přijímá nové kolegy! Nedávno jsme přivítali nového kolegu ve vývojovém týmu, posílili jsme oddělení nákupu a máme nového člena i v obchodním oddělění.

Dokud budou platit nezbytná nouzová opatření, můžete se spolehnout, že RACOM je připraven vyrábět a dodávat světu svá komunikační zařízení.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.