Covid-19 testování

https//www.racom.eu/cz/news/covid-testing

Rádi bychom vás informovali, že od 15. března 2021 musí všichni zaměstnanci pracující v prostorách RACOMu každý týden projít testem na Covid-19. Testování je povinné i pro všechny osoby, které vstoupí do prostor RACOMu.

RACOM vždy dbá na to, aby byla plněním všech vládních požadavků zajištěna maximální ochrana zdraví našich kolegů proti viru Covid-19 a aby zároveň nebyly ovlivněny dodávky našim zákazníkům. Jsme rádi, že můžeme plnit vládní nařízení na testování – má to smysl!

Zaměstnanci si mohou vybrat, kde a jak se bude test provádět, ale mají povinnost zaznamenat výsledek do nově vytvořeného formuláře. Nikdo bez zaregistrovaného negativního testu nebude mít přístup do objektů společnosti.

Aby bylo testování pro zaměstnance co nejjednodušší, RACOM zakoupil testy a vyčlenil speciální místnosti u vchodů, kde se každý může snadno otestovat a zaznamenat výsledek do systému. Pokud je test pozitivní, osoba okamžitě opouští budovu a kontaktuje svého lékaře. Testovací místnost je v takovém případě samozřejmě po odchodu pečlivě vydezinfikována a vyvětrána.

Na pozicích, kde je to možné, pracují naši zaměstnanci z home office. Pro ty, kteří mohou vykonávat svou práci pouze v budovách RACOMu, poskytujeme FFP2 respirátory a vitamíny zdarma. Nošení respirátorů FFP2 je povinné ve všech prostorech. Zavedli jsme sadu interních předpisů pro bezpečný provoz, zvýšili jsme důraz na hygienické standardy a k dispozici je dezinfekce v celém areálu společnosti.

 Věříme, že pravidelné a komplexní testování ve všech firmách pomůže situaci zlepšit a brzy se vrátíme do normálního života.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.