RACOM v Egyptě

https//www.racom.eu/cz/news/egypt

Distribuční síť elektřiny v Egyptě prochází rozsáhlou modernizací včetně instalace inteligentních měřičů odběru. Projekt v celkové hodnotě cca 150 mil. EUR financuje JICA (Japan International Cooperation Agency). Realizace probíhá ve třech státních distribučních společnostech, které obsluhují více než 10 miliónů přípojných míst:

AEDC – Alexandria Electricity Distribution Company
NCEDC – North Cairo Electricity Distribution Company
NDEDC – North Delta Electricity Distribution Company

Vzhledem k rozsahu projektu, kdy se do systému připojují stovky tisíc inteligentních měřičů a modernizuje se řízení celé distribuční sítě, výběr jednotlivých zařízení trval téměř dva roky. Po mnoha studiích a testech byly pro přenos dat v privátních rádiových sítích vybrány rádiové modemy RipEX2 od RACOMu.

Společně s generálními dodavateli pro jednotlivé oblasti, firmami Siemens a Elsewedy jsme provedli návrh rádiových sítí pro propojení jednotlivých lokací a společně navrhli způsob komunikace připojených zařízení a její nastavení.

Před odesláním zařízení do Egypta muselo být vše odzkoušeno a odsouhlaseno zástupci investora a koncových zákazníků. S radostí můžeme oznámit, že oba FATy (Factory Acceptance Test), s Elsewedy i se Siemensem proběhly úspěšně.

FAT s Elsewedy jsme v únoru 2023 zvládli provést dálkově, kdy se zástupci Elsewedy, JICA a NCEDC připojili a vše sledovali online.

Druhý FAT se Siemensem proběhl v srpnu 2023 v sídle RACOMu za osobní přítomnosti zástupců Siemens Egypt, JICA, AEDC a Xceltra, našeho partnera v Egyptě, který zajišťuje instalace a servis na místě. Celý FAT probíhal opravdu důkladně a trval tři dny. Vše proběhlo v pořádku a závěrečný protokol byl podepsán bez připomínek.

Prvních 200 ks rádiových modemů, některé z nich v hot-standby provedení, může tedy být během srpna a září včetně antén a dalšího příslušenství odesláno do Egypta.

Do Egypta jsme první rádiové modemy dodali už v roce 2005. Jsme rádi, že se naše mravenčí práce na tomto trhu nyní zúročila a naše rádiové modemy jsou součástí tak velkého a významného projektu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.