10 GHz bez licence v Česku

https//www.racom.eu/cz/news/internet-expanded
vo-r-14A

Český telekomunikační úřad nedávno přezkoumal a aktualizoval Všeobecné oprávnění č. 14 upravující podmínky provozu pro pásmo 10 GHz bez licence.

Od 1. července 2020 bude možné používat kanál 56 MHz, tzn. mikrovlnné spoje RAy mohou nyní pracovat při plné rychlosti 360 Mbps.

Volné pásmo 10 GHz je v České republice velmi populární zejména pro delší spoje a s možností využití širšího kanálu bude ještě atraktivnější. 56 MHz nyní umožňuje zdvojnásobit kapacitu páteřních spojení, což bude mít za následek nižší celkové náklady pro poskytovatele.

Oblíbenost pásma 10 GHz způsobuje, že mnoho lokalit trpí vysokou obsazeností a na těchto rušných místech spolehlivě fungují pouze zařízení s vysokou odolností proti rušení jako je RAy.

Nás v RACOMu těší, že jsme součástí dění a že se daří zrychlovat páteřní sítě a vysokorychlostní poslední míle pro telekomunikační operátory a poskytovatele internetových služeb po celé České republice.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.