Aplikace Ray Tools

https//www.racom.eu/cz/news/raytools-app
link-app-m

Většině uživatelů produktů RAy a RipEX je už známo, že přístup ke správě těchto zařízení je díky Wifi adaptéru pro USB rozhraní možný i prostřednictvím Wifi připojení. Na základě pozitivních reakcí uživatelů a díky snaze pružně reagovat na nejnovější trendy přichází RACOM s dalším nástrojem pro snadný management svých zařízení.

RAy Tools je aplikace pro mobilní zařízení ulehčující instalaci mikrovlných spojů RAy a jejich následný management. Klíčovým nástrojem aplikace je „Antenna Alignment Tool“ navržený pro snadné dosměrování spoje i v těch nejnáročnějších podmínkách. Hlavními charakteristikami nástroje jsou:

  • Přehledné a intuitivní rozhraní
  • Zobrazení 4 klíčových parametrů (RSS a SNR pro obě strany spoje)
  • Zvětšení hodnoty zvoleného parametru ve středu displaye
  • Akustická signalizace hodnoty zvoleného parametru

Využití aplikace RAy Tools je podporováno od firmware verze 2.1.28.0. Aplikace pro Android je dostupná na Google Play. Verze pro iOS a Windows Mobile budou k dispozici v dohledné době.

Aplikaci RAy Tools je také možné využít pro přístup ke konfiguračnímu rozhraní a slouží i jako základní kalkulátor dostupnosti spoje.

Velmi oceníme Vaši zpětnou vazbu – pm@racom.eu

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.