Vylepšení kalkulátoru RipEX

https//www.racom.eu/cz/news/ripex-calculator-upgrade
RipEX-Calculator

Jedním z vlajkových produktů společnosti RACOM je RipEX, který patří zejména díky své výtečné datové propustnosti do nejvyšší kategorie radiomodemů. Intuitivní webové rozhraní umožňuje, aby kdokoliv se základní znalostí IP prostředí mohl nastavit a spravovat funkční síť během několika málo minut.

Pro návrh rádiové sítě s radiomodemy RipEX nabízí RACOM na svých webových stránkách kalkulátor, s jehož pomocí lze modelovat provoz v rádiové síti a získat tak představu o jejím výkonu a vlastnostech. Nejnovější verze kalkulátoru již obsahuje vše potřebné pro výpočty zahrnující i využití nového Base Driven protocolu.

Kalkulátor může použít libovolný uživatel RipEXů, všechny jeho možnosti ale zejména pokročilí uživatelé, kteří navrhují rozsáhlé a složitější sítě.

Projektanti sítí ocení zejména:

  • Výpočet odhadu propustnosti a latence sítě
  • Průměrné časy doby odezvy
  • Celkový čas obvolávání podřízených stanic
  • Průměrný čas doručení zprávy
  • Nástroje pro volbu vhodné topologie sítě
  • Ověření výkonu nové sítě při plánování migrace z původní sítě na RipEX síť při využití nástroje pro migraci sítí

U sítí, které jsou již v běhu, je možné využít kalkulátor k porovnání teoretického výkonu sítě se skutečností a odhalit tak případné špatné nastavení sítě.

Ačkoliv je RipEX kalkulátor pro správce sítí neocenitelným pomocníkem, samozřejmě je zde stále k dispozici i náš profesionální tým technické podpory, který je stále připraven zákazníkům asistovat.

Vzhledem k podpoře vzdáleného přístupu přes IP sítě, který je nedílnou součástí všech výrobků RACOMu, jsme schopni podat našim partnerům pomocnou ruku bez ohledu na to, kde na světě se jejich zařízení fyzicky nachází.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.