RipEX Migration Solution

https//www.racom.eu/cz/news/ripex-migration-solution
ripex-info-sheet-migration

Důraz na univerzálnost konceptu je něčím, co měl rádiový modem RipEX ve své pomyslné kolébce už od samého začátku vývoje. Díky tomu a s využitím funkcionality routovacích tabulek pro řízení provozu v síti může každý RipEX simultánně pracovat jako základnová stanice, repeater, či koncový bod. Tato vlastnost nachází skvělé uplatnění v projektech zaměřených na rozšíření stávajících sítí či jejich migrace na nové technologie. Univerzalita RipEXu tak zákazníkům přináší nemalé rozpočtové úspory.

Celá řada stávajících SCADA sítí se v současné době blíží k hranicím své životnosti a je nutné řešit jejich modernizaci. Pro plnou ilustraci přínosu RipEXu v takových případech připravil RACOM materiály ilustrující jaké možnosti přináší komplexní řešení RipEX Migration při převodu technologicky zastaralých sítí na nová řešení orientovaná do budoucnosti. Klíčovými parametry těchto projektů je možnost technologické obnovy sítě bez narušení stávajícího chodu a bez výrazného navýšení požadavků na zdroje, ať už jde o přímé finanční náklady nebo o investovaný čas. Samozřejmostí celé koncepce je maximální možné využití již existující infrastruktury.

RipEX Migration má za sebou už opravdový test ohněm – jako možné řešení pro svoje telemetrické sítě si ho vybrala jedna z předních evropských vodárenských společností. Po velmi důkladném otestování je možné tvrdit, že řešení obstálo na výbornou. Navíc všechny realizované testy proběhly úspěšně hned na první pokus.

Výhody řešení RipEX Migration budou ještě umocněny s vydáním dalšího firmware pro radiomodemy RipEX, obsahujícím nový rádiový Base Driven protokol. Ten je zaměřen na optimalizaci přenosu protokolů založených na TCP/IP jako je například protokol IEC104. Popis fungování RipEX Migration naleznete zde, pdf Info sheet zde, podrobný popis je součástí Aplication notes.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.