Úvod

https//www.racom.eu/cz/products/m/mc100/pr01.html

Verze pro tisk

Úvod

Tento návod k obsluze slouží jako základní dokument pro seznámení uživatelů s parametry kontroleru MC100, jeho vlastnostmi, modifikacemi a s parametry připojovacích dílů. Tento kontroler je součástí systému MORSE, je plně kompatibilní s ostatními modemy a protože je odvozen od dříve vyvinutých typů má s nimi shodné mechanické parametry, všechna rozhraní i modemovou část a firmware. Proto jsou v dalších částech návodu použity také obrázky pro modem MR400. Pro zvládnutí všech funkcí kontroleru a systému MORSE je nutné postupovat podle dalších dokumentů.

V dalším textu je místo názvu kontroler MC100 používáno také označení modem nebo router.

Kontroler MC100 s konektory Cannon

Obr. 1: Kontroler MC100 s konektory Cannon

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.