Rádiový modem MD400 (MD300, MD160, MD160P)

Verze pro tisk

1. Rádiový modem MD400 (MD300, MD160, MD160P)

MD400, MD300 a MD160 jsou koncepčně nové rádiové modemy určené k přenosu dat v pásmech VKV a UKV. Rádiový modem používá čtyřstavovou modulaci FSK umožňující maximální komunikační rychlost 21,68 kbit/s.

Rádiový modem má modulární koncepci a uživatel má k dispozici jeden až čtyři porty standardu RS232 (místo dvou z nich lze použít RS422, případně RS485). Konfiguraci je možné rozšířit o Ethernetové rozhraní a dále o modul s analogovými a digitálními vstupy a výstupy. Typicky se vyrábí s dvěma analogovými vstupy a výstupy.

Modul rádiového datového transceiveru je možno konfigurovat na libovolnou frekvenci vysílače a přijímače v rozmezí frekvenčního rozpětí 3,2 MHz v kanálovém rastru 25 kHz a duplexním odstupu 4,6 MHz. Je možné vyvinout podle potřeb rádiové modemy s jiným duplexním odstupem. Výstupní a vstupní pracovní frekvence jsou vzájemně nezávislé a jsou odvozeny z frekvencí čtyř fázově zavěšených systémů programovaných mikroprocesorem transceiveru. Nastavení kanálů je uloženo v paměti EEPROM transceiveru a paměti FLASH modulu modemu, jehož komunikační procesor řídí činnost mikroprocesoru transceiveru. Výkon vysokofrekvenčního stupně vysílače rádiového modemu je digitálně nastavitelný v šestnácti krocích od 0,1 do 5 W. U vysokovýkonových radiomodemů v provedení P (pouze pro pásmo 160 MHz) také v šestnácti krocích, ale do 25 W.

Návrh a konstrukce tohoto zařízení umožňuje dlouhodobé zatížení, proto je především určeno pro aplikace s trvalým provozem.

Softwarové ovládání je kompatibilní s ovládáním a konfigurací ostatních routerů systému MORSE. Popis softwarového ovládání a konfigurace je uveden v publikacích popisujících MORSE Firmware.

[Důležité]Důležité

Radiomodem je zařízení, které smí být v České republice provozováno pouze na základě Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, které vydává odbor správy kmitočtového spektra Českého telekomunikačního úřadu.