Popis funkce radiomodemu MD400 (MD300, MD160)

https//www.racom.eu/cz/products/m/md400/ch02.html

Verze pro tisk

2. Popis funkce radiomodemu MD400 (MD300, MD160)

2.1. Rádiová část rádiových modemů

Architektura radiomodemů MD400, MD300 a MD160 řeší většinu požadavků kladených na komfortní rádiový modem nejvyšší třídy. Frekvenční syntéza umožňuje provoz na libovolném kanálu z daného frekvenčního pásma. Činnost modulu rádiového datového transceiveru je řízena a diagnostikována mikrokontrolerem. Přijímací část radiomodemu pracuje s dvojím směšováním. Soustředěná selektivita je rozdělena mezi oba mezifrekvenční stupně. První filtr provádí základní kanálovou preselekci až do útlumů, které zajistí lineární funkci následujícího druhého směšovače a mezifrekvenčního zesilovače. Druhý filtr soustředěné selektivity má útlumovou charakteristiku nutnou pro kanálovou selekci v použité kanálové rozteči 25 kHz (12,5 kHz). Logické obvody, přepínající stanici mezi režimy příjmu a vysílání, mají vysokou šumovou imunitu a zapínají příslušné bloky sekvenčně. Tím minimalizují většinu transientních parazitních stavů a optimalizují šířku pásma při přepínání. Režimy bloků stanice jsou logicky vázány a přepnutí stanice do režimu vysílání je vázáno na zámek frekvenčního syntezátoru, vnitřní teplotu modulu rádiového transceiveru a hodnotu napájecího napětí.

2.2. Modemová část

Řídící mikropočítač má k dispozici 4 MB paměti FLASH a 16 MB paměti RAM. Mezi další obvody tohoto bloku patří baterií zálohovaný zdroj reálného času, detektor výpadku napájecího napětí a obvody watch dog. Při výpadku napájecího napětí je tato skutečnost díky náboji uchovaném v elektrolytických kondenzátorech zaznamenána s příslušným časovým údajem do paměti. Uživatel tak má k dispozici informace o času a délce trvání případných poruch způsobených výpadky napájení. K modemu je možné přes datové rozhraní RS232 připojit zařízení s rychlostí až 115,2 kbit/s. Převodníky rozhraní RS232 jsou proti přepětí chráněny prvky TRANSIL. V modemové části je pro zálohování času použita lithiová baterie.

[Poznámka]Poznámka

Z důvodu použití lithiové baterie v modemové části se nedoporučuje skladování delší než 2 roky.

2.3. Napájení

Radiomodem je napájen napětím 13,8 V DC. Podle osazení moduly je odběr v klidu 350 až 500 mA, při vysílání až 2 A. (U vysokovýkonových až 5 A) Modem lze uvést do režimu SLEEP, kdy klesne odběr na 2,5 mA. Návrat do aktivního stavu nastane po příchodu datového signálu na sériový port nebo po nastaveném čase.

2.4. Montáž rádiového modemu

Radiomodem MD400 je speciální zařízení, které vyžaduje odbornou montáž. Montáž všech dodaných zařízení zajišťuje firma RACOM u uživatele vlastními silami. Pro následnou údržbu firma RACOM zaškolí odborné pracovníky uživatele a jako pomůcka jim slouží dokument Provozní předpis pro rádiové datové sítě a MORSE Firmware – Dokumentace.

Montáž rádiových modemů s vysokým výkonem v provedení P (viz výrobní kód) je třeba montovat s ohledem na vyšší nároky na odvod tepla tak, že zadní plocha modemu bude těsně přiléhat k montážnímu panelu sloužícímu jako chladič.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.