Instalace modemu

https//www.racom.eu/cz/products/m/re400/instal.html

Verze pro tisk

6. Instalace modemu

6.1. Obecný popis instalace

Rádiové modemy firmy Racom jsou konstruovány v robustním kovovém pouzdře a uplatňují se v aplikacích, které je přivedou do různých prostředí od klimatizovaných kanceláří až po těžké průmyslové provozy. Tomu se také do jisté míry může přizpůsobovat způsob montáže. Všechny informace v této kapitole popisují standardní způsob instalace v běžných průmyslových aplikacích, který vychází z platných předpisů pro taková zařízení a z dlouhodobých zkušeností našich techniků. U rozsáhlejších sítí a složitějších aplikací doporučujeme uživatelům nechat si udělat od firmy Racom nebo některé partnerské firmy projekt, jemuž by mělo předcházet pečlivé měření síly a kvality signálu a posouzení podmínek šíření rádiových vln.

Každé rádiové zařízení musí splňovat podmínky provozu pro dané kmitočtové pásmo v zemi, kde je provozováno a zodpovídá za to provozovatel tohoto zařízení.

Pro spolehlivý provoz rádiových modemů je důležité zajistit správné připojení všech zařízení pro něž mají být rádiovým modemem přenášená data, správné připojení a nainstalování antény rádiového modemu, vhodné a bezpečné napájení elektrickou energií a mechanickou montáž všech zařízení, odpovídající daným provozním podmínkám bez negativního vlivu na specifické vlastnosti našich zařízení. Popis a zapojení jednotlivých konektorů a rozhraní je popsán v kapitole konektory modemu.

6.2. Napájení zařízení

Pro napájení všech zařízení elektrickou energií je třeba použít zdroje splňujícího předepsané parametry viz tab. technických parametrů. Napájení modemů řady RE (economy) je možné buďto přes ethernetové rozhraní PoE (Power over Ethernet standard), nebo přes SCC rozhraní (RS232 – 10,8–30 V, nominálně 13,8 V). Při napájení přes SCC doporučujeme použití zdroje MS2000 nebo jiného zdroje systému MORSE, které jsou pro tyto účely speciálně vyvinuté. MS2000 v případě potřeby umí přepínat na zálohovací baterii i hlídat její stav a dobíjení. Při napájení s využitím standardu PoE doporučujeme použít k tomu určený zdroj firmy RACOM. Celkem je možné použít 4 různé varianty pro napájení znázorněné na následujících obrázcích.

Napájení přes ethernet s PoE zdrojem

Obr. 6.1: Napájení přes ethernet s PoE zdrojem

Napájení přes ethernet pomocí pasivního PoE adapteru

Obr. 6.2: Napájení přes ethernet pomocí pasivního PoE adapteru

Napájení zálohovaným zdrojem přes SCC s adaptérem REPWR

Obr. 6.3: Napájení zálohovaným zdrojem přes SCC s adaptérem REPWR

Napájení přes ethernet z připojené technologie

Obr. 6.4: Napájení přes ethernet z připojené technologie

Způsob instalace podle ver. 4 – rádiový modem je umístěn na anténním stožáru nebo v jeho těsné blízkosti – má výhodu v krátkém anténním napáječi (viz instalace antény v předcházející kapitole). Datový kabel (ethernet + napájení) musí v tomto případě odpovídat standardům PoE – IEEE802.3af.

Adaptéry pro napájení RE400

Pasivní PoE adaptér

Obr. 6.5: Pasivní PoE adaptér

Adaptér REPWR

Obr. 6.6: Adaptér REPWR

6.3. Připojení technologie


Datový terminál, programovatelný automat, PC nebo jiný prvek datových sítí, komunikující prostřednictvím MORSE routeru přes rádiovou síť se připojuje k routeru datovým kabelem podle všeobecných standardů na sériové nebo ethernetové rozhraní. Popis těchto rozhraní je v kapitole konektory.

6.4. Mechanické upevnění

Rádiové modemy řady RE (economy) lze připevnit buďto pomocí šroubů na montážní desku, nebo příchytkami na DIN lištu. Pro oba případy lze použít montáž naplocho nebo montáž na výšku. Tyto varianty jsou označeny ve výrobním kódu modemu a lze je uvést v objednávce modemu. Není-li specifikován způsob uchycení objednávkou, bude dodán modem v základním provedení D s dvěma příchytkami na DIN lištu naplocho.

Upevnění modemu naplocho na DIN lištu, provedení D

Obr. 6.7: Upevnění modemu naplocho na DIN lištu, provedení D

Upevnění modemu pomocí šroubů M3 naplocho, provedení H

Obr. 6.8: Upevnění modemu pomocí šroubů M3 naplocho, provedení H

Upevnění modemu na DIN lištu na výšku, provedení R

Obr. 6.9: Upevnění modemu na DIN lištu na výšku, provedení R

Upevnění modemu pomocí šroubů M3 na výšku, provedení S

Obr. 6.10: Upevnění modemu pomocí šroubů M3 na výšku, provedení S

Rozměry a rozteče montážních částí viz tab. technických parametrů a rozměrové schéma. Standardně umisťujeme u průmyslových aplikací rádiové modemy společně s přepěťovou ochranou, zdrojem a záložním akumulátorem do rozvaděče s krytím IP54.

Příklad montáže

Obr. 6.11: Příklad montáže

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.